Pin it

Η εκπαίδευση στο Δημοτικό σχολείο

 

Επιμέλεια Ιστοχώρου: Διον. Κ. Παρούτσας

Δεξιότητες για Παιδιά του Δημοτικού

Προάγοντας την Προστασία του Παιδιού (από έκδοση του ΚΕΘΕΑ εγκεκριμένη από το Π.Ι.)

Βασικό Μάθημα 3 - Εγώ και το σχολείο μου

Περίληψη μαθήματος

Τίτλος

Κάνοντας το σχολείο μου ένα χώρο πιο ασφαλή, ένα χώρο που ενδιαφέρεται

Προτεινόμενος χρόνος   45-60 λεπτά
Δραστηριότητα έναρξης Θετικά ονόματα
Δραστηριότητα 1

Σκέψεις απ' όλη την ομάδα - οι άνθρωποι που απαρτίζουν τη σχολική κοινότητα, και οι τρόποι με τους οποίους ενδιαφέρονται για μας και βοηθούν ώστε να είμαστε ασφαλείς. Σχεδιάζω και χρωματίζω.

Δραστηριότητα 2 Τι άλλο πρέπει να γίνει;
Συζήτηση και ανταλλαγή.

Τι μπορώ να κάνω; Φτιάχνοντας μια αλυσίδα υποχρεώσεων

Ομαδική συζήτηση. Προετοιμασία μιας αφίσας και παρουσίαση για μια συγκέντρωση.
Συνέχεια και αξιολόγηση Συζήτηση και ανταλλαγή.
Γραπτή αξιολόγηση στα ατομικά τετράδια.
Εργασίες για το σπίτι και την οικογένεια   Πώς μπορώ να βοηθήσω και τους ανθρώπους από το σπίτι μου;

Καταγραφή στα ατομικά τετράδια.

 

Σκοπός του μαθήματος
Να δοθεί η ευκαιρία στα παιδιά:

- να δουν τον εαυτό τους σαν μέλος μιας ευρύτερης κοινότητας μέσα στο σχολείο.

- να βρουν τρόπους με τους οποίους μπορούν να προσπαθήσουν να κάνουν το σχολείο τους ένα χώρο που ενδιαφέρεται περισσότερο και ένα χώρο με μεγαλύτερη ασφάλεια για όλους.

 

Θα χρειαστείτε:

  • στυλό, μολύβια, χαρτιά.
  • έναν πίνακα ή μεγάλα χαρτιά σε πίνακα και χοντρούς μαρκαδόρους.
  • προετοιμασία μιας αλυσίδας υποχρεώσεων ή ενός δέντρου βοήθειας. Είτε ένα μεγάλο φύλλο χαρτί ή χαρτιά με ένα ζωγραφισμένο κύκλο χωρισμένο σε τμήματα ισάριθμα με τα παιδιά της τάξης, όπου σε κάθε τμήμα αναγράφεται το όνομα ενός παιδιού. Ή ο κορμός ενός δέντρου και κλαδιά με χάρτινα φύλλα κομμένα για να γράψουν τα παιδιά επάνω τα ονόματα και τις εργασίες τους.
  • υλικά για ζωγραφική, εάν χρειάζεται.
  • κόλλα για να κολληθούν τα φύλλα στο Δέντρο βοήθειας, εάν χρειάζεται.
  • ατομικά τετράδια.

 

Προεργασία του μαθήματος

Τα παιδιά θα μπορούσαν:
  • να ζωγραφίσουν και/ή να χρωματίσουν ανθρώπους στο σχολείο, κάποιον δικής τους επιλογής, και να το φέρουν στην τάξη για τη Δραστηριότητα 1.
  • να σκεφτούν ποιανού υπευθυνότητα είναι να νοιάζεται και να τους προσέχει - και τι ρόλο έχουν να παίξουν αυτά.

Εναλλακτικές δραστηριότητες

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία ασκήσεων, στις αρχική σελίδα, για την καλλιέργεια της εμπιστοσύνης. Τα παιδιά θα μπορούσαν:

  • να πάρουν συνέντευξη από διάφορα μέλη του προσωπικού, π.χ. μαγείρισσα, τον επιστάτη, έχοντας ετοιμάσει τις ερωτήσεις από πριν, μόνοι τους. Μπορούν να καλέσουν τα άτομα αυτά στην τάξη ή να πάρουν τη συνέντευξη με κασετόφωνο.
  • να φτιάξουν μια αφίσα «Το σχολείο μου ένα ασφαλές μέρος, ένα μέρος που ενδιαφέρεται».

 

Λέξεις κλειδιά

εξυπηρετικός • στηρίζω • νοιάζομαι • προάγω την προστασία • λέω στους άλλους • ενισχύω την αυτοεκτίμηση • επιβεβαίωση • δημιουργικός • προνοητικός • κρατώ την υπόσχεση μου • προσπαθώ όσο μπορώ • σκέφτομαι διεξοδικά • φροντίζω

 

Πλάνο του μαθήματος
Εισαγωγή
Επανάληψη του προηγούμενου μαθήματος. Τα παιδιά παρουσιάζουν τις εικόνες ή ιστορίες που έφτιαξαν μαζί στο σπίτι. Εξηγήστε στα παιδιά πώς η δημιουργία μιας τάξης που ενδιαφέρεται και η εκμάθηση της συνεργασίας προχωρεί και χρειάζεται συνεχή ενίσχυση. Θα μετατρέψει την τάξη σε έναν ιδιαίτερο χώρο για μας, μιας και μέσα σ' αυτήν θα μας εκτιμούν και θα εκτιμούμε τους άλλους. Παρ' όλα αυτά η τάξη είναι ένα μόνο τμήμα της συνολικής κοινότητας του σχολείου. Πρέπει όλοι να κάνουμε κάτι για να γίνει και το σχολείο ένας ιδιαίτερος χώρος. Τονίστε την αξία μιας προσέγγισης για όλο το σχολείο.
Εισαγωγική δραστηριότητα
Όλοι  με τη σειρά τους λένε από ένα θετικό επίθετο. Ζητήστε από τα παιδιά να παρουσιάσουν τον εαυτό τους λέγοντας το όνομα τους μετά από ένα θετικό επίθετο, που ξεκινάει από το ίδιο γράμμα με αυτό του ονόματος τους, π.χ. ευγενική Ελένη, γελαστός Γιώργος (για τα μικρότερα παιδιά ένα οποιοδήποτε επίθετο φτάνει να είναι θετικό!). Παροτρύνετε τα παιδιά να κάνουν ένα θετικό σχόλιο για κάποιον άλλο - ενήλικα ή παιδί.
Δραστηριότητα 1
Ζητήστε από τα παιδιά να σκεφτούν όλους τους ανθρώπους που απαρτίζουν τη σχολική κοινότητα. Καταγράψτε τις απαντήσεις. Εάν τα παιδιά έχουν ήδη ζωγραφίσει εικόνες αφήστε τα να τις δείξουν. Εάν όχι, βάλτε τα να επιλέξουν ένα πρόσωπο, να το ζωγραφίσουν και να το χρωματίσουν. Πιθανές ερωτήσεις: Με ποιο τρόπο αυτό το άτομο μας φροντίζει και μας προσέχει; Τι κάνει; Τι λέει; Καταγράψτε τις απαντήσεις.
Δραστηριότητα 2
Ζητείστε από τα παιδιά να μπουν στη σειρά από τον ψηλότερο ως τον κοντύτερο, και χωρίστε τα σε ζευγάρια βάζοντας μαζί τον ψηλότερο και τον κοντύτερο κ.ο.κ. Ζητήστε από τα παιδιά να απαντήσουν στις ερωτήσεις: Τι άλλο χρειάζεται για να γίνει το σχολείο μας ένας ασφαλέστερος και καλύτερος χώρος; Τι μπορούμε να κάνουμε; Βάλτε τα παιδιά να σκεφτούν απλά πράγματα που μπορούν να κάνουν για να βελτιώσουν το σχολείο τους, και να επιλέξουν κάτι απ' αυτά.
Συζήτηση και ανταλλαγή.

Παρουσιάστε την αλυσίδα υποχρεώσεων και συμπληρώστε τις εργασίες που έχει επιλέξει το κάθε παιδί

Δραστηριότητα 3
Σχεδιάστε και προετοιμάστε παρουσίαση για μια συγκέντρωση ή προσκαλέστε άλλες τάξεις να δουν τις προσπάθειες των παιδιών και να συμμετάσχουν σ' αυτές. Ετοιμάστε μια αφίσα, στην οποία θα αναγράφονται όλες οι προγραμματισμένες δραστηριότητες και αυτοί που τις έχουν αναλάβει, και κρεμάστε την στην είσοδο του σχολείου. Εάν είναι απαραίτητο, χωρίστε τα παιδιά σε μικρές ομάδες και αναθέστε τους διαφορετικές εργασίες.
Συνέχεια και αξιολόγηση
 Συζήτηση και ανταλλαγή. Ερωτήσεις κλειδιά: Με ποιο τρόπο αισθάνεστε μέρος αυτού του σχολείου; Ποια είναι τα πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να δημιουργηθεί μια κοινότητα ενδιαφέροντος μέσα στο σχολείο; Ποιον μπορείτε να βρείτε για να σας βοηθήσει;

Τα παιδιά καταγράφουν τις απαντήσεις στα ντοσιέ τους.

Εργασίες για το σπίτι και την οικογένεια
  Να ενημερώσουν τα παιδιά το σπίτι τους για τα σχέδια τους και να τους καλέσουν να βοηθήσουν και να τους στηρίξουν.
Επιπλέον εργασίες
  Τα παιδιά θα μπορούσαν:

- να κάνουν έρευνες και να πάρουν συνεντεύξεις, με κασετόφωνα, από διάφορες ομάδες ενηλίκων, π.χ. μαγείρισσες, προσωπικό από την κουζίνα, για να μάθουν τις σκέψεις και τα συναισθήματα τους.

- να φτιάξουν μια εφημερίδα της τάξης για να ενημερώνονται και οι υπόλοιποι - να σταλεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, - στους επισκέπτες του σχολείου κλπ.

- να καθιερώσουν στο σχολείο μία εβδομάδα «Προαγωγής της προστασίας» ή μία ημέρα «Σέβομαι τους άλλους».


Επισκέψεις από 1-1-2005:

Βιβλιογραφική αναφορά σε αυτή τη σελίδα:
ΚΕΘΕΑ - 1998

Περιεχόμενα ενότητας

 Οδηγίες Χρήσης του Προγράμματος "Δεξιότητες για παιδιά του Δημοτικού"

Βασικά Μαθήματα

Δημιουργώντας μια τάξη που ενδιαφέρεται

 Δουλεύω σαν ομάδα

 Κάνοντας το σχολείο ασφαλέστερο

Ενότητα 1 Εγώ - Ένας ξεχωριστός άνθρωπος

Η μοναδικότητα μου

Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης

Μεγαλώνω και αλλάζω

Οι άνθρωποι που αγαπώ (1)

Οι άνθρωποι που αγαπώ (2)

Ενότητα 2 Ένας από τους πολλούς

Ομοιότητα και διαφορά

 Ποιος είναι ο φίλος;

 Συνυπάρχω με τους άλλους, δημιουργώ, διαλύω, διατηρώ σχέσεις

Οι άνθρωποι που με βοηθούν

Ενδιαφέρομαι για τους άλλους

Ενότητα 3 Συναισθήματα και αισθήματα

Αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων

 Αντιμετώπιση έντονων συναισθημάτων

 Επίλυση διαφωνιών με ηρεμία

Και οι άλλοι άνθρωποι έχουν συναισθήματα

Απώλεια και θλίψη

Ενότητα 4 Μαθαίνω καινούριες δεξιότητες

Μαθαίνω να ακούω σωστά

 Μαθαίνω να επικοινωνώ σωστά

 Μαθαίνω να διαπραγματεύομαι

Βρίσκομαι σε ετοιμότητα

Τα λάθη επιτρέπονται

Ενότητα 5 Αντιμετωπίζω προκλήσεις

Εισαγωγή στον κριτικό τρόπο σκέψης

 Διακινδυνεύω

 Πιέσεις και επιρροές

Είμαι υπεύθυνος

Υποστηρίζει ο ένας τον άλλο

Ενότητα 6 Προσέχω τον εαυτό μου

Νοιάζομαι για το σώμα μου

Πραγματικότητα ή φαντασίωση

 Πότε ένα μυστικό δεν είναι μυστικό;

Ασφαλείς άνθρωποι, ασφαλείς χώροι, ασφαλή πράγματα

Διατηρώντας την ασφάλεια – Προσωπικοί στόχοι

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΪΤ

Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωΚ ή cookies) κυρίως για την προβολή διαφημίσεων από την Google - Μάθετε περισσότερα...