Ο ρόλος της Οικογένειας στην ανάπτυξη του παιδιού

Βιβλιογραφική αναφορά σε αυτή τη σελίδα:
1998

 

Κεφ 5. Δομή και λειτουργίες της Οικογένειας

Γενικά αποδεκτό είναι ότι σε μια κοινωνία πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ αγάπης και εξουσίας, μεταξύ αλληλεγγύης και ανταγωνισμού.

Στην οικογενειακή κοινωνία, οι ρόλοι αυτοί αναλαμβάνονται από τέσσερα πρόσωπα: τον πατέρα, την μητέρα, τα παιδιά και το σπίτι.

Σήμερα σ' αντίθεση με παλιότερα, συναντάμε την πυρηνική οικογένεια, η οποία αποτελείται από τους γονείς και τα παιδιά, χωρίς άλλους συγγενείς.

Οι παραπάνω, λοιπόν, ρόλοι αναλαμβάνονται από αυτά τα συγκεκριμένα πρόσωπα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο καθένας ρόλος αντιπροσωπεύει και αντιστοιχεί στο ίδιο πρόσωπο.

Κάποιες βασικές λειτουργικές αρχές που επιτελεί η οικογένεια είναι οι εξής:

α) Αναπαραγωγή

β) Διαμόρφωση κατάλληλων περιβαλλοντικών όρων για τη διαβίωση των νέων και την ανάπτυξή τους

γ) Μετάδοση του πολιτισμού, παροχή των αναγκαίων μορφωτικών αγαθών, κατάλληλη συμπεριφορά για να μπορούν οι νέοι να συνανστρέφονται με τον κοινωνικό τους περίγυρο και εκμάθηση της γλώσσας(21)

Όλα τα παραπάνω εξαρτώνται από την προέλευση των γονιών, -την τάξη απ' όπου προέρχονται- και τις προσδοκίες τους για την ανάπτυξη και το μέλλον των παιδιών τους.

Έτσι, στην εργατική τάξη, κυρίαρχη ιδέα αγωγής είναι η υπόληψη και η τιμή για τα παιδιά, ενώ για την μεσαία και την ανώτερη κοινωνική τάξη κυρίαρχη ιδέα για την ανατροφή των παιδιών είναι ο αυτοέλεγχος και ο αυτοσεβασμός(22)

Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη των παιδιών, το οποίο οφείλει να το διεκπεραιώσει η οικογένεια, είναι η κοινωνικοποίηση του παιδιού, η ομαλή δηλ. ένταξη στην κοινωνία και στους κανόνες της. Αυτή την τόσο σημαντική λειτουργία της οικογένειας δεν την αναλαμβάνει ο ένας από τους δύο γονείς, αλλά και οι δύο πρέπει να βοηθήσουν στην κοινωνική τοποθέτηση του παιδιού τους, μιας και οι δύο είναι συνυπεύθυνοι για ένα τόσο μεγάλο έργο.

Γεγονός όμως είναι ότι από την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης έχουν χαθεί κάποιες σημαντικές λειτουργίες που επιτελούσε η οικογένεια.

Παρ' όλα αυτά, έχουν παραμείνει κάποιες διαχρονικές λειτουργίες της, ως σήμερα. Αυτές είναι:

α) Κοινωνικοποίηση των παιδιών και ομαλή τοποθέτησή τους στην κοινωνία, κάτι που ίσχυε εξ αρχαιοτάτων χρόνων

β) Υπάρχει στήριξη μεταξύ των μελών της οικογενείας, σε οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρξει και σε οποιαδήποτε ανάγκη βρεθεί κάποιο μέλος.

γ) Γίνεται εμπολιτισμοποίηση των νέων μελών με την εκμάθηση των ηθών και των εθίμων της κοινωνίας που ζουν, ώστε να προσαρμόζονται πιο εύκολα σ' αυτήν.

δ) Κάθε φορά που η κοινωνία αλλάζει πολιτικά, πολιτισμικά, οικονομικά, αλλάζει και η ταυτότητα της οικογένειας, αλλάζουν τα ιδανικά της αγωγής και ο τρόπος άσκησής της.(23)

 

Βιβλιογραφία Κεφαλαίου

22) Χελμουτ Φ. "Κοινωνική ένταξη κι εκπαίδευση", εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1989, σ. 103

23) Κορώση Κ. "Αναφορά στη λειτουργική ταυτότητα της σύγχρονης οικογένειας, στο Σχολείο και τη Ζωή" 1991,39,371-378

 

Βιβλιογραφική αναφορά σε αυτή τη σελίδα:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΪΤ

Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωΚ ή cookies) κυρίως για την προβολή διαφημίσεων από την Google - Μάθετε περισσότερα...