Pin it

Η εκπαίδευση στο Δημοτικό σχολείο

 

Επιμέλεια Ιστοχώρου: Διον. Κ. Παρούτσας

Δεξιότητες για Παιδιά του Δημοτικού

Προάγοντας την Προστασία του Παιδιού (από έκδοση του ΚΕΘΕΑ εγκεκριμένη από το Π.Ι.)

Ενότητα 4. Μαθαίνω καινούριες δεξιότητες

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ  

4.3 Μαθαίνω να διαπραγματεύομαι

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ   45 - 60 λεπτά
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 Βρίσκομαι σε αδιέξοδο
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 Ομαδικά κολάζ. Ομαδική συζήτηση. Τι θα πει διαπραγματεύομαι; Κάποιες αρχές αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 Συνεχίζουμε σε ομάδες. Καλλιεργούμε την ικανότητα διαπραγμάτευσης. Διάφορες ιστορίες.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Συζήτηση και ανταλλαγή. Ερωτήσεις κλειδιά. Αξιολόγηση  στεκόμαστε σε ένα διάγραμμα.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ   Τα παιδιά να κάνουν πρακτική εφαρμογή της νέας δεξιότητας επιλέγοντας ένα περιστατικό:

 στο σχολείο,

 στο σπίτι,

να κρατήσουν σημειώσεις και να το αναφέρουν στην τάξη στο επόμενο μάθημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
Η διαδικασία απόκτησης και καλλιέργειας μιας νέας δεξιότητας απαιτεί χρόνο. Η ικανότητα να μπορούμε να διαπραγματευόμαστε καλά, να μπορούμε να είμαστε λογικοί και να μπορούμε να παρουσιάσουμε επιχειρήματα, υπέρ ή κατά, για διάφορα θέματα και πρόζας, είναι μια δεξιότητα που πρέπει να καλλιεργηθεί κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας και της εφηβείας. Αυτό το μάθημα είναι εισαγωγικό μονάχα.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Να βοηθήσει τα παιδιά:
 •  να καταλάβουν την έννοια διαπραγμάτευση και την εφαρμογή της στην καθημερινή ζωή.
 •  να εντοπίσουν κάποιες κοινές αρχές που προάγουν την αποτελεσματική διαπραγμάτευση.
 •  να καταλάβουν την αξία της δεξιότητας της διαπραγμάτευσης στην προαγωγή της προστασίας.
ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ
 • στυλό, μολύβια, χαρτί, ψαλίδια και κόλλα.
 • έναν πίνακα, μεγάλα χαρτιά για πίνακα και χοντρούς μαρκαδόρους.
 • κάρτες με αθροίσματα για το χωρισμό των παιδιών σε ζευγάρια εάν τα παιδιά είναι τριάντα, τότε θα χρειαστείτε δεκαπέντε κάρτες με πράξεις, π.χ. 7+6 και δεκαπέντε με αποτελέσματα, π.χ. 13  στην πίσω μεριά  της   κάρτας   ζωγραφίστε  ή κολλήστε γεωμετρικά σχήματα, π.χ. τρίγωνα, τετράγωνα, κύκλους. Ο αριθμός τους εξαρτάται από το πόσα άτομα θέλετε σε κάθε ομάδα.
 • αποκόμματα από εφημερίδες και περιοδικά που αναφέρονται σε διαπραγματεύσεις σε διαφορετικούς τομείς, π.χ. επαγγελματικές διαπραγματεύσεις, διαπραγματεύσεις με άτομα που κρατούν ομήρους, με απεργούς κλπ. αρκετές τοπικές εφημερίδες και έγχρωμα περιοδικά.
 • έξι κάρτες με συνηθισμένες περιπτώσεις διαπραγματεύσεων που έχουν σχέση με τα παιδιά, π.χ. να μείνω ξύπνιος μέχρι πιο αργά, θέλω περισσότερο χαρτζιλίκι, να πάω να δω ένα νεογέννητο γατάκι με κάποιον που δεν ξέρω καλά, να δω μια εκπομπή στο άλλο κανάλι κλπ..
 • παλιές κάλτσες, χάρτινες σακούλες,
 • μαριονέτες που μπαίνουν στο χέρι, κόλλα και άχρηστα υλικά, εάν χρειάζεται.
 • λεξικά.
 • ατομικά τετράδια.
ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ζητήστε από τα παιδιά να μαζέψουν εικόνες από εφημερίδες και περιοδικά με περιστατικά που αφορούν σε διαπραγματεύσεις και να τις φέρουν στην τάξη.

Εναλλακτικές δραστηριότητες

Τα παιδιά θα μπορούσαν:

 • να δουλέψουν σε μικρές ομάδες και να απαντήσουν στην εξής κατάσταση: βρίσκονται ναυαγισμένοι σε ένα έρημο νησί χωρίς κανέναν ενήλικα μαζί και πρέπει να διαπραγματευτούν και να μοιραστούν διάφορους ρόλους, κάποιος πρέπει να φτιάξει κατάλυμα, κάποιος πρέπει να βρει φαγητό, κάποιος να ανάψει φωτιά κλπ.
 • να δουλέψουν σε ζευγάρια, και
 • χρησιμοποιώντας χάρτινες κούκλες ή κούκλες κουκλοθέατρου να διαπραγματευτούν, για να μπουν σε μια ομάδα, για να δανειστούν το αγαπημένο παιχνίδι κάποιου, για να πληρώσουν φθηνότερα κάτι που θέλουν να αγοράσουν κλπ.
ΛΕΞΕΙΣ  ΚΛΕΙΔΙΑ
λέω αυτό που πιστεύω • διαπραγματεύομαι • μιλάω • ζυγίζω (την κατάσταση) • εκφράζω • δίνω και παίρνω • συμφωνώ • παρουσιάζω τα επιχειρήματα μου • είμαι λογικός • συζητώ • συζητώ για κάτι • μια άποψη υπέρ και κατά • ακούω • διαφωνώ • όλοι είναι χαρούμενοι • συμβιβάζομαι • συμφωνία • μιλώ εμπιστευτικά • γνωρίζω τα γεγονότα
ΠΛΑΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εισαγωγή
Επαναλάβετε σύντομα το προηγούμενο μάθημα για την επικοινωνία. Πείτε στα παιδιά ότι στο σημερινό μάθημα θα ασχοληθείτε με μια δεξιότητα που έχει σχέση με την καλή επικοινωνία και η οποία μπορεί να μας βοηθήσει να λύσουμε διαφωνίες και να ξεπεράσουμε δυσκολίες. Αναφέρετε το σκοπό του μαθήματος.
Δραστηριότητα 1
Μοιράστε τις κάρτες με τα αθροίσματα και τις απαντήσεις, αφήστε χρόνο στα παιδιά να βρουν το ζευγάρι τους, πείτε τους να κρατήσουν τις κάρτες τους. Το ένα παιδί να είναι ο Α και το άλλο ο Β. Ζητήστε από τα παιδιά να καθίσουν αντικριστά το ένα στο άλλο. Ο Α να επιμένει «Χρειάζομαι το μολύβι/στυλό σου» και ο Β να απαντά εξίσου επίμονα «Δεν σου το δίνω». Συνεχίζουν έτσι για περίπου ένα λεπτό.
Συζήτηση και ανταλλαγή. Πιθανές ερωτήσεις: Καταφέρατε τίποτα; Ποιος ήταν ο σκοπός της άσκησης; Τι μάθατε; Υπήρχε μήπως καλύτερος τρόπος; Εξετάστε τον τρόπο με τον οποίο διατυπώθηκε η απαίτηση και ποιες λέξεις χρησιμοποιήθηκαν.
Δραστηριότητα 2
Ζητήστε από τα παιδιά να βρουν την ομάδα τους ψάχνοντας γι' αυτούς που έχουν το ίδιο σχήμα στην πίσω μεριά της κάρτας τους.

Μοιράστε τις εφημερίδες και τα περιοδικά και ζητήστε από τα παιδιά να κόψουν θέματα που έχουν σχέση με τη διαπραγμάτευση σε διάφορους τομείς. Συμπεριλάβετε εικόνες. Συμπληρώστε τα αποκόμματα με τα δικά σας. Τα παιδιά να φτιάξουν κολάζ με τα αποκόμματα. Αφήστε τα κολάζ να στεγνώσουν (αυτό μπορεί να γίνει με ένα κολάζ για όλη την τάξη εάν δεν υπάρχει χρόνος).

Ομαδική συζήτηση. Πιθανές ερωτήσεις: Τι σημαίνει «διαπραγματεύομαι»; Τι λένε τα διάφορα θέματα που κόψατε; Τι λέει το λεξικό; Γράψτε τον ορισμό στον πίνακα. Μιλήστε με τα παιδιά για τους παράγοντες διαπραγμάτευσης και γράψτε τους κάτω από τον ορισμό. Περιλαμβάνουν: Σκέφτομαι το σημείο διαφωνίας  «σκέφτομαι», και οι δύο πλευρές αναφέρουν την άποψη τους και τις επιθυμίες τους με αποφασιστικό τρόπο  «οι απόψεις», κοιτάμε τι είναι διατεθειμένη η κάθε πλευρά να αλλάξει και τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις  «δίνω και παίρνω» και καταλήγουμε σε συμφωνία που ικανοποιεί και τις δύο πλευρές  «η συμφωνία». Όταν τα κολάζ στεγνώσουν, ζητήστε από τα παιδιά να γράψουν στο κέντρο τον ορισμό του «διαπραγματεύομαι» και να τα δείξουν.
Δραστηριότητα 3
Χωρίστε τα παιδιά σε ομάδες μετρώντας γύρω γύρω στον κύκλο. Μοιράστε τις κάρτες που αναγράφουν τα περιστατικά, μία κάρτα για κάθε ομάδα, ή τα παιδιά θα μπορούσαν να επιλέξουν το δικό τους θέμα. Ζητήστε από τα παιδιά να προετοιμάσουν μια σύντομη (2 λεπτών) αναπαράσταση του περιστατικού με μια απάντηση που δεν προωθεί το διάλογο και μια απάντηση που να περιλαμβάνει αποτελεσματική διαπραγμάτευση. Παροτρύνετε τη συμβολή και συμμετοχή όλων των παιδιών. Οι ομάδες να παρουσιάσουν την ιστορία τους στα υπόλοιπα παιδιά της τάξης. Οι παρουσιάσεις μπορούν να γίνουν με γάντια, κάλτσες, χάρτινες σακούλες ή θέατρο σκιών.
Συνέχεια και αξιολόγηση

Συζητήστε τις παρουσιάσεις και τις απαντήσεις των παιδιών, επιτρέποντας τους να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματα τους σχετικά με τη δραστηριότητα. Πιθανές ερωτήσεις: Τι μάθατε για τη διαπραγμάτευση σήμερα; Πού μπορεί να σας βοηθήσει; Πώς μπορεί η διαπραγμάτευση να βοηθήσει στο να είσαστε ασφαλείς; Συζητήστε τους τρόπους με τους οποίους μπορεί η διαπραγμάτευση να τους βοηθήσει σε κάποιες δύσκολες καταστάσεις, π.χ. κερδίζω περισσότερο χρόνο, δικαιολογούμαι.

Σαν άσκηση αξιολόγησης, ζητήστε από τα παιδιά που βρίσκονται σε κύκλο, να διατυπώσουν ένα θετικό σχόλιο και μια δυσκολία  εάν υπάρχουν  σχετικά με το μάθημα.

Εργασίες για το σπίτι και την οικογένεια
  Ζητήστε από τα παιδιά:
 •  να καταγράψουν τις βασικές αρχές και τον ορισμό της διαπραγμάτευσης στα ντοσιέ τους.
 •  να κάνουν πρακτική εφαρμογή στην ικανότητα διαπραγμάτευσης τους κατά τπ διάρκεια της ερχόμενης εβδομάδας επιλέγοντας ένα περιστατικό:
 •  από το σπίτι,
 •  από το σχολείο.
 •  να κρατήσουν σημειώσεις για το πώς πήγαν τα πράγματα στο κάθε περιστατικό και να αναφέρουν στην τάξη.
Επιπλέον εργασίες
  Τα παιδιά θα μπορούσαν:
 •  να εφαρμόσουν πρακτικά τη δεξιότητα διαπραγμάτευσης μέσα από διαφωνίες  σε ζευγάρια, το κάθε παιδί διατηρεί αντίθετη στάση σε κάποιο θέμα ή για τη λύση κάποιου προβλήματος. Αυτά μπορεί να είναι πολύ απλά  ακόμη και τα μικρά παιδιά μπορούν να βρουν τρόπους να μοιράσουν τα παιχνίδια τους.
 •  να προετοιμάσουν μια συνάντηση όπου θα παρουσιάσουν τη δεξιότητα της διαπραγμάτευσης σε διαφορετικά θέματα, π.χ. εκφοβισμός, ή εάν τους δώσει κάποιος χάπια, αλκοόλ, τσιγάρα ή διαλυτικές ουσίες.
 •  να εντοπίσουν και να μελετήσουν σημαντικές περιπτώσεις διαπραγματεύσεων μέσα στην ιστορία.

Επισκέψεις από 1-1-2005:

Βιβλιογραφική αναφορά σε αυτή τη σελίδα:
ΚΕΘΕΑ 1998

Περιεχόμενα ενότητας

 Οδηγίες Χρήσης του Προγράμματος "Δεξιότητες για παιδιά του Δημοτικού"

Βασικά Μαθήματα

Δημιουργώντας μια τάξη που ενδιαφέρεται

 Δουλεύω σαν ομάδα

 Κάνοντας το σχολείο ασφαλέστερο

Ενότητα 1 Εγώ Ένας ξεχωριστός άνθρωπος

Η μοναδικότητα μου

Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης

Μεγαλώνω και αλλάζω

Οι άνθρωποι που αγαπώ (1)

Οι άνθρωποι που αγαπώ (2)

Ενότητα 2 Ένας από τους πολλούς

Ομοιότητα και διαφορά

 Ποιος είναι ο φίλος;

 Συνυπάρχω με τους άλλους, δημιουργώ, διαλύω, διατηρώ σχέσεις

Οι άνθρωποι που με βοηθούν

Ενδιαφέρομαι για τους άλλους

Ενότητα 3 Συναισθήματα και αισθήματα

Αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων

 Αντιμετώπιση έντονων συναισθημάτων

 Επίλυση διαφωνιών με ηρεμία

Και οι άλλοι άνθρωποι έχουν συναισθήματα

Απώλεια και θλίψη

Ενότητα 4 Μαθαίνω καινούριες δεξιότητες

Μαθαίνω να ακούω σωστά

 Μαθαίνω να επικοινωνώ σωστά

 Μαθαίνω να διαπραγματεύομαι

Βρίσκομαι σε ετοιμότητα

Τα λάθη επιτρέπονται

Ενότητα 5 Αντιμετωπίζω προκλήσεις

Εισαγωγή στον κριτικό τρόπο σκέψης

 Διακινδυνεύω

 Πιέσεις και επιρροές

Είμαι υπεύθυνος

Υποστηρίζει ο ένας τον άλλο

Ενότητα 6 Προσέχω τον εαυτό μου

Νοιάζομαι για το σώμα μου

Πραγματικότητα ή φαντασίωση

 Πότε ένα μυστικό δεν είναι μυστικό;

Ασφαλείς άνθρωποι, ασφαλείς χώροι, ασφαλή πράγματα

Διατηρώντας την ασφάλεια – Προσωπικοί στόχοι

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΪΤ

Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωΚ ή cookies) κυρίως για την προβολή διαφημίσεων από την Google Μάθετε περισσότερα...