Pin it

Η εκπαίδευση στο Δημοτικό σχολείο

 

Επιμέλεια Ιστοχώρου: Διον. Κ. Παρούτσας

Δεξιότητες για Παιδιά του Δημοτικού

Προάγοντας την Προστασία του Παιδιού (από έκδοση του ΚΕΘΕΑ εγκεκριμένη από το Π.Ι.)

Ενότητα 2. Ένας από τους πολλούς

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ   2.3 Συνυπάρχω με τους άλλους, δημιουργώ, διαλύω, διατηρώ σχέσεις

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

  45-60 λεπτά
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Επανάληψη του τελευταίου μαθήματος και αναφορά στο σκοπό του σημερινού.

Καλωσόρισμα ενός καινούριου παιδιού στην τάξη.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 Επιλογή και μίμηση ενός τρόπου να δείξεις τη φιλία σου.
  Συζήτηση - διατήρηση φιλίας - τι μπορούμε να κάνουμε;
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 Αλλάζοντας τα σχήματα φιλίας.

Χαλώντας και δημιουργώντας μια φιλία - γράφουμε τις απαντήσεις.

Μια φιλία τελειώνει, συναισθήματα.

 

Συνέχεια.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Αξιολόγηση από την ομάδα - αντίχειρες προς τα πάνω ή κάτω αντίστοιχα.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ   - Καταγραφή σκέψεων και συναισθημάτων στα ατομικά τετράδια.

- Μιλάμε σε ένα ξεχωριστό πρόσωπο για μια μακροχρόνια φιλία που έχουμε με κάποιον και τους λόγους που τη διατήρησαν.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Να βοηθήσει τα παιδιά:
- να καταλάβουν κάποιους τρόπους με τους οποίους δημιουργούνται και διατηρούνται νέες φιλίες.
- να δουν γιατί κάποιες φιλίες τελειώνουν ή τις τελειώνουμε.
- να καταλάβουν πως όταν μια φιλία
διαλύεται πονάμε και να σκεφτούν τρόπους να αμβλύνουν αυτό τον πόνο.

ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ
 • έναν πίνακα ή μεγάλα χαρτιά σε πίνακα και χοντρούς μαρκαδόρους.
 • φύλλα χαρτιού για τα παιδιά.
 • κάρτες για το χωρισμό των παιδιών σε ομάδες.
 • τον κατάλογο των συστατικών στοιχείων μιας καλής φιλίας από το προηγούμενο μάθημα.
 • τα ατομικά τετράδια.
ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ζητήστε από τα παιδιά να γράψουν στα ατομικά τους τετράδια, με τη βοήθεια της οικογένειας τους αν χρειάζεται, τα ονόματα των καλύτερων φίλων τους ένα χρόνο πριν και τα ονόματα αυτών που είναι πιο κοντινοί τώρα.

Εάν έχει υπάρξει αλλαγή, να γράψουν τους λόγους για τους οποίους  νομίζουν  πως  έγινε και  να τους φέρουν στο μάθημα.

Εάν τα παιδιά λένε πως δεν έχουν φίλους, πείτε τους να περιγράψουν το φίλο που θα ήθελαν να έχουν και να σκεφτούν τρόπους δημιουργίας φιλίας.

ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙΔΙΑ
ενδυνάμωση • διατήρηση • εκφράζω συναισθήματα • εμβαθύνω • τελειώνω • είμαι ανοιχτός • μοιράζομαι • χωρισμός • οδυνηρός • επίπονος • δουλεύουμε μαζί • δουλεύω σε κάτι • περιποιούμαι • αγαπώ • ενδιαφέρομαι
ΠΛΑΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εισαγωγική Δραστηριότητα

Κάντε μια σύντομη ανακεφαλαίωση του προηγούμενου μαθήματος, υπενθυμίζοντας στα παιδιά τα συστατικά στοιχεία μιας καλής φιλίας που έχουν Βρει. Πείτε τους ποιοι είναι οι στόχοι του σημερινού μαθήματος.

Δώστε έμφαση:

 • - στο γεγονός ότι οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν έναν ή δύο στενούς φίλους (κολλητούς) και αρκετούς απλούς φίλους και γνωριμίες.
 • - στο γεγονός ότι η φιλία και τα σχήματα φιλίας αλλάζουν κατά τη διάρκεια της ζωής μας, για διάφορους λόγους - κάποιες φορές κάνουμε ένα φίλο που όντως παραμένει και άλλες φορές φιλίες ξεκινούν καλά αλλά τελειώνουν.
 • - στο ότι πολλές φορές εμείς ή κάποιος φίλος μας αποφασίζουμε να διακόψουμε μια φιλική σχέση και αυτό μπορεί να είναι οδυνηρό, να προκαλέσει πόνο.
 • - οι καλές φιλίες δεν «γίνονται έτσι», χρειάζονται δουλειά και φροντίδα.
Δραστηριότητα 1

Με κάποια δραστηριότητα δική σας επιλογής χωρίστε τα παιδιά σε μικρές ομάδες. Ζητήστε από τις ομάδες να συζητήσουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να δείξουν τη φιλία τους στο καινούριο παιδί. Κάποιο παιδί να καταγράφει τις απαντήσεις. Κάθε ομάδα επιλέγει έναν από τους παραπάνω τρόπους και τον παρουσιάζει με νοήματα στην υπόλοιπη τάξη. Πιθανά παραδείγματα: ξενάγηση στο σχολείο, παίζουμε μαζί τους, τους προσκαλούμε για φαγητό.

Ζητήστε από τα παιδιά να μαντέψουν τις μιμήσεις των ομάδων. Συζήτηση και ανταλλαγή. Πιθανές ερωτήσεις: Υπάρχουν άλλοι τρόποι να δείξουμε τη φιλία μας; Τι μπορούμε να κάνουμε για να διατηρήσουμε και να βαθύνουμε τη φιλία;

Υπενθυμίστε στην ομάδα τα συστατικά στοιχεία μιας καλής φιλίας που εντόπισαν οτο προηγούμενο μάθημα. Δείξτε τους τον κατάλογο.

Με ποιους τρόπους μπορούμε να τα δείξουμε;

Δραστηριότητα 2

Μοιράστε φύλλα χαρτί. Ζητήστε από τα παιδιά να σκεφτούν τους λόγους για τους οποίους μια φιλία μπορεί να διακοπεί - προσωρινά ή μόνιμα. Τα παιδιά πρέπει να γράψουν ένα λόγο στο χαρτί - το λόγο που πιστεύουν πως είναι ο πιο συνηθισμένος. Κρατήστε τα χαρτιά ανώνυμα. Στο πίσω μέρος του χαρτιού πείτε τους να γράψουν έναν τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος, χωρίς να χαλάσουν τη φιλία, εάν είναι δυνατόν. Μαζέψτε τα χαρτιά σε ένα κουτί ή ένα καπέλο. Ανακατέψτε τα και ξαναμοιράστε τα στα παιδιά, τα οποία διαβάζουν δυνατά αιτία και απάντηση. Φτιάχνετε έναν κατάλογο στον πίνακα ή στον πίνακα με τα χαρτιά. Πιθανές ερωτήσεις: Υπάρχουν αίτια ή απαντήσεις που λείπουν; Τι συναισθήματα τους γεννιούνται; Πώς μπορεί να νιώθουν οι δύο φίλοι; Χρησιμοποιώντας τις απαντήσεις των παιδιών φτιάξτε έναν κώδικα της τάξης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στις φιλίες. Συζητήστε για τη συμφιλίωση, την αποδοχή, την αντιμετώπιση του πόνου, για πηγές βοήθειας.
Συνέχεια και αξιολόγηση

Τα παιδιά επιλέγουν συνεργάτη και συζητούν τι καινούριο έμαθαν. Ερωτήσεις κλειδιά: Τι μάθατε για τη δημιουργία και τη διατήρηση φίλων; Πώς θα σας επηρεάσει αυτό; Τι μπορείς να κάνεις για να δείξεις στον καλύτερο σου φίλο ότι νοιάζεσαι γι' αυτόν;
Ζητήστε από τα παιδιά να σας πουν αν τους άρεσε ή όχι το μάθημα δείχνοντας με τον αντίχειρα τους προς τα πάνω ή κάτω αντίστοιχα.
Εργασίες για το σπίτι και την οικογένεια
 

Τα παιδιά μπορούν:

 • - να καταγράψουν τις σκέψεις και τα συναισθήματα τους στα ατομικά τους τετράδια.
 • - να μιλήσουν σε κάποιο ξεχωριστό τους πρόσωπο για μια μακροχρόνια φιλία που έχουν και τους παράγοντες που την έχουν διατηρήσει, τι την έχει ενδυναμώσει.
Επιπλέον εργασίες
 
 • - να φτιάξουν μια ιστορία με σκίτσα ή να γράψουν μια ιστορία για δύο φίλους που τσακώνονται και συμφιλιώνονται και τους παράγοντες που οδήγησαν στο δυνάμωμα της φιλίας τους.
 • - να φτιάξουν κύκλους συναισθημάτων που θα περιγράφουν μια φιλία όταν πηγαίνει καλά και όταν έχει προβλήματα.
 • - να φτιάξουν ένα κουτί με λέξεις που αφορούν στη φιλία, για την τάξη.
 • - να γράψουν ένα ποίημα για έναν ξεχωριστό φίλο.
 • - να αρχίσουν να συνειδητοποιούν ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους μέσα στις σχέσεις τους.
 • - να συνθέσουν έναν κώδικα φιλίας για τον εαυτό τους.

Επισκέψεις από 1-1-2005:

Βιβλιογραφική αναφορά σε αυτή τη σελίδα:
ΚΕΘΕΑ 1998

Περιεχόμενα ενότητας

 Οδηγίες Χρήσης του Προγράμματος "Δεξιότητες για παιδιά του Δημοτικού"

Βασικά Μαθήματα

Δημιουργώντας μια τάξη που ενδιαφέρεται

 Δουλεύω σαν ομάδα

 Κάνοντας το σχολείο ασφαλέστερο

Ενότητα 1 Εγώ Ένας ξεχωριστός άνθρωπος

Η μοναδικότητα μου

Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης

Μεγαλώνω και αλλάζω

Οι άνθρωποι που αγαπώ (1)

Οι άνθρωποι που αγαπώ (2)

Ενότητα 2 Ένας από τους πολλούς

Ομοιότητα και διαφορά

 Ποιος είναι ο φίλος;

 Συνυπάρχω με τους άλλους, δημιουργώ, διαλύω, διατηρώ σχέσεις

Οι άνθρωποι που με βοηθούν

Ενδιαφέρομαι για τους άλλους

Ενότητα 3 Συναισθήματα και αισθήματα

Αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων

 Αντιμετώπιση έντονων συναισθημάτων

 Επίλυση διαφωνιών με ηρεμία

Και οι άλλοι άνθρωποι έχουν συναισθήματα

Απώλεια και θλίψη

Ενότητα 4 Μαθαίνω καινούριες δεξιότητες

Μαθαίνω να ακούω σωστά

 Μαθαίνω να επικοινωνώ σωστά

 Μαθαίνω να διαπραγματεύομαι

Βρίσκομαι σε ετοιμότητα

Τα λάθη επιτρέπονται

Ενότητα 5 Αντιμετωπίζω προκλήσεις

Εισαγωγή στον κριτικό τρόπο σκέψης

 Διακινδυνεύω

 Πιέσεις και επιρροές

Είμαι υπεύθυνος

Υποστηρίζει ο ένας τον άλλο

Ενότητα 6 Προσέχω τον εαυτό μου

Νοιάζομαι για το σώμα μου

Πραγματικότητα ή φαντασίωση

 Πότε ένα μυστικό δεν είναι μυστικό;

Ασφαλείς άνθρωποι, ασφαλείς χώροι, ασφαλή πράγματα

Διατηρώντας την ασφάλεια – Προσωπικοί στόχοι

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΪΤ

Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωΚ ή cookies) κυρίως για την προβολή διαφημίσεων από την Google Μάθετε περισσότερα...