Πρόγραμμα υπολογισμού προϋπηρεσίας ωρομισθίων

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ONLINE ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ EXCEL: proip_or.xls

Παρατηρήσεις:

1. Για να μετατρέψουμε τις ώρες ενός ωρομισθίου σε ημέρες και μήνες προϋπηρεσίας διαρούμε το σύνολο των ωρών του με έναν αριθμό που έχει σχέση με το υποχρεωτικό του ωράριο

2. Το υποχρεωτικό ωράριο είναι 21 ώρες για τους καθηγητές της Β/θμιας, 25 ώρες για τους εκπ/κούς σε 1-θ ή 2-θ ή 3-θ σχολεία και 24 ώρες για σχολεία μεγαλύτερης οργανικότητας.

3. Ο αριθμός, λοιπόν, με τον οποίο κάνουμε τη διαίρεση είναι το γινόμενο του κλάσματος του υποχρεωτικού ωραρίου προς τις 6 εργάσιμες ημέρες επί το 25 που είναι οι εργάσιμες ημέρες ανά μήνα.

4. Δηλαδή ένας εκπαιδευτικός που δουλεύει σε 6/θ δημοτικό έχει υποχρεωτικό ωράριο 24 ώρες. Διαιρούμε το 24 : 6 και αυτό που βρίσκουμε το πολλαπλασιάζουμε με το 25

     Έτσι έχουμε:

    (24:6) x 25 = 4,00 x 25 = 100 Αυτό το "100" είναι το ανώτατο όριο ωρών που επιτρέπεται να δουλέψει ανά μήνα. Για τους καθηγητές της Β/θμιας ο αριθμός αυτός είναι:

    (21:6) x 25 = 3.50 x 25 = 87,5 και για τους εκπαιδευτικούς των μικρών σχολείων είναι:

    (25:6) x 25 = 4,17 x 25 = 104,17

5. Με λίγα λόγια για να βρούμε την προϋπηρεσία ενός ωρομίσθιου εκπ/κού της Β/θμιας διαιρούμε τις ώρες του με το 87,50 - για έναν εκπ/κό μικρού σχολείου με το 104,17 και για έναν εκπ/κό  κανονικού δημοτικού με το 100

6. Προκύπτει έτσι ένας δεκαδικός αριθμός, το ακέραιο μέρος του οποίου είναιοι μήνες της προϋπηρεσίας.

    Το δεκαδικό μέρος του αρθμού αυτού πολλαπλασιαζόμενο με το 25 (που είναι οι εργάσιμες ημέρες τον μήνα) μας δίνει την υπόλοιπη προϋπηρεσία σε ημέρες

 7. Για παράδειγμα, ένας εκπαιδευτικός 6/θ Δημοτικού συμπλήρωσε 250 ώρες προϋπηρεσίας.

    Αν διαιρέσουμε το 250 με το 100 (που είναι το ανώτατο όριο που δικαιούται να δουλέψει ανά μήνα στα πολυθέσια σχολεία) βρίσκουμε 2,5. Αυτό σημαίνει 2 μήνες προϋπηρεσία και 0,50 υπόλοιπο που πρέπει να μετατραπεί σε μέρες.

     Αν πολλαπλασιάσουμε το 0,50 με το 25 (που είναι οι εργάσιμες ημέρες το μήνα) βρίσκουμε 13 ημέρες προϋπηρεσίας

 8. Ως εδώ καλά. Έχουμε την προϋπηρεσία του ωρομισθίου, υπολογισμένη σε ημέρες και μήνες με βάση τον μήνα των 25 εργάσιμων ημερών.

     Ο εκπαιδευτικός του παραδείγματός μας έχει προϋπηρεσία 2 μήνες και 13 ημέρες.

     Προκύπτει όμως το εξής πρόβλημα:

         Ως γνωστόν, η μοριοδότηση λόγω συνθηκών διαβίωσης διαφέρει από σχολείο σε σχολείο. Ένα σχολείο κατηγορίας Θ για παράδειγμα δίνει 9 μόρια το χρόνο ή 9:12 = 0,8 μόρια το μήνα.

    Αυτά τα 0,8 μόρια το μήνα δίνονται όταν συμπληρωθεί το πρώτο 15θήμερο του μήνα. Έτσι αν κάποιος/α δουλέψει 14 μέρες δεν θα πάρει κανένα μόριο, ενώ αν δουλέψει 15 μέρες θα πάρει τα 0,8 μόρια. Συνεκδοχικά αν δουλέψει 44 μέρες θα πάρει επίσης 0,8 μόρια ενώ αν δουλέψει 46 μέρες θα πάρει 1,6 μόρια και ούτω καθ' εξής

9. Το πρόβλημα είναι ότι όλος αυτός ο υπολογισμός γίνεται με βάση τον μήνα των 30 ημερών και όχι των 25 εργάσιμων!

    Έτσι το υπόλοιπο του δεκαδικού αριθμού που προέκυψε παραπάνω, πρέπει τώρα να πολλαπλασιαστεί με το 30 και όχι με το 25

     Αν κάνουμε αυτή την πράξη θα βρούμε 0,50 x 30 = 15 ημέρες και όχι 13 που βρήκαμε πριν.

10. Αν αφήναμε τα πράγματα όπως είχαν, ο εκπαιδευτικός θα έχανε τα μόρια του μήνα, ενώ αν υπολογίσουμε με βάση τον μήνα των 30 ημερών τα κερδίζει, διότι έχει 15 ημέρες!

  ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1. Όλη αυτή η διαδικασία έχει αυτοματοποιηθεί με το παρακάτω πρόγραμμα. Ο χρήστης χρειάζεται μόνο να πληκτρολογήσει τα στοιχεία του εκπαιδευτικού, τα ονόματα των σχολείων που εργάσθηκε, τα μόρια που δίνει το σχολείο, την κατηγορία του υποχρεωτικού του ωραρίου όπως περιγράφηκε παραπάνω, στο πεδίο "Ωράριο" καθώς και τις ώρες που εργάσθηκε. Ο υπολογισμός της μοριοδότησης και των προϋπηρεσιών γίνεται αυτόματα

     Ελπίζω να εξυπηρετηθούν κάποιοι συνάδελφοι.

2. Το πρόγραμμα φτιάχτηκε στο Excel, το έσωσα "ως ιστοσελίδα", τσεκάροντας το κουτάκι "Προσθήκη αλληλεπίδρασης". Μετά φόρτωσα τη σελίδα στο "Front Page", έκανα λίγες ρυθμίσεις στο αντικείμενο για να βγάλω το ενσωματωμένο μενού και τις μπάρες που είχε και το αντέγραψα με copy - paste σε μια μορφοποιημένη δική μου σελίδα. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να δημοσιεύει κανείς online αρχεία του Excel που περιέχουν τύπους και αναφορές σε κελιά.

3. Αν θέλετε να τυπώσετε αυτό το κείμενο επιλέξτε το  ("μαυρίζοντάς" το με το ποντίκι) και πηγαίνετε Αρχείο --> Εκτύπωση --> Τσεκάρετε το "Επιλογή" και στη συνέχεια "ΟΚ"

4. Προσοχή!!! Αυτό το πρόγραμμα δουλεύει online μόνο στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε τον browser της Microsoft. Αν χρησιμοποιείτε πρόγραμμα περιήγησης διαφορετικής εταιρείας δεν θα μπορέσετε να το τρέξετε. Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ : proip_or.xls

5. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αρχείο όπως θέλετε. Στην περίπτωση που χρειάζεται να υπολογίσετε την προϋπηρεσία περισσότερων του ενός ωρομισθίου, δώστε τα στοιχεία του και σώστε ξανά το αρχείο με το όνομα του εκπαιδευτικού.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Διον. Κ. Παρούτσας, Καρπενήσι, Αύγουστος 2008


Για να χρησιμοποιήσετε αλληλεπιδραστικά αυτήν την ιστοσελίδα, πρέπει να διαθέτετε το Microsoft® Internet Explorer 5.01 Service Pack 2 (SP2) ή νεότερη έκδοση και τα Microsoft Office 2003 Web Components.

Ανατρέξτε στην τοποθεσία του Microsoft Office στο Web για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωΚ ή cookies) κυρίως για την προβολή διαφημίσεων από την Google - Μάθετε περισσότερα...