Σχέδιο εργασίας: "Η δημιουργία των εποχών του έτους"

Περιγραφή του σεναρίου

Διάρκεια: 1 διδακτικό δίωρο

Σκοπός - στόχοι:

Τα παιδιά να είναι σε θέση:

1. Να κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται οι εποχές του έτους

2. Να ανασκευάζουν λανθασμένες προϋπάρχουσες γνώσεις σχετικά με το θέμα

Συμβατότητα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών:

1. Στη Γεωγραφία της Στ΄ τάξης υπάρχει ειδική ενότητα για τον τρόπο δημιουργίας των εποχών του έτους.

Διαθεματική προσέγγιση:

Γεωγραφία, Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική

Χωρισμός ομάδων: Το σενάριο δεν απαιτεί χωρισμό της τάξης σε ομάδες. Κάθε παιδί εργάζεται ατομικά στο φύλλο εργασίας του.

Προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών ως προς τη χρήση ΤΠΕ

1. Δεν είναι απαραίτητη εξειδικευμένη γνώση χειρισμού του Η/Υ, εκτός από τον χειρισμό του ποντικιού.

Λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν

1. Ελεύθερο λογισμικό: JavaScript animation από https://www.pbslearningmedia.org/resource/npls13.sci.ess.seasons/why-seasons/support-materials/

2. Λογισμικό με χρήση άδειας: Microsoft word

Εξοπλισμός εφαρμογής

1. Η γωνιά του υπολογιστή, βιντεοπροβολέας, οθόνη προβολής

2. Εκτυπωτής για την δημιουργία των φύλλων εργασίας

Βήματα που ακολουθήθηκαν:

1. Επιλέχθηκε η συγκεκριμένη προσομοίωση  της τροχιάς της γης και της κλίσης του άξονά της, με τις εξής δυνατότητες:

Εμφάνιση τροχιάς της γης και δυνατότητα μετακίνησης της γης σε οκτώ διαφορετικά σημεία επί αυτής.

Πέντε μικρά πληροφοριακά κείμενα σχετικά με το σχηματισμό των εποχών

Σύντομες περιγραφές των ηλιοστασίων και των ισημεριών

Δυνατότητα επιλογής από 4 πόλεις σε διαφορετικά γεωγραφικά πλάτη προκειμένου να αισθητοποιηθούν οι κλιματικές διαφορές

Απεικόνιση της πορείας του ήλιου στον ουρανό σε κάθε πόλη ανά εποχή.

Απεικόνιση της γωνίας πρόσπτωσης του ηλιακού φωτός σε κάθε πόλη, ανά εποχή.

2. Εξελληνίστηκε και προσαρμόστηκε ο προσομοιωτής στα ελληνικά δεδομένα.

Πρόταση χρήσης

1. Προκειμένου να γίνει χρήση της εφαρμογής προτείνεται να τεθεί σε σε λειτουργία η προσομοίωση και να καλείτε ένας/μία μαθητής/τρια κάθε φορά να χειρίζεται το πρόγραμμα

2. Όλα τα παιδιά θα έχουν μπροστά τους ένα ενιαίο φύλλο και θα υποβάλλουν κάθε φορά από ένα ερώτημα στο παιδί που θα βρίσκεται στον υπολογιστή, καθοδηγώντας το να ρυθμίσει την προσομοίωση σε συγκεκριμένες συνθήκες.

3. Ακολούθως θα συμπληρώνουν τα φύλλα εργασίας τους, μεταγράφοντας από την οθόνη προβολής τα σχετικά δεδομένα.

4. Τέλος, όλα τα παιδιά θα συμπληρώσουν μόνα τους τις τελευταίες ερωτήσεις του φύλλου εργασίας ή θα απαντήσουν στο διαδραστικό ερωτηματολόγιο που ακολουθεί

5. Το βιβλίο του μαθητή θα χρησιμοποιηθεί ως μέσον αναφοράς και εδραίωσης της νεοαποκτηθείσας γνώσης.

6. Τέλος προτείνεται να γίνει διαλογική συζήτηση με στόχο να εντοπιστεί αν υπήρχαν προϋπάρχουσες αντιλήψεις και εάν έχουν ανασκευαστεί επιτυχώς

7. Λόγω της ψηφιακής δομής της πλατφόρμας η προσομοίωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, είτε σύγχρονη είτε ασύγχρονη.

Σχόλια από την εμπειρία:

1. Στο πλαίσιο διδασκαλίας της Γεωγραφίας περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούνται οι εποχές. Η κλίση του άξονα της γης αισθητοποιείται δύσκολα από τους μαθητές με τον παραδοσιακό τρόπο 

 

2. Συνήθως –και αυτό συνέβη και στην διάρκεια εφαρμογής του παρόντος σεναρίου- οι μαθητές θεωρούν λανθασμένα ότι οι εποχές οφείλονται στην απόσταση της γης από τον ήλιο.

Επειδή βλέπουν σε απεικονίσεις όπως η παραπάνω,  ότι η τροχιά της γης είναι ελλειπτική θεωρούν ότι τον χειμώνα «η γη βρίσκεται πιο μακριά, άρα ζεσταίνεται λιγότερο», ενώ το καλοκαίρι συμβαίνει το αντίθετο.

Όμως, οι διαφορές στην απόσταση της Γης από τον Ήλιο διαδραματίζουν πολύ μικρό ρόλο στις αλλαγές θερμοκρασίας. Η τροχιά της Γης είναι σχεδόν κυκλική - ο πλανήτης μας βρίσκεται πάντα περίπου 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά από τον Ήλιο

Στις διάφορες απεικονίσεις, η τροχιά της Γης εμφανίζεται συνήθως ως ελλειψοειδής αλλά αυτό το μη κυκλικό σχήμα οφείλεται στην προοπτική όψη της σχεδόν κυκλικής τροχιάς της. Οι αλλαγές στην απόσταση μεταξύ Ήλιου και Γης είναι ελάχιστες και έχουν πολύ μικρή επίδραση στην ποσότητα ενέργειας που λαμβάνει η Γη.

Για να γίνει πιο κατανοητή η προηγούμενη παράγραφος, ρίξτε μια ματιά στην κινούμενη εικόνα, όπου διακρίνεται ξεκάθαρα, πώς ένα κυκλικό επίπεδο μοιάζει με έλλειψη όταν θεαθεί υπό προοπτική.

 

3. Με την εφαρμογή της προσομοίωσης η λανθασμένη άποψη αποκαταστάθηκε ενώ τα αποτελέσματα του ανατροφοδοτικού ελέγχου έναν μήνα μετά ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

     

Application loading

Please use a browser with Javascript enabled.

Please use a diffrent browser.

Πώς δημιουργούνται οι εποχές;

Κάντε κλικ στα κυκλάκια πάνω στην τροχιά της γης και ανακαλύψτε τι συμβαίνει την κάθε εποχή.

Τροχιά της Γης

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Σημείωση: Οι εικόνες δεν είναι υπό κλίμακα

Για τις εποχές

Η τροχιά της Γης

Η διαδρομή του ήλιου στον ουρανό

Η γωνία του Ήλιου

Εποχιακή καθυστέρηση

Ας διαπιστώσουμε τι μάθαμε

Μελέτησε το κειμενάκι με τίτλο «Για τις εποχές» και συμπλήρωσε τα παρακάτω κενά:

 1. Κάθε μέρα η γη εκτελεί μια γύρω από τον .
 2. Κάθε χρόνο η γη εκτελεί μια γύρω από τον .
 3. Στα περισσότερα μέρη εμφανίζονται εποχές.

Κάνε κλικ σε όλα τα σημεία στην τροχιά της Γης με τη σειρά, σημείωσε την απόσταση από τον ήλιο και συμπλήρωσε τα κενά:

 1. Από τις επιλογές που υπάρχουν στον προσομοιωτή φαίνεται ότι η μεγαλύτερη απόσταση Γης – Ήλιου σημειώνεται τον και είναι χλμ. Στην πραγματικότητα όμως η μέγιστη απόσταση Γης – Ήλιου είναι χλμ. και σημειώνεται τον .

 2. Από τις επιλογές που υπάρχουν στον προσομοιωτή φαίνεται ότι η μικρότερη απόσταση Γης – Ήλιου σημειώνεται τον και είναι χλμ. Στην πραγματικότητα όμως η ελάχιστη απόσταση Γης – Ήλιου είναι χλμ. και σημειώνεται τον .

 3. Από τις δύο προηγούμενες προτάσεις συμπεραίνουμε ότι οι εποχές και η αυξομείωση της θερμοκρασίας στη Γη στην απόσταση από τον Ήλιο.

Μελέτησε το κειμενάκι με τίτλο «Η γωνία του Ήλιου» και συμπλήρωσε τα κενά:

 1. Όταν το φως του ήλιου χτυπά την επιφάνεια της Γης , μεταφέρει περισσότερη ενέργεια.
 2. Όταν το φως του ήλιου χτυπά την επιφάνεια της Γης , μεταφέρει λιγότερη ενέργεια.
 3. Στην παραπάνω εφαρμογή υπάρχουν τα ονόματα ορισμένων πόλεων και δίπλα τους ένας αριθμός με το γράμμα Β, πχ: Αθήνα, 38° Β. Τι νομίζεις ότι σημαίνει αυτό;
 4. Διάλεξε σε ποια χώρα/ήπειρο βρίσκεται η κάθε μία από τις πόλεις που υπάρχουν στον προσομοιωτή.
  Αθήνα
  Μαϊάμι
  Σιγκαπούρη
  Μελβούρνη

 5. Αντιστοίχισε την κάθε τροχιακή θέση της γης με την σωστή ημερομηνία
Χειμερινό Ηλιοστάσιο
Εαρινή Ισημερία
Θερινό Ηλιοστάσιο
Φθινοπωρινή Ισημερία

Οδήγησε την Γη στο Χειμερινό Ηλιοστάσιο και συμπλήρωσε τα παρακάτω κενά:

 1. Το χειμερινό ηλιοστάσιο τον Δεκέμβριο είναι η μέρα με τις ώρες φωτός στο Ημισφαίριο. Ο βορειοανατολικός μουσώνας στη Σιγκαπούρη διαρκεί συνήθως από τον έως τον . Το μεσημέρι ο ήλιος πέφτει στην Αθήνα, ενώ αντίθετα πέφτει στη Μελβούρνη που βρίσκεται στο Ημισφαίριο. Για τον λόγο αυτό στην Αυστραλία τον Δεκέμβριο έχουν

Οδήγησε την Γη στον Φεβρουάριο και συμπλήρωσε τα παρακάτω κενά:

 1. Αντιστοίχισε τις πόλεις με τα παρακάτω αντικείμενα που νομίζεις ότι θα χρειαστείς αν βρεθείς εκεί την συγκεκριμένη εποχή:
  Αθήνα
  Μαϊάμι
  Σιγκαπούρη
  Μελβούρνη

 2. Ο Φεβρουάριος είναι από τους ψυχρότερους μήνες στην Αθήνα διότι

Οδήγησε την Γη στην Εαρινή Ισημερία και συμπλήρωσε τα παρακάτω κενά:

 1. Η εαρινή ισημερία στο Βόρειο Ημισφαίριο σηματοδοτεί την αρχή ενώ στο Νότιο την αρχή

Οδήγησε την Γη στο Θερινό Ηλιοστάσιο και συμπλήρωσε τα παρακάτω κενά:

 1. Τον Ιούνιο στην Μελβούρνη έχουμε ηλιοστάσιο και είναι η μέρα με τις ώρες φωτός στο Ημισφαίριο. Στο Μαϊάμι είναι η αρχή και κάνει πολύ . Ο νοτιοδυτικός μουσώνας στη Σιγκαπούρη διαρκεί συνήθως από έως . Το μεσημέρι οι ακτίνες του ήλιου πέφτουν στην Αθήνα, ενώ αντίθετα πέφτουν στη Μελβούρνη που βρίσκεται στο Ημισφαίριο. Για τον λόγο αυτό στην Αυστραλία τον Ιούνιο έχουν

Οδήγησε την Γη στον Αύγουστο και συμπλήρωσε τα παρακάτω κενά:

 1. Αντιστοίχισε τις πόλεις με τα παρακάτω αντικείμενα που νομίζεις ότι θα χρειαστείς αν βρεθείς εκεί την συγκεκριμένη εποχή
 2. Αθήνα
  Μαϊάμι
  Σιγκαπούρη
  Μελβούρνη
 3. Ο Αύγουστος είναι από τους ψυχρότερους μήνες στην Μελβούρνη διότι

Οδήγησε την Γη στην Φθινοπωρινή ισημερία και συμπλήρωσε την παρακάτω παράγραφο

 1. Στην Σιγκαπούρη στις 23 Σεπτεμβρίου η πορεία του ήλιου τον φέρνει πολύ στον ουρανό και οι ακτίνες του πέφτουν σχεδόν στο έδαφος. Επίσης σχεδόν καθημερινά διότι τελειώνει ο μουσώνας. Αυτό διαμορφώνει ένα κλίμα με αποτέλεσμα στην Ν.Α Ασία να ευνοούνται

Μελέτησε όλες τις πόλεις σε όλες τις εποχές και αντιστοίχισε τα παρακάτω

 1. Τι κλίμα έχουν οι παρακάτω πόλεις;
 2. Αθήνα
  Μαϊάμι
  Σιγκαπούρη
  Μελβούρνη
 3. Πότε πέφτουν πιο κάθετα οι ακτίνες του ήλιου σε κάθε μια από τις πόλεις;
Αθήνα
Μαϊάμι
Σιγκαπούρη
Μελβούρνη

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΪΤ

Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωΚ ή cookies) κυρίως για την προβολή διαφημίσεων από την Google - Μάθετε περισσότερα...