Pin it

Η εκπαίδευση στο Δημοτικό σχολείο

 

Επιμέλεια Ιστοχώρου: Διον. Κ. Παρούτσας

Δεξιότητες για Παιδιά του Δημοτικού

Προάγοντας την Προστασία του Παιδιού (από έκδοση του ΚΕΘΕΑ εγκεκριμένη από το Π.Ι.)

Ενότητα 5. Αντιμετωπίζω προκλήσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ  

5.4 Είμαι υπεύθυνος

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ   45 - 60 λεπτά
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 Παντομίμα, δουλειές που κάνω στο σπίτι, στο σχολείο, στην κοινότητα.
  Ομαδική συζήτηση και ανταλλαγή. Υποχρεώσεις σε διάφορες ηλικίες και επίπεδα.

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 «Ποιανού υποχρέωση είναι να φροντίζει την ασφάλεια και την υγεία μου;» Ζωγραφίζω και/ή γράφω.
  Συζήτηση και ανταλλαγή.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 Βοηθώ αυτούς που με βοηθούν. Αναλαμβάνω την ευθύνη του εαυτού μου.
  Ομαδική ανταλλαγή, Γράφουμε στα ντοσιέ. Συμπληρώνουμε τα λουλούδια και φτιάχνουμε σήματα.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Όλη η ομάδα μαζί ανακεφαλαιώνει και ανταλλάσσουν το περιεχόμενο των σημάτων. Άσκηση αξιολόγησης Στη σειρά.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ   Τα παιδιά μπορούν:
 •  να γράψουν σκέψεις και συναισθήματα στα τετράδια τους.
 •  να μοιραστούν τα «λουλουδένια» σήματα τους με τα μέλη της οικογένειας τους, να ζητήσουν βοήθεια και υποστήριξη.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Να δοθεί η ευκαιρία στα παιδιά:
 •  να μελετήσουν τις υποχρεώσεις που έχουν οι άνθρωποι σε διάφορες ηλικίες και επίπεδα.
 •  να αναγνωρίσουν το ρόλο που παίζουν οι ενήλικες στη διατήρηση της ασφάλειας και της υγείας τους.
 •  να βρουν τρόπους που μπορούν να αναλάβουν ευθύνη για τον εαυτό τους, την υγεία και την ασφάλεια τους.
ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ
 • στυλό, μολύβια, χαρτιά.
 • έναν πίνακα ή μεγάλα χαρτιά, και χοντρούς μαρκαδόρους.
 • λεπτό χαρτόνι, διαβήτες, ψαλίδια,
 • κολλητική ταινία, πινέζες, ένα για το κάθε παιδί για να φτιάξουν τα «λουλουδένια» σήματα.
 • ζευγάρια κάρτες ή μια δική σας
 • δραστηριότητα, για να χωρίσουμε τα παιδιά σε ζευγάρια.
 • κάρτες για το χωρισμό των παιδιών σε μικρές ομάδες  τέσσερα άτομα για καθέναν που βοηθά στη διατήρηση της ασφάλειας και της υγείας τους, π.χ. γιατροί, γονείς, αστυνομία, αυτός/ή που τους βοηθά να περάσουν το δρόμο.
 • μια αφίσα «Υποχρεώσεις» χωρισμένη σε δύο στήλες  «Παιδί» και «Μεγάλος».
 • επιγραφές  «Πολύ», «Αρκετά», «Λίγο», «Πολύ λίγο» για τη δραστηριότητα «Στη σειρά».
 • ατομικά τετράδια.
ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Τα παιδιά μπορούν:
 • να προετοιμάσουν σχήματα λουλουδιών για τη Δραστηριότητα 3.

Εναλλακτικές δραστηριότητες

Τα παιδιά μπορούν:

 •  να κάνουν μια έρευνα με τις δουλειές που γίνονται στο σπίτι και να. παρουσιάσουν τα αποτελέσματα σε διάγραμμα.
 •  να χρησιμοποιήσουν χάρτινες κούκλες/ μαριονέτες για να δείξουν τις δουλειές.
 •  να γράψουν έναν τίτλο εφημερίδας και μια σύντομη αναφορά για τις δουλειές/υποχρεώσεις που έχουν στο σπίτι, στο σχολείο.
 •  να ετοιμάσουν μια εικόνα για τον τοίχο με τον εαυτό τους να πραγματοποιεί τις υποχρεώσεις του.
 •  να φτιάξουν ένα διάγραμμα με τις υποχρεώσεις ενός ατόμου σε διάφορες ηλικίες
 •  νηπιακή ηλικία, παιδική ηλικία, μετά την ενηλικίωση.
ΛΕΞΕΙΣ  ΚΛΕΙΔΙΑ
υπευθυνότητα • ενθαρρύνω • προσωπικό • λέω όχι • είμαι ρεαλιστής • εγώ • θετικός • υποστηρίζω • το κάνω μόνος μου • βοηθώ • σίγουρος • αποφασιστικός • καλή κρίση • φρόνηση • οριοθέτηση • ζητώ βοήθεια • συνεργάζομαι
ΠΛΑΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εισαγωγή
Χωρίστε τα παιδιά σε ζευγάρια με ζευγάρια κάρτες ή με δραστηριότητα της επιλογής σας. Ζητήστε από το κάθε παιδί να επιλέξει μια δουλειά που κάνει (βλ. Εισαγωγή) και να κάνει την αναπαράσταση με παντομίμα στο ζευγάρι του. Το άλλο παιδί πρέπει να αναγνωρίσει την εργασία.
Δραστηριότητα 1
Χωρίστε τα παιδιά σε ζευγάρια με ζευγάρια κάρτες ή με δραστηριότητα της επιλογής σας. Ζητήστε από το κάθε παιδί να επιλέξει μια δουλειά που κάνει (βλ. Εισαγωγή) και να κάνει την αναπαράσταση με παντομίμα στο ζευγάρι του. Το άλλο παιδί πρέπει να αναγνωρίσει την εργασία.
Ομαδική ανταλλαγή σκέψεων και συναισθημάτων. Φτιάξτε έναν κατάλογο με τις δουλειές/υποχρεώσεις που έχουν τα παιδιά στο σπίτι και στο σχολείο. Μιλήστε μαζί τους για τις δουλειές  πώς νιώθουν όταν τις κάνουν, προτιμήσεις, επιβραβεύσεις, αξιοκρατία κλπ. Πιθανές ερωτήσεις: Γιατί πρέπει να κάνουμε δουλειές; Πώς μας βοηθούν να γίνουμε πιο υπεύθυνοι; Πώς διαφοροποιούνται οι υποχρεώσεις αυτές ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο; Σκεφτόμαστε και καταγράφουμε στην αφίσα «Υποχρεώσεις» τις υποχρεώσεις που έχουν οι άνθρωποι όταν είναι παιδιά και όταν μεγαλώσουν. Μιλήστε με τα παιδιά για το πώς και γιατί αλλάζουν οι υποχρεώσεις.
Δραστηριότητα 2
Μοιράστε χαρτιά, μαρκαδόρους κλπ. Ζητήστε από τα παιδιά να ζωγραφίσουν και/ή να γράψουν απαντώντας στην ερώτηση «Ποιανού υποχρέωση είναι να φροντίζει για την ασφάλεια και την υγεία μου;». Τονίστε ότι τα παιδιά πρέπει να γράψουν τη δική τους άποψη και όχι τη γνώμη κάποιου άλλου.
Ανταλλάσσουμε και καταγράφουμε τις απαντήσεις. Φτιάξτε μια ιστορία για τον τοίχο με θέμα «Οι άνθρωποι που φροντίζουν για την ασφάλεια και την υγεία μου».
Δραστηριότητα 3
Χωρίστε τα παιδιά σε ομάδες των τεσσάρων και μοιράστε τους τις κάρτες που έχετε ετοιμάσει. Ζητήστε από τα παιδιά να σκεφτούν τρόπους με τους οποίους μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους που φροντίζουν για τη δική τους ασφάλεια και υγεία και να απαντήσουν στις ερωτήσεις: Τι μπορώ να κάνω για να βοηθήσω; Πώς μπορώ να αναλάβω μεγαλύτερη ευθύνη για τον εαυτό μου και το σώμα μου; Τι είναι ρεαλιστικό; Μοιράστε υλικό για την κατασκευή λουλουδένιων σχημάτων. Τα παιδιά να γράψουν κύκλους διαμέτρου 8 εκ. σε μαλακό χαρτόνι και να σχεδιάσουν πέταλα γύρω γύρω. Πείτε τους να σημειώσουν στο κέντρο το όνομα τους και τη φράση «Προσέχω τον εαυτό μου», στα πέταλα να γράψουν τι πρέπει να κάνουν. Να γράψουν στα ντοσιέ τους και να συμπληρώσουν την ημιτελή πρόταση: «Θα βοηθήσω για τη φροντίδα του εαυτού μου...».
Συνέχεια και αξιολόγηση
Δείξτε τα «λουλουδένια» σήματα και αφήστε χρόνο στα παιδιά να κοιτάξουν και να σκεφτούν τη δουλειά που έκαναν.

Μιλήστε με τα παιδιά για το μάθημα

και τι καινούριο έμαθαν. Τονίστε την ανάγκη για υποστήριξη από φίλους και ενήλικες, για να αναλάβουν περισσότερες υποχρεώσεις και ενθαρρύνετε τα παιδιά να ζητούν βοήθεια και συμβουλές όταν τα χρειάζονται. Αξιολόγηση: Βάλτε τις επιγραφές «Στη σειρά». Ζητήστε από τα παιδιά να καθίσουν στην κατάλληλη θέση απαντώντας στις ερωτήσεις: «Σήμερα έμαθα....», «Αυτά που έμαθα με βοήθησαν...», «Το μάθημα μου άρεσε......

Εργασίες για το σπίτι και την οικογένεια
  Εργασίες για το σπίτι και την οικογένεια

Ζητήστε από τα παιδιά:

 •  να καταγράψουν σκέψεις και συναισθήματα στα τετράδια τους.
 •  να μοιραστούν τα «λουλουδένια» σήματα τους με την οικογένεια τους και να ζητήσουν τη Βοήθεια και υποστήριξη τους.
Επιπλέον εργασίες
  Τα παιδιά μπορούν:
 •  να εξετάσουν σε βάθος τα συναισθήματα τους, όταν αναλαμβάνουν δουλειές και υποχρεώσεις στο σχολείο και το σπίτι, επίσης να εξετάσουν την ανάγκη τους για έπαινο, ενθάρρυνση και αναγνώριση για την αποτελεσματική εκπλήρωση αυτών που έχουν αναλάβει.
 •  να κοιτάξουν λεπτομερώς τις αλλαγές των υποχρεώσεων από την παιδική ηλικία ως την ενηλικίωση και να βασιστούν σε αυτό για να μελετήσουν την ωρίμανση και τους «μεγάλους».
 •  να φτιάξουν έναν κατάλογο με όλες τις δουλειές που έχουν να κάνουν στο σχολείο, και να εξασφαλίσουν σε όλους την ευκαιρία να προσπαθήσουν.
 •  να μελετήσουν σε βάθος τους ανθρώπους που βοηθούν στη διατήρηση της ασφάλειας και της υγείας τους, και να εντοπίσουν τη φύση της δουλειάς τους.
 •  να καλέσουν κάποιους από τους ανθρώπους που εντόπισαν στη Δραστηριότητα 1 να έρθουν στο σχολείο και να συζητήσουν μαζί τους για τους τρόπους που μπορούν να συνεργαστούν και να υποστηρίξουν ο ένας τον άλλο.
 •  να φτιάξουν το προφίλ της κοινότητας και του περιβάλλοντα χώρου γύρω από το σχολείο και να βρουν τρόπους για να το διατηρήσουν καθαρό, ασφαλές και υγιεινό.
 •  να ετοιμάσουν μια οικολογική εκδήλωση για τα σκουπίδια, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να την οργανώσουν να την καταγράψουν  και να δίνουν παράδειγμα με τη συμπεριφορά τους.
 •  και πολλά ακόμη.

Επισκέψεις από 1-1-2005:

Βιβλιογραφική αναφορά σε αυτή τη σελίδα:
ΚΕΘΕΑ 1998

Περιεχόμενα ενότητας

 Οδηγίες Χρήσης του Προγράμματος "Δεξιότητες για παιδιά του Δημοτικού"

Βασικά Μαθήματα

Δημιουργώντας μια τάξη που ενδιαφέρεται

 Δουλεύω σαν ομάδα

 Κάνοντας το σχολείο ασφαλέστερο

Ενότητα 1 Εγώ Ένας ξεχωριστός άνθρωπος

Η μοναδικότητα μου

Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης

Μεγαλώνω και αλλάζω

Οι άνθρωποι που αγαπώ (1)

Οι άνθρωποι που αγαπώ (2)

Ενότητα 2 Ένας από τους πολλούς

Ομοιότητα και διαφορά

 Ποιος είναι ο φίλος;

 Συνυπάρχω με τους άλλους, δημιουργώ, διαλύω, διατηρώ σχέσεις

Οι άνθρωποι που με βοηθούν

Ενδιαφέρομαι για τους άλλους

Ενότητα 3 Συναισθήματα και αισθήματα

Αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων

 Αντιμετώπιση έντονων συναισθημάτων

 Επίλυση διαφωνιών με ηρεμία

Και οι άλλοι άνθρωποι έχουν συναισθήματα

Απώλεια και θλίψη

Ενότητα 4 Μαθαίνω καινούριες δεξιότητες

Μαθαίνω να ακούω σωστά

 Μαθαίνω να επικοινωνώ σωστά

 Μαθαίνω να διαπραγματεύομαι

Βρίσκομαι σε ετοιμότητα

Τα λάθη επιτρέπονται

Ενότητα 5 Αντιμετωπίζω προκλήσεις

Εισαγωγή στον κριτικό τρόπο σκέψης

 Διακινδυνεύω

 Πιέσεις και επιρροές

Είμαι υπεύθυνος

Υποστηρίζει ο ένας τον άλλο

Ενότητα 6 Προσέχω τον εαυτό μου

Νοιάζομαι για το σώμα μου

Πραγματικότητα ή φαντασίωση

 Πότε ένα μυστικό δεν είναι μυστικό;

Ασφαλείς άνθρωποι, ασφαλείς χώροι, ασφαλή πράγματα

Διατηρώντας την ασφάλεια – Προσωπικοί στόχοι

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΪΤ

Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωΚ ή cookies) κυρίως για την προβολή διαφημίσεων από την Google Μάθετε περισσότερα...