Pin it

Η εκπαίδευση στο Δημοτικό σχολείο

 

Επιμέλεια Ιστοχώρου: Διον. Κ. Παρούτσας

Δεξιότητες για Παιδιά του Δημοτικού

Προάγοντας την Προστασία του Παιδιού (από έκδοση του ΚΕΘΕΑ εγκεκριμένη από το Π.Ι.)

Ενότητα 6. Προσέχω τον εαυτό μου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ  

6.5 Διατηρώντας την ασφάλεια – Προσωπικοί στόχοι

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ   45 - 60 λεπτά
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 Γύρος της ομάδας: «Τι θέλω να γίνω όταν μεγαλώσω».
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2

και

Βάζω προσωπικούς στόχους για τα επόμενα πέντε χρόνια.
 

Συζήτηση και ανταλλαγή. Η αφίσα των προσωπικών στόχων
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3

Επιλογή ενός στόχου για να ασχοληθούμε. Συμπληρώνουμε το φυλλάδιο «Οι προσωπικοί μου στόχοι»
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Γύρος της ομάδας: «Το καλύτερο τμήμα του μαθήματος ήταν.....», «Το δυσκολότερο μέρος του μαθήματος ήταν.....», «Μια ευχή που θα ήθελα να κάνω για το μέλλον είναι......».
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Να δοθεί η ευκαιρία στα παιδιά:
 •  να σκεφτούν το μέλλον, τι θέλουν να κάνουν και να γίνουν.
 •  να θέσουν ρεαλιστικούς, προσωπικούς στόχους για τον εαυτό τους, ιδιαίτερα όσον αφορά στους τομείς της διατήρησης της ασφάλειας και της υγείας.
ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ
 • στυλό, μολύβια, χαρτιά.

 • έναν πίνακα ή μεγάλα χαρτιά, και χοντρούς μαρκαδόρους.

 • ένα μεγάλο φύλλο χαρτί με τις λέξεις «Προσωπικοί στόχοι» γραμμένες ανάμεσα σε δύο δοκάρια στο κέντρο και άδειες μπάλες, μία για το κάθε παιδί, για να τις «κλοτσήσουν».

 • ατομικά τετράδια.

 • φυλλάδια «Οι Προσωπικοί μου στόχοι», ένα για κάθε παιδί, π.χ.

Φυλλάδιο «Οι Προσωπικοί μου στόχοι»

Όνομα:
Ο στόχος που επέλεξα είναι να ...
Για να τον επιτύχω πρέπει να...
Ίσως αντιμετωπίσω πιθανές δυσκολίες με το...
Θα προσπαθήσω να τις ξεπεράσω με ...
Έχω χρόνο για να το καταφέρω μέχρι...
Θα ζητήσω να με βοηθήσει ο/η....

Υπογραφή ______________________ Υπογραφή μεγάλου____________________
ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Τα παιδιά μπορούν να σκεφτούν πώς έχουν αλλάξει από τότε που άρχισαν το πρόγραμμα «Δεξιότητες για παιδιά του δημοτικού» και να το γράψουν στα τετράδια τους σαν έναρξη για να αρχίσουν να σκέφτονται για το μέλλον.

Εναλλακτικές δραστηριότητες

εάν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τόξο και βέλη για τη Δραστηριότητα 2. Τα βέλη να είναι αρκετά μακριά για να υπάρχει χώρος να γράψουν τους στόχους επάνω.

ΛΕΞΕΙΣ  ΚΛΕΙΔΙΑ
επιτυχία • επιμένω • πετυχαίνω κέντρο • κατορθώνω • στόχος • υψηλός • ρεαλιστικός • χτύπημα • αποτυγχάνω • το δουλεύω • κατορθωτό • συνεργάζομαι • καταγράφω • ελέγχω • αφοσίωση • έχω στο μυαλό μου μόνο ένα σκοπό • συνεχίζω την προσπάθεια • «Δεν μπορώ να το κάνω!» • προσπαθώ • υποστηρίζω
ΠΛΑΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εισαγωγή
  Συζητήστε το σκοπό του μαθήματος υπενθυμίζοντας στα παιδιά ότι πρόκειται για το τελευταίο μάθημα του προγράμματος «Δεξιότητες για παιδιά του δημοτικού». Ίσως χρειαστεί να διευκρινίσετε την έννοια «στόχος» σχετικά με το «Θέτω προσωπικούς στόχους».
Δραστηριότητα 1
Ζητήστε από τα παιδιά να σκεφτούν τι θέλουν να γίνουν όταν θα μεγαλώσουν. Κατόπιν λένε όλοι με τη σειρά ποια είναι η επιθυμία τους. Συζητήστε μαζί τους για το πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να αποφασίσουν καθώς και τις επιπτώσεις στον τρόπο ζωής τους τώρα και τη διατήρηση της ασφάλειας τους.
Δραστηριότητα 2

και

Ζητήστε από τα παιδιά να σχεδιάσουν μια γραμμή 15 εκ. σε ένα χαρτί και να τη χωρίσουν σε πέντε ίσα μέρη. Κάθε τομέας αναπαριστά ένα χρόνο όλο μαζί τα επόμενα πέντε χρόνια. Ζητήστε από τα παιδιά να σκεφτούν κάτι που θα ήθελαν να καταφέρουν στα επόμενα πέντε χρόνια και να σημειώσουν τους στόχους τους στις γραμμές. Παροτρύνετε τα να κάνουν πρόχειρες σημειώσεις πρώτα και να μιλήσουν με κάποιο φίλο εάν χρειάζεται. Οι στόχοι μπορούν να παραμείνουν ανώνυμοι εάν θέλουν αν και θα τους ζητήσετε αργότερα να μοιραστούν έναν από αυτούς. Οι στόχοι μπορεί να αφορούν υγεία, προσωπικά θέματα, σχολικά επιτεύγματα, αθλητικές επιτυχίες κλπ. Πρέπει να είναι ρεαλιστικοί και επιτεύξιμοι. Ενθαρρύνετε τα παιδιά να σκεφτούν θετικά. Μπορούν να αρχίσουν με ένα βραχυπρόθεσμο στόχο εάν δεν μπορούν να σκεφτούν πολύ μελλοντικά.
Μιλήστε με τα παιδιά για την επιλογή στόχων, πόσο εύκολο ή δύσκολο τους φάνηκε. Δώστε τους την ευκαιρία να μοιραστούν τους στόχους τους με την ομάδα, εάν το επιθυμούν. Ζητήστε τους να επιλέξουν έναν προσωπικό στόχο, τον πιο σημαντικό, εάν θα ήθελαν να τον μοιραστούν, αλλιώς ας επιλέξουν κάποιον άλλο. Δείξτε την αφίσα «Προσωπικοί στόχοι» και ζητήστε από κάθε παιδί να γράψει το στόχο του μέσα σε μια άδεια μπάλα και να τον υπογράψει.
Δραστηριότητα 3

και

Μοιράστε τα φυλλάδια «Οι Προσωπικοί μου στόχοι». Ζητήστε από τα παιδιά να τα συμπληρώσουν, βοηθώντας τα όπου είναι απαραίτητο. Ενθαρρύνετε τα να δείξουν το φυλλάδιο τους σε κάποιον φίλο, εάν θέλουν. Πείτε τους ότι εάν θέλουν, μπορούν να ζητήσουν από κάποιον ενήλικα να υπογράψει το φυλλάδιο τους αφού πρώτα θα το έχουν υπογράψει οι ίδιοι. Μπορούν επίσης να το διακοσμήσουν στα περιθώρια.
Συνέχεια και αξιολόγηση
Συζήτηση και ανταλλαγή γνώσεων. Γράψτε τρεις ημιτελείς προτάσεις στον πίνακα ή σε ένα μεγάλο φύλλο χαρτί:

 «Το καλύτερο τμήμα του μαθήματος ήταν.....»

 «Το δυσκολότερο μέρος του μαθήματος ήταν.....»

 «Μια ευχή που θα ήθελα να κάνω για το μέλλον είναι......».

Ζητήστε από τα παιδιά να συμπληρώσουν τις προτάσεις σε ένα φύλλο χαρτί για τα ντοσιέ τους και μετά να ανταλλάξουν απαντήσεις σε ένα ομαδικό γύρο.

Εργασίες για το σπίτι και την οικογένεια
  Πείτε τους να πάρουν μαζί τους στο σπίτι το φυλλάδιο με τους στόχους τους για να το δείξουν στην οικογένεια τους.
Επιπλέον εργασίες
 
 •  να μελετήσουν τη ζωή διάσημων ανθρώπων, την παιδική τους ηλικία και τον τρόπο με τον οποίο κατόρθωσαν να πετύχουν, επίσης την έννοια της επιτυχίας.
 •  να μιλήσουν με γνωστά άτομα στην κοινότητα και να μάθουν για τους στόχους τους που είχαν όταν ήταν παιδιά.
 •  να μιλήσουν με τους μεγάλους και τα υπόλοιπα μέλη της οικογενείας τους για τους στόχους τους, γι' αυτούς που πέτυχαν και γι' αυτούς που δεν πέτυχαν.
 •  να δοκιμάσουν να θέσουν στόχους με σύντομη προθεσμία.
 •  να κρατούν στοιχεία για τις προσωπικές τους επιτυχίες.

Επισκέψεις από 1-1-2005:

Βιβλιογραφική αναφορά σε αυτή τη σελίδα:
ΚΕΘΕΑ 1998

Περιεχόμενα ενότητας

 Οδηγίες Χρήσης του Προγράμματος "Δεξιότητες για παιδιά του Δημοτικού"

Βασικά Μαθήματα

Δημιουργώντας μια τάξη που ενδιαφέρεται

 Δουλεύω σαν ομάδα

 Κάνοντας το σχολείο ασφαλέστερο

Ενότητα 1 Εγώ Ένας ξεχωριστός άνθρωπος

Η μοναδικότητα μου

Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης

Μεγαλώνω και αλλάζω

Οι άνθρωποι που αγαπώ (1)

Οι άνθρωποι που αγαπώ (2)

Ενότητα 2 Ένας από τους πολλούς

Ομοιότητα και διαφορά

 Ποιος είναι ο φίλος;

 Συνυπάρχω με τους άλλους, δημιουργώ, διαλύω, διατηρώ σχέσεις

Οι άνθρωποι που με βοηθούν

Ενδιαφέρομαι για τους άλλους

Ενότητα 3 Συναισθήματα και αισθήματα

Αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων

 Αντιμετώπιση έντονων συναισθημάτων

 Επίλυση διαφωνιών με ηρεμία

Και οι άλλοι άνθρωποι έχουν συναισθήματα

Απώλεια και θλίψη

Ενότητα 4 Μαθαίνω καινούριες δεξιότητες

Μαθαίνω να ακούω σωστά

 Μαθαίνω να επικοινωνώ σωστά

 Μαθαίνω να διαπραγματεύομαι

Βρίσκομαι σε ετοιμότητα

Τα λάθη επιτρέπονται

Ενότητα 5 Αντιμετωπίζω προκλήσεις

Εισαγωγή στον κριτικό τρόπο σκέψης

 Διακινδυνεύω

 Πιέσεις και επιρροές

Είμαι υπεύθυνος

Υποστηρίζει ο ένας τον άλλο

Ενότητα 6 Προσέχω τον εαυτό μου

Νοιάζομαι για το σώμα μου

Πραγματικότητα ή φαντασίωση

 Πότε ένα μυστικό δεν είναι μυστικό;

Ασφαλείς άνθρωποι, ασφαλείς χώροι, ασφαλή πράγματα

Διατηρώντας την ασφάλεια – Προσωπικοί στόχοι

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΪΤ

Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωΚ ή cookies) κυρίως για την προβολή διαφημίσεων από την Google Μάθετε περισσότερα...