Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωK ή cookies)  κυρίως για προβολή διαφημίσεων της Google  - Μάθετε περισσότερα...

Επιμέλεια ιστοχώρου Διον.Κ.Παρούτσας

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσαρμοσμένη αναζήτηση
 
   
   

 

 

 

 

 

 

 
   
   

Περιεχόμενα Ενότητας

Περιεχόμενα Ιστοχώρου

 Καθημερινή Διδακτική Πρακτική

 Η λειτουργία του Μονοθέσιου Σχολείου

 Η διδακτική των μαθημάτων στα ολιγοθέσια σχολεία

Κατανομή του χρόνου στα ολιγοθέσια και μονοθέσια σχολεία

Προγραμματισμός ευέλικτης ζώνης και ένταξη στο πρόγραμμα

Η διατήρηση της Πειθαρχίας στην τάξη

 Αυτόνομες Ενότητες

 Επιστημονικά   Θέματα

Διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας

Διδακτική της Γλώσσας

Πειράματα και διευκρινήσεις στα Φυσικά

Διδακτική της Ιστορίας

 Οδηγίες για τη διδασκαλία της έκθεσης

Οδηγός για τη σύνταξη ενός βασικού δοκιμίου

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Γίνετε ποιητές: Στοιχεία στιχουργικής

Συγκριτική Παιδαγωγική

Μια έρευνα πάνω στη γνωστική ανάπτυξη

Ψυχολογία

Ειδική Αγωγή

Στασιμότητα και απόρριψη του μαθητή στο Δημοτικό Σχολείο

Αναζήτηση πληροφοριών στον παγκόσμιο ιστό

Επιθετικότητα στο σχολείο

Ύλη για Διδασκαλεία & Εξετάσεις

Εξεταστέα Ύλη  για τα Διδασκαλεία

Σημειώσεις Διδακτικής

Σημειώσεις Ψυχολογίας

Σημειώσεις Λογοτεχνίας

Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Τι σημαίνει διαχείριση της Αλλαγής

Η ψυχολογία των κινήτρων

Ευέλικτη Ζώνη

Θεωρητικό Υπόβαθρο

Project Φωτογραφία

Τα προαιρετικά προγράμματα γενικά

Σχέδιο Εργασίας: Ο μήνας Ιανουάριος

Σχέδιο Εργασίας: "ΑΓΓΕΙΑ: Από το χτες στο σήμερα"  

Η Ευέλικτη Ζώνη στο Νηπιαγωγείο

 

Οι φυσικές γλώσσες - Κοινά χαρακτηριστικά

 

Κεφ. 2   Γραπτός και προφορικός λόγος

Πολλοί είναι οι γλωσσολόγοι που διαφωνούν για το αν ο γραπτός λόγος υπερέχει του προφορικού ή το αντίστροφο.

Οι γλωσσολόγοι οι οποίοι υποστηρίζουν την υπεροχή του γραπτού έναντι του προφορικού λόγου, βασίζονται στο εξής επιχείρημα: Μελετώντας τα γραπτά κείμενα των αρχαίων κλασσικών συγγραφέων, τα οποία ήταν υψηλής λογοτεχνικής και φιλοσοφικής αξίας, ισχυρίσθηκαν ότι ο γραπτός λόγος είναι πιο σωστή και αντιπροσωπευτική μορφή λόγου, σε σχέση με τον προφορικό, ο οποίος θεωρήθηκε λανθασμένος, κατώτερος, ανάξιος μελέτης και μικρότερης προσοχής και αξίας.

Σε αντίθεση προς τους γλωσσολόγους που υποστηρίζουν την υπεροχή του γραπτού λόγου, ο Saussure ισχυρίζεται ότι η φυσική έκφραση της γλώσσας είναι ο προφορικός λόγος και συνεπώς και η πιο πρωταρχική.

Τα επιχειρήματα που τεκμηριώνουν την παραπάνω άποψη είναι τα εξής:

α. Ο προφορικός λόγος, προϋπήρχε του γραπτού· έρευνες μάς έχουν δείξει ότι η ανακάλυψη της γραφής έγινε πριν 6.000 περίπου χρόνια. Ως τότε οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν τον προφορικό λόγο στις επικοινωνίες τους.

β. Ακόμη και σήμερα, υπάρχουν -ελάχιστες- πρωτόγονες φυλές, οι οποίες δεν γνωρίζουν γραφή και χρησιμοποιούν μόνο τον προφορικό λόγο. Αυτό σημαίνει ότι ο προφορικός λόγος είναι ευρύτερα διαδεδομένος σε σχέση με τον γραπτό.

γ. Ο άνθρωπος κατακτά φυσικά και αβίαστα μέσω του κοινωνικού περιβάλλοντος που μεγαλώνει πρώτα τον προφορικό, και μετά, σε ηλικία 5-6 ετών τον γραπτό λόγο.

Τα παιδιά αρχίζουν να μιλάνε από την ηλικία των 2 ετών περίπου, χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος τρόπος μεθοδολογίας. Κάτι που δεν συμβαίνει και με την γραφή, για την οποία πρέπει να υποβληθεί σε ειδική εξάσκηση και διδασκαλία.

δ. Αν εξετάσουμε τον γραπτό λόγο των περισσοτέρων λαών, θα δούμε ότι το αλφάβητό τους αποτελείται από στοιχεία, που το καθένα αντιστοιχεί με ένα φθόγγο.

Η έλλειψη απόλυτης αντιστοιχίας μεταξύ γραμμάτων και φθόγγων, δεν ανατρέπει το προηγούμενο. Η έννοια της συλλαβής, στο συλλαβικό σύστημα γραφής των Γιαπωνέζων π.χ., βασίζεται στην έννοια της συλλαβής όπως ορίζεται φωνολογικά, μέσα δηλαδή από τον προφορικό λόγο. Κάθε φθόγγος ή συλλαβή, διαβάζεται προφορικά. Μόνο στο σύστημα γραφής των Κινέζων, ή τα ιερογλυφικά, κάθε σύμβολο που βλέπουμε αντιστοιχεί με την έννοια μιας λέξης.

Βασιζόμενοι λοιπόν σ' αυτά τα τέσσερα επιχειρήματα, ανακαλύπτουμε την υπεροχή και την αυθεντικότητα του προφορικού λόγου.(7)  

   
           
     
 

Επισκέψεις μέχρι 1-1-2004: 12.500  Επισκέψεις από 1-1-2004: