Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωK ή cookies)  κυρίως για προβολή διαφημίσεων της Google  - Μάθετε περισσότερα...

Επιμέλεια ιστοχώρου Διον.Κ.Παρούτσας

 

Επιμέλεια Ιστοχώρου Διον.Κ.Παρούτσας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσαρμοσμένη αναζήτηση
 
   
   

 

 

 

 

 

 
   
   

Περιεχόμενα Ιστοσελίδας

Περιεχόμενα Ιστοχώρου

 Καθημερινή Διδακτική Πρακτική

 Η λειτουργία του Μονοθέσιου Σχολείου

 Η διδακτική των μαθημάτων στα ολιγοθέσια σχολεία

Κατανομή του χρόνου στα ολιγοθέσια και μονοθέσια σχολεία

Προγραμματισμός ευέλικτης ζώνης και ένταξη στο πρόγραμμα

Η διατήρηση της Πειθαρχίας στην τάξη

 Αυτόνομες Ενότητες

 Επιστημονικά   Θέματα

Διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας

Διδακτική της Γλώσσας

Πειράματα και διευκρινήσεις στα Φυσικά

Διδακτική της Ιστορίας

 Οδηγίες για τη διδασκαλία της έκθεσης

Οδηγός για τη σύνταξη ενός βασικού δοκιμίου

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Γίνετε ποιητές: Στοιχεία στιχουργικής

Συγκριτική Παιδαγωγική

Μια έρευνα πάνω στη γνωστική ανάπτυξη

Ψυχολογία

Ειδική Αγωγή

Στασιμότητα και απόρριψη του μαθητή στο Δημοτικό Σχολείο

Αναζήτηση πληροφοριών στον παγκόσμιο ιστό

Επιθετικότητα στο σχολείο

Ύλη για Διδασκαλεία & Εξετάσεις

Εξεταστέα Ύλη  για τα Διδασκαλεία

Σημειώσεις Διδακτικής

Σημειώσεις Ψυχολογίας

Σημειώσεις Λογοτεχνίας

Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Τι σημαίνει διαχείριση της Αλλαγής

Η ψυχολογία των κινήτρων

Ευέλικτη Ζώνη

Θεωρητικό Υπόβαθρο

Project Φωτογραφία

Τα προαιρετικά προγράμματα γενικά

Σχέδιο Εργασίας: Ο μήνας Ιανουάριος

Σχέδιο Εργασίας: "ΑΓΓΕΙΑ: Από το χτες στο σήμερα"  

Η Ευέλικτη Ζώνη στο Νηπιαγωγείο

 

Η ψυχολογία των κινήτρων

 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ

Οι ψυχολόγοι που ασχολήθηκαν με τη μελέτη των κινήτρων, επικεντρώθηκαν σε τρία βασικά ερωτήματα:

Τι ωθεί ένα άτομο να αναλάβει μια εργασία

Ποιος είναι ο βαθμός συμμετοχής του ατόμου σε μια εργασία που έχει επιλέξει.

Γιατί το άτομο μπορεί να επιμένει στην ολοκλήρωση μιας εργασίας ή να παραιτείται από αυτήν.

Η διδασκαλία μπορεί να καλλιεργήσει τα εσωτερικά κίνητρα που πηγάζουν από εσωτερικούς, προσωπικούς παράγοντες, όπως οι αμοιβές, τα ενδιαφέροντα, η περιέργεια και η ευχαρίστηση, ενεργοποιώντας την περιέργεια των μαθητών και δημιουργώντας τους την αίσθηση της ικανότητας. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που και οι εξωτερικές ενισχύσεις (εξωτερικά κίνητρα)είναι απαραίτητες, όπως είναι οι αμοιβές, η πίεση, η τιμωρία και η απειλή. Έχει παρατηρηθεί όμως ότι η εκτεταμένη χρήση εξωτερικών αμοιβών μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινή τροποποίηση της συμπεριφοράς ,υλιστική στάση και μείωση των εσωτερικών κινήτρων.

 Α. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

 • Φροντίστε ώστε το περιβάλλον της σχολικής αίθουσας να είναι καλά οργανωμένο και ψυχολογικά ασφαλές.

 • Πιστέψτε στους μαθητές σας. Η έλλειψη πίστης στους μαθητές τους προετοιμάζει να περιμένουν την αποτυχία.

 • Δείξτε στους μαθητές σας ότι ενδιαφέρεστε γι’ αυτούς κι ότι ανήκουν στην τάξη σας.

Β. ΔΟΜΗΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ

 • Αρχίστε μια εργασία ξεκινώντας από το επίπεδο των μαθητών.

 • Θέστε μαθησιακούς στόχους προκλητικούς, συγκεκριμένους, βραχυπρόθεσμους.

 • Προωθείστε τη χρήση στρατηγικών αυτοελέγχου και αυτοκαθοδήγησης.

 • Πείστε τους μαθητές ότι η επίδοσή τους μπορεί να βελτιωθεί.

 • Εφαρμόστε εναλλακτικές προσεγγίσεις στη λύση προβλημάτων.

 Γ. ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

 • Συνδέστε τις σχολικές εργασίες με τις ανάγκες των μαθητών.

 • Συνδέστε τις δραστηριότητες της τάξης με τα ενδιαφέροντα των μαθητών.

 • Προκαλέστε την περιέργεια.

 • Κάντε το μαθησιακό έργο διασκεδαστικό.

 • Χρησιμοποιείτε κάτι νέο ή γνωστό.

 • Εξηγείστε τη σχέση ανάμεσα στην τωρινή μάθηση και τη μετέπειτα ζωή.

 • Δώστε ώθηση και αμοιβές, όταν χρειάζεται.

 • Κάντε αναφορές σε πραγματικές καταστάσεις.

 Δ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

 • Δίνετε στους μαθητές συχνά την ευκαιρία να αντιδρούν, μέσα από ερωτήσεις και απαντήσεις, σύντομες εργασίες ή επίδειξη ικανοτήτων, ώστε να έχουν το βίωμα της επιτυχίας.

 • Προσφέρετε στους μαθητές τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν ένα έργο.

 • Μη δίνετε έμφαση στη βαθμολογία.

 • Αποφεύγετε την υπεραπλούστευση των δύσκολων έργων.

 • Παρουσιάστε τα δικά σας κίνητρα για μάθηση.

 • Διδάξτε τακτικές μάθησης.

 ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

 Ο μαθητής όταν έχει:

 • Φτωχή αυτοαντίληψη ικανότητας

 • Μαθημένη ανικανότητα (ανημπόρια)

 • Χαμηλή αξιοσύνη.

 Ο εκπαιδευτικός όταν έχει:

 • Χαμηλές προσδοκίες.

 • Χαμηλή αξιοσύνη που οδηγεί σε αναποτελεσματική διδασκαλία.

 Η διδακτική  εκπαιδευτική πράξη όταν γίνεται:

 • Καλλιεργώντας τον ανταγωνισμό και τη σύγκριση.

 • Δίνει έμφαση σε εξωτερικά παρά εσωτερικά κίνητρα.

 • Είναι φτωχή σε παρουσίαση εργασιών.

 Η αξιολόγηση όταν:

 • Γίνεται δημοσίως είναι πηγή άγχους και εσωτερικής ανησυχίας.

 • Δίνει έμφαση στην τελειότητα του αποτελέσματος αντί στην προσπάθεια.

 • Δίνει έμφαση στη βαθμολογία (βαθμοθηρία)

 

   
           
     
 

Επισκέψεις μέχρι 112004: 12.500 Επισκέψεις από 112004: