Pin it

Η εκπαίδευση στο Δημοτικό σχολείο

 

Επιμέλεια Ιστοχώρου: Διον. Κ. Παρούτσας

Δεξιότητες για Παιδιά του Δημοτικού

Προάγοντας την Προστασία του Παιδιού (από έκδοση του ΚΕΘΕΑ εγκεκριμένη από το Π.Ι.)

Ενότητα 5. Αντιμετωπίζω προκλήσεις

Υπάρχουν πολλά κοινά σημεία ανάμεσα σε αυτό το μάθημα και το προηγούμενο. Η κριτική σκέψη είναι πολύ σημαντική όσον αφορά την εκτίμηση του κινδύνου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ  

5.2  Διακινδυνεύω

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ   45 - 60 λεπτά
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ορισμός του κινδύνου.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 Συμπληρώνουμε τα διαγράμματα

«Μια μέρα στη ζωή του/της.....». Εντοπίζουμε τους κινδύνους και τις ριψοκίνδυνες συμπεριφορές. Ανταλλαγή με ένα συνεργάτη.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 Συζήτηση και ανταλλαγή. Κίνδυνοι, κανόνες και διατήρηση της ασφάλειας.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 Ερευνώντας επικίνδυνες καταστάσεις και το βαθμό επικινδυνότητας. Φτιάχνω σύμβολα.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ομαδική συζήτηση και ανταλλαγή. Αξιολόγηση; Ατομικά «Κάτι που πρέπει να δουλέψω......», για τα ντοσιέ.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ   Ζητήστε από τα παιδιά:

να μιλήσουν σε κάποιον από το σπίτι για το μάθημα και γι' αυτά που έμαθαν σχετικά με τους κινδύνους.

 να φτιάξουν με τη βοήθεια κάποιου από το σπίτι ένα τραγουδάκι ή ένα δίστιχο με ομοιοκαταληξία για τους κινδύνους και τη διατήρηση της ασφάλειας.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Να δοθεί η ευκαιρία στα παιδιά:
 •  να κατανοήσουν τις έννοιες του κινδύνου και του διακινδυνεύω.
 •  να εντοπίσουν τους κινδύνους που διατρέχουν καθημερινά και το βαθμό δυσκολίας που εμπεριέχεται.
 •  να δουν αρκετές περιπτώσεις πιθανώς επικίνδυνων καταστάσεων και να σκεφτούν τρόπους περιορισμού του κινδύνου.
ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ
 • μολύβια, στυλό, χαρτιά.
 • έναν πίνακα ή μεγάλα χαρτιά και χοντρούς μαρκαδόρους.
 • Μ διαγράμματα, ένα για κάθε παιδί:
 • «Μια ημέρα στη ζωή του/της.....»
 • χωρισμένα σε τμήματα της ημέρας  για παράδειγμα, με ωριαία κενά.
 • κάρτες με σετ χρωματιστές βούλες, π.χ. ένα σετ μπορεί να είναι πράσινες βούλες για το χωρισμό των παιδιών σε ομάδες  ο αριθμός εξαρτάται από το πόσα παιδιά θέλουμε στην κάθε ομάδα.
 • λευκές κάρτες για τη Δραστηριότητα 3  τρεις για κάθε ομάδα.
 • ατομικά τετράδια.
ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ζητήστε από τα παιδιά πριν από το μάθημα να προσπαθήσουν να θυμηθούν όλα όσα κάνουν καθημερινά και να σημειώσουν στο τετράδιο τους οτιδήποτε ασυνήθιστο. Τα παιδιά θα μπορούσαν να ετοιμάσουν από μόνα τους το διάγραμμα «Μια ημέρα στη ζωή του/της......» για να τα χρησιμοποιήσουν στην τάξη.

Εναλλακτικές δραστηριότητες

 •  Κάθονται σε κύκλο και κλείνουν τα μάτια τους. Ζητήστε τους να φανταστούν ότι κάνουν κάτι που θα ήθελαν πάρα πολύ να κάνουν. Να φανταστούν ότι τα καταφέρνουν. Κατόπιν να φανταστούν ότι κάτι πάει στραβά. Να μιλήσουν με ένα συνεργάτη. Τι θα μπορούσε να πάει στραβά/ ποιοι είναι οι κίνδυνοι; Μελετήστε την έννοια του κινδύνου και της ελαχιστοποίησης των κινδύνων.
 •  Γράφετε τη λέξη «κίνδυνος» στο κέντρο σε ένα μεγάλο φύλλο χαρτί και γράφετε όλες τις λέξεις που τους έρχονται στο μυαλό σχετικά, π.χ. αγωνία, αγχώδης, τραυματισμός. Αυτό είναι ένας πολύ καλός πίνακας πηγή για τη μελέτη των εννοιών κίνδυνος και διακινδυνεύω.
 •  Μπορούν να βρουν πολύ γνωστές ιστορίες, π.χ. Η μαγική φασολιά, Ο Τσάρλι και το εργοστάσιο της σοκολάτας, να εντοπίσουν τους κινδύνους που διατρέχουν οι ήρωες των ιστοριών και να δουν πως μειώθηκε ο κίνδυνος. Μπορούν να φανταστούν πώς θα ήταν το τέλος της ιστορίας εάν ο κίνδυνος είχε αποφευχθεί.
ΛΕΞΕΙΣ  ΚΛΕΙΔΙΑ
βοήθεια • συνεχίζω • πολύ ενδιαφέρον • αγχώδης • τρομακτικός • επωφελούμαι • αναπτύσσω • ενθαρρύνω • τολμώ • προσεκτικός • φοβισμένος • μεγάλος κίνδυνος • κόστος • σταματώ • μαθαίνω • τολμηρός • κάνω εντύπωση • υπερόπτης • διστάζω • υποστηρίζω • ρωτώ • πόνος • μικρός κίνδυνος • προχωρώ • προοδεύω • πάω μπροστά • είναι επικίνδυνο
ΠΛΑΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εισαγωγή
Μιλήστε με το παιδιά για τον κίνδυνο και την έννοια φράσεων όπως «Θα το διακινδυνεύσω», «Είναι κάπως επικίνδυνο», «Μεγάλος κίνδυνος», «Μικρός κίνδυνος». Ένας ορισμός από το λεξικό όσον αφορά τον κίνδυνο είναι: Έκθεση σε πιθανώς άσχημες συνέπειες, τραυματισμό ή απώλεια. Ζητήστε από τα παιδιά να σκεφτούν κάτι επικίνδυνο που έκαναν πρόσφατα, ζητώντας από ένα ή δύο να το πουν και στους υπόλοιπους. Αναφερθείτε στο σκοπό του σημερινού μαθήματος.
Δραστηριότητα 1
Μοιράστε τα διαγράμματα «Μια ημέρα στη ζωή του/της...». Ζητήστε από τα παιδιά να γράψουν το όνομα τους στον τίτλο και να συμπληρώσουν το διάγραμμα με αυτά που έκαναν χθες είτε γράφοντας είτε/και ζωγραφίζοντας. Μετά να διαβάσουν το διάγραμμα και να ζωγραφίσουν ένα μεγάλο κόκκινο «Κ» δίπλα σε κάθε δραστηριότητα που ίσως εμπεριείχε κίνδυνο. Ζητήστε από τα παιδιά να εντοπίσουν τον κίνδυνο καθώς και τι μπορούσε να είχε συμβεί. Να ανταλλάξουν διαγράμματα και «κινδύνους» με ένα συνεργάτη.
Δραστηριότητα 2
Συζήτηση και ανταλλαγή ευρημάτων από τη Δραστηριότητα 1. Εξηγήστε ότι όλοι ρισκάρουμε καθημερινά και ο βαθμός επικινδυνότητας ποικίλλει από δραστηριότητα σε δραστηριότητα, εξαρτάται από το χώρο και από το ποιος ρισκάρει.

Συζητήστε με τα παιδιά:

 •  για το τι θεωρούν εκείνα επικίνδυνο, π.χ. λαμβάνω μέρος σε ομαδικές δραστηριότητες.
 •  για τους λόγους που οι περισσότεροι άνθρωποι επιβιώνουν των καθημερινών κινδύνων.
 •  γιατί οι άνθρωποι διακινδυνεύουν όταν πρέπει και όταν δεν πρέπει π.χ. για να προοδεύσουν, είναι τολμηροί, τους κάνει να νιώθουν όμορφα, έλλειψη χρόνου,
 •  για το ποιος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια τους.
 •  για το ρόλο που έχουν οι κανονισμοί, π.χ. στην πισίνα, στο δρόμο, στη γυμναστική, στο εργαστήριο κλπ. να μας κρατούν ασφαλείς μειώνοντας τους κινδύνους.
 •  για τις επιλογές και τις αποφάοεις που παίρνουν και τους κινδύνους που διατρέχουν,
 •  για τη σημασία της κριτικής σκέψης
 • στην εκτίμηση του κινδύνου.
Καταγράψτε τις απαντήσεις
Δραστηριότητα 3
Μοιράστε τις κάρτες με τις βούλες στην τύχη και ζητήστε από τα παιδιά να σχηματίσουν ομάδες με τα άτομα που έχουν ομοιόχρωμη βούλα με εκείνους. Ζητήστε από την κάθε ομάδα να σκεφτεί διάφορες περιπτώσεις που μπορεί να περικλείουν κινδύνους και να τις καταγράψουν. Εάν δεν τις έχουν συμπεριλάβει, προτείνετε να συμπεριλάβουν στον κατάλογο τους: «Φεύγω με κάποιον άγνωστο ή χωρίς να το ξέρει κανείς» και «Παίρνω άγνωστες ουσίες/ ποτά από μεγαλύτερα παιδιά». Κατόπιν η κάθε ομάδα να φτιάξει/επινοήσει σήματα «Κίνδυνος  Μην το κάνεις», «Να είσαι προετοιμασμένος  Πρόσεχε» και «Είναι ασφαλές να συνεχίσεις» και να τα ζωγραφίσει σε λευκές κάρτες. Για παράδειγμα μια νεκροκεφαλή με τα δύο κόκαλα, ένα θαυμαστικό, μια πράσινη σημαία ή φανάρια ή πρόσωπα συνοφρυωμένα, ουδέτερα, χαμογελαστά κλπ. Τα παιδιά μπορούν να επινοήσουν δικά τους. Κάθε ομάδα κοιτάει τον κατάλογο της, και μετά τη συζήτηση σχεδιάζουν τα κατάλληλα σήματα. Παροτρύνετε τα παιδιά να εντοπίσουν και να αξιολογήσουν το βαθμό επικινδυνότητας και να βρουν τρόπους για να μειώσουν τον κίνδυνο στην κάθε περίπτωση. Τονίστε τη σημασία που έχει να γνωρίζουν τους κινδύνους. Κρεμάστε τα φυλλάδια που έφτιαξαν οι ομάδες.

Σημείωση για τον εκπαιδευτικό: Αυτή η δραστηριότητα είναι καλή ευκαιρία για να μελετηθεί ο χώρος των ναρκωτικών σε βάθος, τα αποτελέσματα της λήψης ναρκωτικών και οι κίνδυνοι που εμπεριέχονται, καθώς και τα πολλά πλεονεκτήματα κάποιων ουσιών κατά διαφόρων ασθενειών. Αυτό μπορεί να χρειάζεται παραπάνω χρόνο από αυτόν που προβλέπεται για το μάθημα. Καλό θα ήταν να μάθετε τι γνωρίζουν τα παιδιά γι' αυτό το θέμα και να ξεκινήσετε από εκεί

Συνέχεια και αξιολόγηση
Ζητήστε από τις ομάδες να περιγράψουν και να μοιραστούν με τους υπόλοιπους ένα περιστατικό. Αφήστε στα παιδιά τη δυνατότητα να κοιτάξουν τα χαρτιά των άλλων. Ομαδική συζήτηση και ανταλλαγή σκέψεων, συναισθημάτων και γνώσεων.
Αξιολόγηση: Ζητήστε από κάθε παιδί να σημειώσει στο τετράδιο του κάτι που κατά τη γνώμη του πρέπει να δουλέψει ακόμη όσον αφορά τους κινδύνους, και να το μοιραστεί με ένα φίλο ή με κάποιον από την οικογένεια του, εάν θέλει.
Εργασίες για το σπίτι και την οικογένεια
  Ζητήστε από τα παιδιά:
 •  να συζητήσουν με κάποιον από την οικογένεια τους γι' αυτά που έμαθαν για τον κίνδυνο.
 •  να φτιάξουν ένα τραγουδάκι ή ένα δίστιχο με ομοιοκαταληξία για τους κινδύνους και τη διατήρηση της ασφάλειας  να το γράψουν στα. ντοσιέ τους και να το διακοσμήσουν"
Επιπλέον εργασίες
  Τα παιδιά θα μπορούσαν:
 •  να προετοιμάσουν μια συγκέντρωση σχετικά με τον κίνδυνο και τη διακινδύνευση.
 •  να ετοιμάσουν μια παράσταση ή μια έκθεση για τα υπόλοιπα παιδιά και τις οικογένειες τους.
 •  να καλέσουν έναν ειδικό κρατικό υπάλληλο να μιλήσει για τη διατήρηση της ασφάλειας  τα παιδιά θα πρέπει να οργανώσουν και να προετοιμάσουν την επίσκεψη, να γράψουν γράμματα, να βρουν ερωτήσεις.
 •  να φτιάξουν ένα τραγούδι ή ποίημα για τους κινδύνους.
 •  να μελετήσουν βαθύτερα τις αιτίες που ωθούν τους ανθρώπους να διακινδυνεύουν χωρίς λόγο.
 •  και πολλά ακόμη.

Επισκέψεις από 1-1-2005:

Βιβλιογραφική αναφορά σε αυτή τη σελίδα:
ΚΕΘΕΑ 1998

Περιεχόμενα ενότητας

 Οδηγίες Χρήσης του Προγράμματος "Δεξιότητες για παιδιά του Δημοτικού"

Βασικά Μαθήματα

Δημιουργώντας μια τάξη που ενδιαφέρεται

 Δουλεύω σαν ομάδα

 Κάνοντας το σχολείο ασφαλέστερο

Ενότητα 1 Εγώ Ένας ξεχωριστός άνθρωπος

Η μοναδικότητα μου

Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης

Μεγαλώνω και αλλάζω

Οι άνθρωποι που αγαπώ (1)

Οι άνθρωποι που αγαπώ (2)

Ενότητα 2 Ένας από τους πολλούς

Ομοιότητα και διαφορά

 Ποιος είναι ο φίλος;

 Συνυπάρχω με τους άλλους, δημιουργώ, διαλύω, διατηρώ σχέσεις

Οι άνθρωποι που με βοηθούν

Ενδιαφέρομαι για τους άλλους

Ενότητα 3 Συναισθήματα και αισθήματα

Αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων

 Αντιμετώπιση έντονων συναισθημάτων

 Επίλυση διαφωνιών με ηρεμία

Και οι άλλοι άνθρωποι έχουν συναισθήματα

Απώλεια και θλίψη

Ενότητα 4 Μαθαίνω καινούριες δεξιότητες

Μαθαίνω να ακούω σωστά

 Μαθαίνω να επικοινωνώ σωστά

 Μαθαίνω να διαπραγματεύομαι

Βρίσκομαι σε ετοιμότητα

Τα λάθη επιτρέπονται

Ενότητα 5 Αντιμετωπίζω προκλήσεις

Εισαγωγή στον κριτικό τρόπο σκέψης

 Διακινδυνεύω

 Πιέσεις και επιρροές

Είμαι υπεύθυνος

Υποστηρίζει ο ένας τον άλλο

Ενότητα 6 Προσέχω τον εαυτό μου

Νοιάζομαι για το σώμα μου

Πραγματικότητα ή φαντασίωση

 Πότε ένα μυστικό δεν είναι μυστικό;

Ασφαλείς άνθρωποι, ασφαλείς χώροι, ασφαλή πράγματα

Διατηρώντας την ασφάλεια – Προσωπικοί στόχοι

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΪΤ

Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωΚ ή cookies) κυρίως για την προβολή διαφημίσεων από την Google Μάθετε περισσότερα...