ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Υπόδειγμα Εργασίας

Δείγμα «αδύνατου» μαθητή

Δείγμα «μέτριου» μαθητή

 

Δείγμα «καλής» μαθήτριας

 

 Δείγμα «άριστης» μαθήτριας

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΪΤ

Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωΚ ή cookies) κυρίως για την προβολή διαφημίσεων από την Google - Τί είναι τα cookies...