ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στα πλαίσια εκπόνησης μιας έρευνας με θέμα: "Ο ρόλος του διευθυντή στην υλοποίηση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων", παρακαλώ συμπληρώστε προσεκτικά το παρακάτω ερωτηματολόγιο.

Το ερωτηματολόγιο αυτό απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και είναι δάσκαλοι, νηπιαγωγοί και καθηγητές ειδικοτήτων όπως Γυμναστές, Φιλόλογοι Ξένων Γλωσσών, Καλλιτεχνικών & Θεατρικής Αγωγής κτλ, είτε στο Ολοήμερο είτε στο Κανονικό Πρόγραμμα. Αν είστε εκτός τάξης (στέλεχος εκπαίδευσης κλπ) απαντήστε τις ερωτήσεις με βάση την εμπειρία σας.

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και κανένα προσωπικό στοιχείο δεν πρόκειται να δημοσιοποιηθεί. Μέχρι στιγμής έχουν απαντήσει 66 εκπαιδευτικοί. Γίνετε ο 67ος!!!

 

Το "δώρο" σας:

Ως... ανταμοιβή, (εκτός από τη συνεισφορά σας στην ερευνητική διαδικασία) μόλις αποστείλετε συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο θα μεταβείτε στην οθόνη των δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί ως τώρα και θα μπορέσετε να εντοπίσετε τι πιστεύουν οι άλλοι ερωτώμενοι, ποιο είναι το στυλ διοίκησης του διευθυντή του σχολείου σας, καθώς και ένα περιγραφικό κείμενο το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για βελτίωση του τρόπου διδασκαλίας σας αλλά και την καλύτερη αλληλεπίδρασή σας με τους συναδέλφους και τον διευθυντή ή τη διευθύντριά σας

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας,

Με εκτίμηση

Διον. Κ. Παρούτσας

 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Λόγω της διαδικτυακής φύσης της έρευνας και με στόχο να διαπιστωθεί ότι είστε πράγματι εκπαιδευτικός, πρέπει πριν ξεκινήσουμε να συμπληρώσετε όπως θυμάστε καλύτερα, ποιο ήταν το τελευταίο μάθημα που διδάξατε στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα.

Παρακαλώ συμπληρώστε έστω και ένα (π.χ Μαθηματικά: Αναλογίες, Ιστορία: Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες, Αγγλικά: Unit 4-Time κτλ).

 

Στα Μαθηματικά

Στη Γλώσσα

Στην Ιστορία

Στο μάθημα της ειδικότητάς σας

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

01. Σε ποιο φύλο ανήκετε;

 

02. Ποια είναι η ειδικότητά σας;

 

03. Πόσους κατοίκους έχει η περιοχή που βρίσκεται το σχολείο σας;

 

04. Τι οργανικότητας είναι το σχολείο σας;

 

05. Σε ποια ηλικιακή ομάδα ανήκετε;

 

06. Πόσα χρόνια προϋπηρεσίας έχετε συνολικά στην εκπαίδευση;

 

07.  Ποιο είναι γενικά το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο των μαθητών σας;

 

08.  Ποιο είναι το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ συναδέλφων στο σχολείο σας;

 

09.  Παρακαλώ σημειώστε τα τυπικά προσόντα σας (Σημειώστε &  περισσότερα από ένα, αν χρειάζεται).

Σεμινάρια / Συνέδρια |  Διδασκαλείο   | Δεύτερο Πτυχίο   |  Μεταπτυχιακό    |  Διδακτορικό  

10.   Σε ποια τάξη διδάσκετε; (Σημειώστε & περισσότερες από μία)

Α΄     |    Β΄    |    Γ΄    |    Δ΄    |    Ε΄    |   Στ΄    |  Ολοήμερο    |  Δεν είμαι σε τάξη

 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΑΣΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

11.  Ποια είναι η γνώμη σας για την εισαγωγή καινοτόμων ιδεών στην εκπαίδευση;

 

12.  Ποια είναι η γνώμη σας για την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία;

 

13.  Η υλοποίηση διαθεματικών πρότζεκτ βελτιώνει το γενικότερο επίπεδο διδασκαλίας

 

14. Υλοποιήσατε το τελευταίο διάστημα ή υλοποιείτε σήμερα κάποιο διαθεματικό πρότζεκτ μόνοι σας, χωρίς την εποπτεία του αντίστοιχου Υπεύθυνου Σχολικών Δραστηριοτήτων;

 

15.  Τα επίσημα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Πολιτιστικών Θεμάτων) είναι χρήσιμα

 

16.  Πόσα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Πολιτιστικών Θεμάτων) υλοποιήσατε την τελευταία διετία;

 

17.  Σε ποιον από τους τρεις τομείς αναλάβατε περισσότερα προγράμματα;

 

18.  Ποιον χρόνο χρησιμοποιείτε κυρίως για την εφαρμογή των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων;

 

19.  Πώς αξιολογείτε τα αποτελέσματα των Προγραμμάτων που εφαρμόσατε σε σχέση με την αρχική σας στοχοθεσία;

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

20.  Πόσες φορές συναντήσατε, επικοινωνήσατε τηλεφωνικά, η παρακολουθήσατε κάποιο σεμινάριο που διοργάνωσε ο/η  Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Πολιτιστικών Θεμάτων κατά την τελευταία διετία;

 

21. Πώς κρίνετε την παρουσία των Υπευθύνων της περιοχής σας στη διαδικασία υλοποίησης των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων;

Για την Αγωγή Υγείας

 

Για την Περιβαλλοντική Αγωγή

 

Για τα Πολιτιστικά Θέματα

 

22. Πραγματοποιήθηκε στο σχολείο σας συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων όπου συζητήθηκε η υλοποίηση των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων;

 

23.  Ποια είναι η γενικότερη στάση του διευθυντή σας σχετικά με τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων;

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Διαβάστε τις παρακάτω προτάσεις και σημειώστε πόσο συχνά ο διευθυντής ή η διευθύντρια του σχολείου σας προβαίνει στις αντίστοιχες ενέργειες

24. Εξασφαλίζει πόρους για να βοηθήσει το προσωπικό να βελτιώσει τη διδασκαλία του.

 

25.  Έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των γονέων

 

26.  Λέει ξεκάθαρα αυτό που περιμένει από τους εκπαιδευτικούς και ενημερώνει το προσωπικό για το γενικότερο στόχο της σχολικής μονάδας

 

27.  Προωθεί την ομαδική εργασία και τις καλές σχέσεις στο Σύλλογο Διδασκόντων

 

28.  Αναγνωρίζει και αντιμετωπίζει τα προβλήματά του προσωπικού έγκαιρα

 

29.  Ευνοεί τις επιμορφωτικές δραστηριότητες

 

30.  Δίνει το παράδειγμα υψηλού επιπέδου επαγγελματικής πρακτικής.

 

31.  Συζητά μαζί σας εκπαιδευτικά ζητήματα.

 

32.  Αναθέτει τις διάφορες εργασίες κατάλληλα και δίκαια

 

33.  Είναι ανοικτός σε νέες ιδέες

 

34.  Ενθαρρύνει την πρωτοβουλία και την καινοτομία

 

35.  Υποστηρίζει ενεργά τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων

 

36.  Τάσσεται υπέρ της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας

 

37.  Αναγνωρίζει την συνεισφορά σας στο σχολείο και έχει υψηλές προσδοκίες από σας

 

38.  Δημιουργεί κλίμα φροντίδας και εμπιστοσύνης και χαλαρή εργασιακή ατμόσφαιρα.

 

39.  Ενθαρρύνει την επαγγελματική ανάπτυξη και τις ηγετικές πρωτοβουλίες άλλων

 

40.  Κατανοεί τον φόρτο εργασίας του προσωπικού και μεριμνά οι αποφάσεις να λαμβάνονται από κοινού

 

41.  Διατηρεί το προσωπικό ενημερωμένο σχετικά με τις επιστημονικές εξελίξεις και ενθαρρύνει να τις χρησιμοποιήσει στην τάξη του

 

42.  Διευκρινίζει τους λόγους για τους οποίους αναπτύσσονται πρωτοβουλίες με στόχο τη βελτίωση της σχολικής μονάδας.

 

43.  Είναι σε θέση να παρέχει χρήσιμη βοήθεια στον καθορισμό των βραχυπρόθεσμων στόχων του καθενός στην τάξη

 

44.  Παρωθεί και υποστηρίζει το προσωπικό του σχολείου

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 Διαβάστε τις επόμενες ερωτήσεις και απαντήστε με ειλικρίνεια σχετικά με τον τρόπο
που η διεύθυνση του του σχολείου σας, ασκεί τα καθήκοντά της

45. Ποια γνώμη νομίζετε ότι έχει ο διευθυντής ή η διευθύντρια σας για τους εκπαιδευτικούς στο σχολείο;

Θεωρεί ότι πρέπει να βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση, διαφορετικά δεν θα κάνουν αυτό που πρέπει

Θεωρεί ότι πρέπει να τους καθοδηγεί χωρίς να πιέζει

Νομίζει ότι δεν πρέπει να μπερδεύεται στα πόδια τους

46.  Ποια γνώμη νομίζετε ότι έχει ο διευθυντής ή η διευθύντρια σας για τους εργαζόμενους γενικά;

Νομίζει πως οι περισσότεροι είναι τεμπέληδες

Πιστεύει πως οι περισσότεροι έχουν ικανότητες και αν τους ζητηθεί κάτι θα το καταφέρουν

Θεωρεί ότι ο καθένας μπορεί να αντιμετωπίσει μόνος του τα διάφορα προβλήματα

47.  Ποια γνώμη νομίζετε ότι έχει ο διευθυντής ή η διευθύντρια σαςγια τον παιδαγωγικό ρόλο της θέσης που κατέχει;

Έχει ένα σύστημα ποινών / ανταμοιβών προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι

Έχει συχνή και υποστηρικτική επικοινωνία με το προσωπικό ή τους μαθητές

Σε γενικές γραμμές δεν αναλαμβάνει πρωτοβουλίες επιβράβευσης ή εντοπισμού λαθών

48.  Ποια γνώμη νομίζετε ότι έχει ο διευθυντής ή η διευθύντρια σας για τον καθοδηγητικό ρόλο της θέσης που κατέχει; 

Νομίζει ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν ξέρουν τι ακριβώς πρέπει να κάνουν και χρειάζονται καθοδήγηση

Θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να λαμβάνουν μέρος στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Πιστεύει ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αφήνονται να βρίσκουν μόνοι τους λύσεις

49.  Πώς αξιολογεί τη δουλειά που γίνεται στο σχολείο ο διευθυντής ή η διευθύντρια σας ;

Νομίζει ότι έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να κρίνει αν οι στόχοι επιτυγχάνονται

Πιστεύει ότι πρέπει να πείθει τους εκπαιδευτικούς να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους αφού ενημερωθούν

Θεωρεί ότι  οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει κυρίως να αυτοαξιολογούνται

50.  Με ποιον τρόπο διοικεί ο διευθυντής ή η διευθύντρια σας ;

Συνήθως δίνει εντολές και ξεκαθαρίζει τι πρέπει να γίνει.

Προσπαθεί ο καθένας να αποδίδει με βάση τις ιδιαίτερες ικανότητές του

Πιστεύει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, οι εργαζόμενοι δεν θέλουν να ακούν τη γνώμη του διευθυντή τους.