Πίσω gback2.jpg (2280 bytes)

Title

gback2.jpg (2280 bytes) Πίσω

line.gif (2060 bytes)

Και τί απέγινε με τον Αλκιβιάδη;

Οι Αθηναίοι δεν τον εμπιστευόταν. Το ίδιο και οι Σπαρτιάτες.

Φαινόταν ότι υπήρχε μόνο ένα πράγμα που μπορούσαν να κάνουν!!!

 

chariots.jpg (18702 bytes)

Ο Αλκιβιάδης δολοφονήθηκε το 404 π.Χ από τον Πέρση βασιλιά, Φαρνάβαζο..

Πληρώθηκε όπως του άξιζε... και από τους Σπαρτιάτες και από τους Αθηναίους.