Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωK ή cookies)  κυρίως για προβολή διαφημίσεων της Google  - Μάθετε περισσότερα...

Επιμέλεια ιστοχώρου Διον.Κ.Παρούτσας

 
 

ΑρχικήΕπικοινωνία | Ταυτότητα | Πλοήγηση | Downloads

 

Σοφία Αντερά, Ουρανία Μπούγα

Διαπολιτισμική Διάσταση στην Εκπαίδευση:

 Η μελέτη περίπτωσης δύο δημοτικών σχολείων στην Σουηδία

Πτυχιακή Εργασία για το ΑΠΘ/ΠΤΔΕ  


 

Βιβλιογραφία

 

Ελληνική:

 •  Βαρνάβα-Σκούρα Τζέλα (2008) «Παιδαγωγικές δράσεις και διδακτικές προσεγγίσεις σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον». Το παράδειγμα του 132ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, εκδόσεις Ντουντούμη.

 •  Ευαγγέλου Ο.(2003), «Η γλωσσική εκπαίδευση των αλλοδαπών στην Ελλάδα, την Αγγλία και την Αυστραλία», Νέα Παιδεία, τεύχος 105, σελ. 35-55.

 •  Ευαγγέλου Ο.(2007), «Διαπολιτισμικά Αναλυτικά Προγράμματα», Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός, Αθήνα

 •  Κοιλιάρη Α.(2003), «Δίγλωσσοι εκπαιδευτικοί στην ελληνική πολυπολιτισμική τάξη. Εμπειρίες, σκέψεις, προβληματισμοί», στο Μητακίδου Σ. & Τρέσσου Ευ., (επιμέλεια), Εκπαιδευτικοί μιλούν σε εκπαιδευτικούς για τις εμπειρίες τους. Εκπαίδευση γλωσσικών μειονοτήτων, (α΄ έκδοση), Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη

 •  Λιάμπας,Τ. – Τουρτούρας, Χ.(2010) «Διαπολιτισμικά Λύκεια Θεσσαλονίκης», Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, τχ. 57, σς. 79-102

 •  Μπιλάλη Α. (2008), «Συγκριτική Προσέγγιση των Εκπαιδευτικών Συστημάτων Ελλάδας –Ουγγαρίας – Σουηδίας, στο παράδειγμα της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Πατρών, ΠΤΔΕ

 •  Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2004), «Δομή και Οργάνωση Εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη», InternationalAssociationUniversities, , Αθήνα

 •  Σκούρτου Ε., Βρατσάλης Κ. & Γκόβαρης Χ.(2004), «Μετανάστευση στην Ελλάδα και Εκπαίδευση: Αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης-Προκλήσεις και Προοπτικές βελτίωσης», Πρόγραμμα 5-Εμπειρογνωμοσύνη, ΙΜΕΠΟ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ξενόγλωσση:

 •  Halldén K. (1997), «The Swedish educational system and classifying education using the ISCED‐97»

 •  Ministry of Education and Research, March 2008, «Funding of the Swedish school system», Fact Sheet, Regeringskansliet

 •  Uppsalakommun 2013, Områdesfakta

 •  De Bono E., 1985, «Six Thinking Hats: An Essential Approach to Business Management». Little, Brown, & Company. ISBN 0-316-17791-1

 •  Costa A. L. and Kallick B. (2000), « Discovering and Exploring Habits of Mind: A Developmental Series», Association for Supervision and Curriculum Development in Alexandria

 •  Whimbey, A. and Whimbey L. S. (1975), «Intelligence Can Be Taught». New York: Lawrence Erlbaum, Associates

 •  Swedish Ministry of Education and Science «Curriculum for the compulsory school, preschool class and the leisure-time centre 2011», Skolverket; Ch.2, p.16, Stockholm, ISBN: 978-91-86529-58-1

 •  Alberts W. (2010) «The academic study of religions and integrative religious education in Europe», British Journal of Religious Education

 •  Berglund J. (2010), «Global questions in the classroom: the formulation of Islamic Religious Education at Muslim schools in Sweden», Discourse: Studies in the Cultural Politics of Εducation Vol. 32, No. 4

 •  Swedish Ministry of Education and Science (1995), «Skolverket: Syllabi for the Compulsory School»

 •  «Tonåringenochlivsfrågorna. Elevattityderochundervisningeni livsåskådning ochetikpågrundskolanshögstadium», SÖ-förlaget, Stockholm 1969

 •  Almén, Edgar (1994), «Frestelserochvägmärkenförundervisningenomkristendomen». Almén, Edgar, Furenhed, Ragnar & Hartman, Sven G, Attundervisaom religion, livsfrågorochetikiskolan (SkapandeVetande Nr 26), Linköpingsuniversitet

 •  EURYDICE, (2006/07) «The Information Database on Education Systems in Europe, The Education System in Sweden», European Commission

 •  Björklund, A., Clark, M., Edin, P., Fredriksson, P. & Krueger, A.(2006) «The Market Comes to Evaluation in Sweden: An Evaluation of Sweden΄s Surprising School Reforms»

 •  Almén Ε. και Øster H. C., (2000), «Religious Education in Great Britain, Sweden and Russia», Texts from the PETER Project

 

Ηλεκτρονικές πηγές

 • Παπαδόπουλος Στ., (2011), «Το νομοθετικό πλαίσιο της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, Μια ιστορική αναδρομή από το 1913 ως σήμερα», ανακτήθηκε την 15-5-2012 από https://www.diapolis.auth.gr/diapolis_files/nomothetikoplaisio.diapolitismikis.pdf

 • Παρούτσας, Δ., Κ.(2013), «Μετανάστευση και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στην Ελλάδα», ανακτήθηκε από https://paroutsas.jmc.gr/diapolit.htm στις 1/6/2014

 • Χριστοδούλου Θ., (2012) «Μετανάστες και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στην Ελλάδα», ανακτήθηκε την 2-2-2012 από https://www. diapolis.auth.gr/diapolis_files/drasi9/ypodrasi9.2b/1vathmia/keimena/

 • ABA (Εφαρμοσμένη Ανάλυση της συμπεριφοράς) https://www.autismdikepsy.gr/el/page/intervention/aba/ όπως ανακτήθηκε στις 12/4/2014.

 • Holistic Education, όπως ανακτήθηκε στις 12.4.2014 από https://en.wikipedia.org/wiki/Holistic_education

 • Stenhagen, όπως ανακτήθηκε από την Wikipedia, https://sv.wikipedia.org/wiki/Stenhagen

 • https://skola.uppsala.se/sv/Stenhagenskolan/Stenhagenskolan/

 • https://www.swedenabroad.com/SelectImageX/165193/Funding-the-swedish-school-system-080403[1].pdf

 • https://sweden.se/society/education-in-sweden/

 • https://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/archive/Countries/WDE/2006/WESTERN_ EUROPE/Sweden/Sweden.htm

 •  https://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1mi_school_(Sweden)

 • https://www.spsm.se

 • https://www.youtube.com/watch?v=LdsmFb3odCQ

 • https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%B7%CE%B4%CE%AF%CE%B1

 • www.eftre.net

 •  https://www.youtube.com/watch?v=LdsmFb3odCQ

 • https://www.grsr.gr/preview.php?c_id=411]

 • https://thriskeftika.blogspot.gr/2013/11/blog-post_7082.html

 • https://www.gottsundaskolan.uppsala.se

 • https://www.edchange.org/multicultural/papers/caleb/multicultural.html

 • https://seminardoukas.wikispaces.com/file/view/11_%CE%94%CE%9C_Bloom_S.pdf

 • https://en.wikipedia.org/wiki/Six_Thinking_Hats

 • https://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/multiple-intell.html

 • https://en.wikipedia.org/wiki/Holistic_education

 • https://www.autismdikepsy.gr/el/page/intervention/aba/

 • https://www.edu.fi/planera/forskoleundervisning/om_barns_sprak/sprakstodjande_aktiviteter/arbetsmetoder/ bornholmsmodellen

 
 

 

 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΪΤ

 Καθημερινή Διδακτική
[Η λειτουργία του Μονοθέσιου Σχολείου] [Η διδακτική των μαθημάτων στα ολιγοθέσια σχολεία] [Κατανομή του χρόνου στα ολιγοθέσια και μονοθέσια σχολεία] [Προγραμματισμός ευέλικτης ζώνης και ένταξη στο πρόγραμμα] [Η διατήρηση της Πειθαρχίας στην τάξη] [Υπολογισμός κανονικής προϋπηρεσίας] [Πρόγραμμα υπολογισμού προϋπηρεσίας ωρομισθίων] [Πρόγραμμα υπολογισμού κατανάλωσης υγρών καυσίμων]
 Αυτόνομες Ενότητες
[Πελοποννησιακός Πόλεμος:  Βραβευμένο Παιχνίδι] [Τουριστικός Οδηγός Ευρυτανίας] [Ναρκωτικά: Πρόληψη και αντιμετώπιση] [Αρχές Γλωσσολογίας] [Οι ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί] [Ο ρόλος της οικογένειας στην ανάπτυξη του παιδιού] [Πρώτες Βοήθειες] [Σχέδια Μαθημάτων για την προαγωγή της προστασίας των παιδιών] [Υπολογισμός Μορίων: Ποια σχολή να διαλέξω;] [Υπολογισμός Αναγνωσιμότητας Κειμένων]
 Επιστημονικά   Θέματα
[Διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας] [Διδακτική της Γλώσσας] [Πειράματα και διευκρινήσεις στα Φυσικά] [Διδακτική της Ιστορίας] [Οδηγίες για τη διδασκαλία της έκθεσης] [Οδηγός για τη σύνταξη ενός βασικού δοκιμίου] [Διδακτική των Φυσικών Επιστημών] [Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης] [Γίνετε ποιητές: Στοιχεία στιχουργικής] [Υπολογιστής Αναγνωσιμότητας Κειμένων[Συγκριτική Παιδαγωγική ] [Μια έρευνα πάνω στη γνωστική ανάπτυξη] [Ψυχολογία] [Ειδική Αγωγή] [Στασιμότητα και απόρριψη του μαθητή στο Δημοτικό Σχολείο] [Αλλαγές στην ταυτότητα του παιδιού και του εφήβου] [Εκπαίδευση και γνωστικές αλλαγές στη Μέση Παιδική Ηλικία] [Γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες στη γλωσσική ανάπτυξη] [Η υποχρεωτικότητα φοίτησης στο Νηπιαγωγείο ] [Διαφορές συμβατικής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ] [Εκπαίδευση ενηλίκων: Προβλήματα και θεωρητικές απόψεις] [Αναζήτηση πληροφοριών στον παγκόσμιο ιστό] [Επιθετικότητα στο σχολείο] [Διαπολιτισμική Διάσταση στην Εκπαίδευση:  Η μελέτη περίπτωσης δύο δημοτικών σχολείων στην Σουηδία]
Ύλη για Διδασκαλεία & Εξετάσεις
[Εξεταστέα Ύλη  για τα Διδασκαλεία ] [Σημειώσεις Διδακτικής] [Σημειώσεις Ψυχολογίας] [Σημειώσεις Λογοτεχνίας ] [Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης] [Τι σημαίνει διαχείριση της Αλλαγής] [Η ψυχολογία των κινήτρων]
Ευέλικτη Ζώνη
[Θεωρητικό Υπόβαθρο] [Η Ευέλικτη Ζώνη στο Νηπιαγωγείο] [Τα προαιρετικά προγράμματα γενικά] [Σχέδιο Εργασίας:] [Φωτογραφία] [Σχέδιο Εργασίας: Ο μήνας Ιανουάριος] [Σχέδιο Εργασίας: "ΑΓΓΕΙΑ: Από το χτες στο σήμερα"] [Σχέδιο Εργασίας: Η δημιουργία των Εποχών του Έτους ] [Σχέδιο Εργασίας: Οι σεισμοί στον τόπο μου] [Μάθετε τον κώδικα Μορς] [5 ρώσικα παραμύθια σε εικονογράφηση Ιβάν Μπιλίμπιν]
Διάφορα τεστ κουίζ και παιχνίδια
[Παιχνίδια - Διάφορα Χρήσιμα- Τεστ Ευφυΐας και προσωπικότητας]
 
 

Βιβλιογραφική αναφορά:

Αντερά Σ., Μπούγα Ου., (2014) Διαπολιτισμική Διάσταση στην Εκπαίδευση: Η μελέτη περίπτωσης δύο δημοτικών σχολείων στην Σουηδία, Πτυχιακή Εργασία στο ΑΠΘ/ΠΤΔΕ , ανακτήθηκε την από https://paroutsas.jmc.gr/swed/index.htm