Ο ρόλος της Οικογένειας στην ανάπτυξη του παιδιού

Βιβλιογραφική αναφορά σε αυτή τη σελίδα:
1998

Βιβλιογραφία - Παραπομπές

 

1) Αμπλιανίτη Π. "Λεξικόν Αγωγής του Παιδιού", Αθήνα. 1958

2) Βorneman E. "Η πατριαρχία" ,Εκδ. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας, Αθήνα 1988

3) Gordon T, "Ο αποτελεσματικός γονέας", εκδ. Ευρωσπουδή

4) Δανασσή - Αφεντάκη Α. "Θεματική της παιδαγωγικής επιστήμης" , Αθήνα 1992

5) Δρόσου Ζ. "Παιδαγωγικά προβλήματα και γονείς" Αθήνα 1985,

6) Ενγκελς Φ. "Η καταγωγή της οικογένειας, της ατομικής ιδιοκτησίας και του κράτους", εκδ. Αναγνωστάκη, Αθήνα

7) Ευδόκα Τ. "Τα δύσκολα προβλήματα και τα πρώτα ερωτήματα του παιδιού σας", εκδ. Α.Καραβία, Αθήνα, 1968

8) Ζαχαρενάκη Κ. "Διαφορική Κοινωνικοποίηση", Ηράκλειο, 1995

9) Ζουρδάκη Δ. "Διαδικασίες κοινωνικοποίησης" εκδ. ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ, Αθήνα 1984

10) Ηλιοπούλου Δ. "Για να γνωρίσουμε και να διαπαιδαγωγήσουμε σωστά το παιδί", Πάτρα

11) Cal R. "Ιστορία της παιδείας", εκδ. Οίκος Ι.Ν.Ζαχαροπούλου,

12) Canitz H. "Πατέρας: Ο νέος ρόλος του άνδρα στην οικογένεια", Εκδόσεις Νότος, 1980

13) Clarke - Stewast A. "Το παιδί όταν η μητέρα εργάζεται", εκδ. Π. Κουτσούμπος, Αθήνα,1998

14) Κορώση Κ. "Αναφορά στη λειτουργική ταυτότητα της σύγχρονης οικογένειας, στο Σχολείο και τη Ζωή" 1991

15) Κορώση Κ. "Κριτική αναθεώρηση του πατρικού ρόλου" στο "Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών", 1990, τ.Α' 2,

16) Kακαβούλη Δ. "Συναισθηματική ανάπτυξη και αγωγή" Αθήνα 1990

17) Kρασανάκη Γ., "Ο πατρικός ρόλος", Ηράκλειο, 1991

18) Κρίμπα Π. "Τα παιδιά των εργαζόμενων μητέρων και των "κοσμικών μαμάδων"", στο "Σχολείο και Ζωή" ,1955

19) Λακόυ Ζ. " Η Οικογένεια", Εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1987

20) Λυκαρδοπούλου Κ. "Ο ρόλος του αντρόγυνου στη σημερινή Κοινωνία" ,εκδ. ΜέγαςΣείριος, 1985

21) Μαρκαντώνη Ι. - Ρήγα Α., "Οικογένεια, μητρότητα, αναδοχή", εκδ. Δ.Μαυρομάτη, Αθήνα 1991

22) Μισέλ Α. "Κοινωνιολογία της οικογένειας και του γάμου", εκδ. Gutenberg, 1981

23) Μουδατσάκη Δ. "Οικογένεια και παιδί", Ηράκλειο, 1995

24) Μπέρναρντ Ρ., "Ανατροφή και εκπαίδευση των παιδιών", εκδ. Αρσενίδης

25) Μπέρτ Ρ, "Η κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού", εκδ. Καστανιώτη,

26) Ντράικορς Ρ. "Η πρόκληση να είμαστε γονείς", εκδ. Γλάρος

27) Ξωχέλλη Π. "Το εκπαιδευτικό έργο ως κοινωνικός ρόλος", εκδ. Αφών Κυριακίδη, Θεσ/νίκη 1984

28) Parke R "Ο πατέρας. Η συμβολή του στη διαμόρφωση του παιδιού" Εκδ. Κουτσούμπος, Αθήνα 1987

29) Παπαναούμ-Τζίκα Ζ. "Θεωρία του ρόλου και κοινωνικοποίηση" , στο "Φιλόλογος", 1979, 18, τ. Δ'

30) Παπανικολάου Ν. "Προβλήματα της εργαζόμενης έγγαμης μητέρας", στο "Σχολείο και Ζωή",1982, τ.30, 3

31) Πυργιωτάκη Ι.,"Κονωνιολογία της οικογένειας", Αθήνα 1984

32) Ράσελ Μ. "Ανατροφή και εκπαίδευση των παιδιών", εκδ. Αρσενίδης

33) Τσαρδάκη Δ. "Διαδικασίες κοινωνικοποίησης" εκδ. ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ, Αθήνα 1984

34) Φάρου Φ./ Κοφινά Σ. "Γονείς και παιδιά" , Μάρτιος 1993

35) Χελμουτ Φ. "Κοινωνική ένταξη κι εκπαίδευση", εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1989

36) Χουρδάκη Μ. "Οικογενειακή ψυχολογία" εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1982

37) Χρηστάκη Κ. "Ο ρόλος των γονέων στην αγωγή και επαίδευση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες", στο "Σχολείο και Ζωή" , 32

38) Χριστοδουλίδη Α. "Εμείς και τα παιδιά μας", Λευκωσία 198

39) Οπ.π. σελ.22-23

40) Οπ.π. σελ.23-24

41) Φάρου Φ./ Κοφινά Σ. "Γονείς και παιδιά" , Μάρτιος 1993, σελ 62

42) Οπ.π. σελ.150

43) Κακαβούλη Δ. "Συναισθηματική ανάπτυξη και αγωγή" Αθήνα 1990, σελ. 142-143

44) Κρασανάκη Γ., "Ο πατρικός ρόλος", Ηράκλειο, 1991, σελ. 24-25

45) Canitz H. "Πατέρας: Ο νέος ρόλος του άνδρα στην οικογένεια", Εκδόσεις Νότος, 1980, σελ 32-33

46) Κορώση Κ. "Κριτική αναθεώρηση του πατρικού ρόλου" στο "Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών", 1990, τ.Α' 2,σελ 106-129

47) Canitz H, Οπ.π. σελ.28-30

48) Οπ.π. σελ.38-40

49) Οπ.π. σελ.34-35

50) Μισέλ Α. "Κοινωνιολογία της οικογένειας και του γάμου", εκδ. Gutenberg, 1981, σελ 225

51) Parke R "Ο πατέρας. Η συμβολή του στη διαμόρφωση του παιδιού" Εκδ. Κουτσούμπος, Αθήνα 1987, σελ. 113-119

52) Οπ.π. σελ.119-125

53) Οπ.π. σελ.125-128

54) Μπέρναρντ Ρ., "Ανατροφή και εκπαίδευση των παιδιών", εκδ. Αρσενίδης, σελ 154

55) Μαρκαντώνη Ι. - Ρήγα Α., "Οικογένεια, μητρότητα, αναδοχή", εκδ. Δ.Μαυρομάτη, Αθήνα 1991, σελ 31-101

56) Δρόσου Ζ. "Παιδαγωγικά προβλήματα και γονείς" Αθήνα 1985, σελ. 15

57) Μπέρτ Ρ, "Η κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού", εκδ. Καστανιώτη, σελ 15-18

58) Χουρδάκη Μ. "Οικογενειακή ψυχολογία" εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1982, σελ 15-24

59) Χελμουτ Φ. "Κοινωνική ένταξη κι εκπαίδευση", εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1989, σελ. 84

60) Ευδόκη Τ. "Τα δύσκολα προβλήματα και τα πρώτα ερωτήματα του παιδιού σας", εκδ. Α. Καραβία, Αθήνα, 1968,σελ 22-23

61) Ηλιοπούλου Δ. "Για να γνωρίσουμε και να διαπαιδαγωγήσουμε σωστά το παιδί", Πάτρα, σελ. 78-83

62) Ράσελ Μ. "Ανατροφή και εκπαίδευση των παιδιών", εκδ. Αρσενίδης, σελ 186 και 200

63) Ηλιοπούλου Δ. "Για να γνωρίσουμε και να διαπαιδαγωγήσουμε σωστά το παιδί", Πάτρα, σελ. 117-121

64) Οπ.π. σελ.102

65) Ντράικωρς Ρ. "Η πρόκληση να είμαστε γονείς", εκδ. Γλάρος, σελ 76-78

66) Χουρδάκη Μ. "Οικογενειακή ψυχολογία" εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1982, σελ 97

67) Gordon T, "Ο αποτελεσματικός γονέας", εκδ. Ευρωσπουδή, σελ 213-225

68) Ηλιοπούλου Δ. "Για να γνωρίσουμε και να διαπαιδαγωγήσουμε σωστά το παιδί", Πάτρα, σελ. 201

69) Δρόσου Ζ. "Παιδαγωγικά προβλήματα και γονείς", Αθήνα 1985, σελ. 125.

70) Παπανικολάου Ν. "Προβλήματα της εργαζόμενης έγγαμης μητέρας", στο "Σχολείο και Ζωή" ,1982, τ.30, 3, σελ. 135-138

71) Κρίμπα Π. "Τα παιδιά των εργαζόμενων μητέρων και των "κοσμικών μαμάδων"", στο "Σχολείο και Ζωή" ,1955, τ. 3,12 σελ. 536-538

72) Clarke - Stewast A. "Το παιδί όταν η μητέρα εργάζεται", εκδ. Π. Κουτσούμπος, Αθήνα,1998, σελ 11-13

73) Οπ.π. σελ.24-26

74) Οπ.π. σελ.129-135

75) Αμπλιανίτη Π. "Λεξικόν Αγωγής του Παιδιού", Αθήνα. 1958, σελ 107

76) Ηλιοπούλου Δ. "Για να γνωρίσουμε και να διαπαιδαγωγήσουμε σωστά το παιδί", Πάτρα, σελ. 28

77) Χρηστάκη Κ. "Ο ρόλος των γονέων στην αγωγή και επαίδευση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες", στο "Σχολείο και Ζωή" , 32, σελ 30.

78) Ντράικωρς Ρ. "Η πρόκληση να είμαστε γονείς", εκδ. Γλάρος, σελ 10-16

79) Οπ.π. σελ.17

80) Μουδατσάκη Δ. "Οικογένεια και παιδί", Ηράκλειο, 1995, σελ 17 και 20

81) Χριστοδουλίδη Α. "Εμείς και τα παιδιά μας", Λευκωσία 1980, σελ. 133-136

82) Ηλιοπούλου Δ. "Για να γνωρίσουμε και να διαπαιδαγωγήσουμε σωστά το παιδί", Πάτρα, σελ. 25-29

83) Ντράικωρς Ρ. "Η πρόκληση να είμαστε γονείς", εκδ. Γλάρος, σελ 121/123/136/144

84) Τσαρδάκη Δ. "Διαδικασίες κοινωνικοποίησης" εκδ. ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ, Αθήνα 1984, σελ 84 και Κρασανάκη Γ., "Ο πατρικός ρόλος", Ηράκλειο, 1991, σελ 70-72

85) Ντράικωρς Ρ. "Η πρόκληση να είμαστε γονείς", εκδ. Γλάρος, σελ 12 και Κρασανάκη Γ., "Ο πατρικός ρόλος", Ηράκλειο, 1991, σελ 75-80

86) Οπ.π. σελ.80-82

87) Μισέλ Α. "Κοινωνιολογία της οικογένειας και του γάμου", εκδ. Gutenberg, 1981, σελ 175-176

88) Canitz H. "Πατέρας: Ο νέος ρόλος του άνδρα στην οικογένεια", Εκδόσεις Νότος, 1980, σελ 92-94

89) Οπ.π. σελ.130-131

90) Parke R "Ο πατέρας. Η συμβολή του στη διαμόρφωση του παιδιού" Εκδ. Κουτσούμπος, Αθήνα 1987, σελ. 146-147

91) Οπ.π. σελ.130-131

92) Οπ.π. σελ.254-257

93) Οπ.π. σελ.132-135

94) Οπ.π. σελ.43-46 και 58-62

95) Οπ.π. σελ.137-138

96) Μισέλ Α. "Κοινωνιολογία της οικογένειας και του γάμου", εκδ. Gutenberg, 1981, σελ 230

 

Βιβλιογραφική αναφορά σε αυτή τη σελίδα:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΪΤ

Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωΚ ή cookies) κυρίως για την προβολή διαφημίσεων από την Google - Μάθετε περισσότερα...