Κατανομή του χρόνου στα ολιγοθέσια και μονοθέσια σχολεία

 

Ένας από τους σπουδαιότερους πονοκεφάλους των δασκάλων των ολιγοθεσίων σχολείων είναι ο τρόπος κατανομής του διδακτικού χρόνου. Αφού διαβάσετε προσεκτικά την "διδακτική των μαθημάτων στα ολιγοθέσια σχολεία", ρίξετε μια μια ματιά στους παρακάτω πίνακες. Με βάση αυτούς πρέπει να κατασκευάσετε το πρόγραμμά σας.  

Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο και τάξη στο 3/θ Δημοτικό Σχολείο

α/α Μαθήματα ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β ΤΑΞΕΙΣ Γ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΕΙΣ Ε ΚΑΙ ΣΤ
    Α Β Συν/
λία
Σύν. ωρών Γ Δ Συν/
λία
Σύν.
ωρών
Ε ΣΤ Συν/λία Σύν.
ωρών
1 Θρησκευτικά - - - - - - 2 2 - - 2 2
2 Γλώσσα 7 7 - 14 - - 8 8 - - 7 7
3 Μαθηματικά 3/2 3/2 - 3 3 3 - 6 3 3 - 6
4 Ιστορία - - - - - - 2 2 - - 2 2
5 Μελέτη 3/2 3/2 - 3 - - 3 3 - - - -
6 Γεωγραφία - - - - - - - - - - 2/2 1
7 Φυσικά - - - - - - - - - - 3 3
8 Κοιν. Πολ. Αγ. - - - - - - - - - - 1 1
9 Αισθ. Αγωγή - - 3/2 3/2 - - 4/2 2 - - 3/2 3/2
10 Φυσική Αγωγή - - 2/2 1 - - 2 2 - - 2 2
11 Ευέλικτη Ζώνη - - 5/2 5/2 - - 4/2 4/2 - - 3/2 3/2
  Σύνολο 10 10 5 25 3 3 21 27 3 3 21 27
 

Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο και τάξη στο 2/θ Δημοτικό Σχολείο

α/α Μαθήματα 1ο Τμήμα συνδιδασκαλίας 2ο Τμήμα συνδιδασκαλίας
Γεν. Συνδ.
Α,Γ,Δ
Α Τάξεις Γ - Δ Σύν. ωρών
1ου τμ.
Γεν. Συν.
Β, Ε, Στ
Β Τάξεις Ε - Στ Σύν. ωρών
2ου τμ.
Γ Δ Συν/
λία Γ - Δ
Ε Στ Συν/
λία Ε - Στ
1 Θρησκευτικά - - - - 2/2 1 - - - - 2/2 1
2 Γλώσσα - 7 - - 7 14 - 7 - - 7 14
3 Μαθηματικά - 4/2 4/2 4/2 - 6 - 4/2 3/2 3/2   5
4 Ιστορία - - - - 2/2 1 - - - - 2/2 1
5 Μελέτη - 3/2 - - 3/2 3 - 3/2 - - - 3/2
6 Γεωγραφία - - - - - - - - - - 2/2 1
7 Φυσικά - - - - - - - - - - 3/2
8 Κοιν. Πολ. Αγ. - - - - - - - - - - ½ ½
9 Αισθ. Αγωγή - 1/2 - - 1/2 1 - ½ - - ½ 1
10 Φυσική Αγωγή 2/2 - - -   1 2/2 - - - - 1
11 Ευέλικτη Ζώνη - 3/2 - - 3/2 3 - 3/2 - - 2/2 5/2
 

Σύνολο

1 12½ 2 2 12½ 30 1 12½ 14½ 30
 

Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο και τάξη στο 1/θ Δημοτικό Σχολείο

α/α Μαθήματα Γενική συνδ/λία
Α, Β, Γ, Δ, Ε, Στ
ΤΑΞΕΙΣ Α – Β ΤΑΞΕΙΣ Γ – Δ ΤΑΞΕΙΣ Ε - Στ Γενική συνδ/λία
Γ, Δ, Ε, Στ
Σύνολο ωρών
Α Β Συνδ/λία
Α – Β
Γ Δ Συνδ/
λία Γ – Δ
Ε ΣΤ Συνδ/
λία Ε - Στ
1 Θρησκευτικά - - - - - - ½ - - ½ - 1
2 Γλώσσα - 6/2 6/2 - - - 6/2 - - 6/2 - 12
3 Μαθηματικά - 3/2 3/2 - 3/2 3/2   3/2 3/2 - - 9
4 Ιστορία - - - - - - ½ - - ½ - 1
5 Μελέτη - 2/2 2/2 - - - 2/2 - - - - 3
6 Γεωγραφία - - - - - - - - - ½ - ½
7 Φυσικά - - - - - - - - - 2/2 - 1
8 Κοιν. Πολ. Αγ. - - - - - - - - - ½ - ½
9 Αισθ. Αγωγή - - - ½ - - - - - - ½ 1
10 Φυσική Αγωγή 2/2 - - - - - - - - - - 1
11 Ευέλικτη Ζώνη - - - - - - - - - - - -
 

Σύνολο

1 11/2 11/2 ½ 3/2 3/2 5 3/2 3/2 6 ½ 30

 

Τι σημαίνουν τα μεγαλύτερα της μονάδας κλάσματα.

Για παράδειγμα, η Γλώσσα στα μονοθέσια πρέπει να διδάσκεται 12 ώρες τη βδομάδα, δηλαδή 12 σαραντάλεπτα για όλες τις τάξεις. Αυτά τα σαραντάλεπτα επιμερίζονται σε 24 εικοσάλεπτα. Κατά συνέπεια στην Α τάξη πρέπει να αφιερώνουμε 6/2 των συνολικών ωρών, δηλαδή 6 εικοσάλεπτα, στη Β τάξη πάλι 6/2, στις Γ&Δ που συνδιδάσκονται τη Γλώσσα επίσης 6/2 και το ίδιο και για τις Ε&Στ.  Έτσι έχουμε

Εφαρμόζοντας λοιπόν τις παραπάνω οδηγίες και φτιάχνοντας το πρόγραμμα, θα έχουμε για την Γλώσσα, στο Μονοθέσιο:

  Α τάξη Β΄ Τάξη Γ΄& Δ΄ τάξη Ε΄& Στ΄τάξη
Δευτέρα ½ ω, δηλ. 20' ½ ω, δηλ. 20' ½ ω, δηλ. 20' ½ ω, δηλ. 20'
Τρίτη ½ ω, δηλ. 20' ½ ω, δηλ. 20' ½ ω, δηλ. 20' ½ ω, δηλ. 20'
Τετάρτη ½ ω, δηλ. 20' ½ ω, δηλ. 20' ½ ω, δηλ. 20' ½ ω, δηλ. 20'
Πέμπτη 2/2 ω, δηλ. 40' 2/2 ω, δηλ. 40' ½ ω, δηλ. 20' ½ ω, δηλ. 20'
Παρασκευή ½ ω, δηλ. 20' ½ ω, δηλ. 20' 2/2 ω, δηλ. 40' 2/2 ω, δηλ. 40'
Σύνολο ωρών 6/2 ω, δηλ. 6x20' 6/2 ω, δηλ. 6x20' 6/2 ω, δηλ. 6x20' 6/2 ω, δηλ. 6x20'

 

Στο παραπάνω παράδειγμα η Α' και η Β' τάξη έχουν περισσότερο χρόνο την Πέμπτη για επανάληψη, ενώ οι Γ-Δ, και Ε-Στ, διαθέτουν αυτόν τον χρόνο την Παρασκευή.

Αν όλα αυτά σας φαίνονται πυρηνική φυσική, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να δείτε το Πρόγραμμα της προπέρσινης χρονιάς!!!

Κάπου θα βρίσκεται καταχωνιασμένο. Επίσης ο συνάδελφος θα το είχε στείλει στην Διεύθυνση, στην αρχή της χρονιάς. Κοιτάξτε στο Πρωτόκολλο και το Αρχείο Εξερχομένων.

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΪΤ

Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωΚ ή cookies) κυρίως για την προβολή διαφημίσεων από την Google - Μάθετε περισσότερα...