Εκμάθηση του κώδικα Μορς

Η απομνημόνευση του κώδικα Μορς μπορεί να φαίνεται δύσκολη, στην πραγματικότητα όμως το δύσκολο είναι μόνο να ξεκινήσει κανείς. Στη συνέχεια, με τη χρήση γίνεται όλο και πιο εύκολη.

Για την διευκόλυνση αυτών που θέλουν να μάθουν των κώδικα Μορς, έχουν επινοηθεί δύο μνημονικές τεχνικές,  τις  οποίες παραθέτω παρακάτω. Την πρώτη τη διδάσκονται κυρίως στους προσκόπους και τη δεύτερη στο στρατό. Είναι χαρακτηριστικό ότι με τη δεύτερη μέθοδο έρχεται κανείς σε επαφή με τη μουσικότητα του κώδικα, ένα χαρακτηριστικό του, το  οποίο όσοι έχουν ασχοληθεί, το θεωρούν μαγευτικό.

 

1η ΜΝΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΜΟΡΣ : ΤΟ ΤΕΤΡΑΣΤΙΧΟ

Για να μπορέσει κάποιος να ξεκινήσει να μάθει τον κώδικα δεν έχει παρά να απομνημονεύσει το παρακάτω τετράστιχο:

Αν, Βάου, Γρι, Διά

τΖια, Θέμα, Κώκ, εΛιά,

Να, Ξουτ,  άρΠα,  άΡα,

λΥγξ, ούΦα, φλεΨ, Ωχρ!

Το τετράστιχο είναι πολύ εύκολο στην απομνημόνευση και κάποιες λέξεις που αρχικά φαίνονται λίγο «άγνωστες» δεν είναι κυρίως παρά καθαρευουσιάνικοι ή αρχαϊκοί τύποι ελληνικών λέξεων. Π.χ. η λέξη λυγξ είναι η ονομαστική δυο λέξεων, η μία σημαίνει λόξυγκας (στην γενική κάνει «του λυγγός») και η άλλη αναφέρεται στο γνωστό θηλαστικό ζώο που διακρίνεται για την ιδιαίτερη οξυδέρκεια του (στην γενική κάνει «του λυγκός»). Η λέξη φλεψ είναι η ονομαστική πτώση της νεοελληνικής λέξης «φλέβα» (η φλεψ, της φλεβός).. Τώρα το "ούφα" είναι μάλλον ...πολλά ufo, και το "ωχρ" βγαίνει από το "ωχρός"!

Κάθε μια από τις λέξεις του τετράστιχου, αντιστοιχεί στο γράμμα της αλφαβήτου, που είναι γραμμένο με κεφαλαίο. Δηλαδή το "Αν" είναι το Α, το "Βάου" είναι το Β, το "άρΠα" είναι το Π, το "φλεΨ" είναι το Ψ και ούτω καθεξής.

Κατόπιν σε κάθε σύμφωνο της κάθε λέξης αντιστοιχούμε την παύλα  και σε κάθε φωνήεν την τελεία . Κι αυτό ήταν!

Θυμηθείτε:

σύμφωνο = -

φωνήεν   = .

Έτσι, για παράδειγμα, αν θέλουμε  να δούμε πώς είναι το γράμμα Ψ στον κώδικα Μορς, σκεφτόμαστε τη λέξη φλεΨ, δηλαδή: - - . - 

Η αν θελήσουμε να δούμε πώς είναι το Κ, σκεφτόμαστε το Κωκ,
δηλαδή : - . -

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι αντιστοιχίες των λέξεων του τετράστιχου και των γραμμάτων της αλφαβήτας με τον κώδικα Μορς.

ΑΒΓΔΕΖ
.--...--.-...--..
ΑνΒάουΓριΔιά τΖια
 
ΗΘΙΚΛΜ
....-.-...-.-.-..--
 Θέμα ΚοκεΛιά 
 
ΝΞΟΠΡΣ
-.-..----.--..-....
ΝαΞουτ αρΠαάΡα 
 
ΤΥΦΧΨΩ
--.--..-.----..-.--
 λΥγξούΦα φλεΨΩχρ

Όπως θα παρατηρήσατε από τον παραπάνω πίνακα αλλά και από το τετράστιχο λείπουν κάποια γράμματα. Πρόκειται για τους συνδυασμούς γραμμάτων Ε,Ι,Σ,Η και Τ,Μ,Ο,Χ. Αυτό συμβαίνει γιατί οι δύο αυτές ομάδες απομνημονεύονται με διαφορετικό τρόπο. Η πρώτη(ΕΙΣΗ) είναι τα γράμματα της αλφαβήτας που αντιπροσωπεύονται στον κώδικαμόνο με τελείες και η δεύτερη ομάδα (ΤΜΟΧ) είναι τα γράμματα που αντιπροσωπεύονταιμόνο με παύλες. Συνεπώς η κωδικοποίησή τους είναι πιο εύκολη και είναι η εξής:

Ε  .

Ι   . .

Σ  . . .

Η  . . . .      

Τ   _

Μ   _ _

Ο   _ _ _

Χ   _ _ _ _    

Τώρα πια ξέρετε γιατί το ΣΟΣ γράφεται τρεις τελείες, τρεις παύλες, τρεις τελείες

Δηλαδή έτσι:  . . .  - - -  . . .

Θυμηθείτε λοιπόν:

Αν, Βάου, Γρι, Διά

τΖια, Θέμα, Κώκ, εΛιά,

Να, Ξουτ,  άρΠα,  άΡα,

λΥγξ, ούΦα, φλεΨ, Ωχρ!

 

2η ΜΝΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΜΟΡΣ : Η ΡΥΘΜΙΚΗ

Η προηγούμενη μέθοδος είναι ταχύτατη και έτσι τώρα μπορείτε ήδη, έστω και αν παιδευτείτε λίγο, να στείλετε ένα μήνυμα με καθρέφτη αν παγιδευτείτε σε κάποιο βουνό, ή μπορείτε, αν σας κλείσουν στη φυλακή να χτυπάτε τις σωλήνες για να επικοινωνείτε με τους συγκρατούμενούς σας. Εντούτοις χρειάζεστε μολύβι και χαρτί για να καταγράφετε αυτά που σας λένε οι άλλοι και στη συνέχεια να αναρωτιέστε  αν ο κωδικός . - (τελεία, παύλα) είναι το Α ή το Ν. (lol, lol)!

Η δεύτερη μέθοδος είναι πολύ πιο ικανοποιητική, και με λίγη εξάσκηση, θα μπορείτε, ακόμα και πριν φύγετε από αυτή την ιστοσελίδα να καταλαβαίνετε και να στέλνετε μηνύματα σε κώδικα Μορς, μαθαίνοντας απλά τη μουσική του!

Ας δούμε λοιπόν πώς δουλεύει:

Αντιστοιχίστε στο μυαλό σας την τελεία με τον ήχο "ντι" και την παύλα με τον ήχο "ντα". Δηλαδή αν βλέπετε γραμμένο αυτό: -.- εσείς πρέπει να σκέφτεστε ντα,ντι,ντα,

Κάντε λίγη εξάσκηση:

---  = ντα, ντα, ντα      

. . . = ντι, ντι, ντι

. - - .          - . - -           - . . .          - - . -         . - . .

Οκ. Αρκετά τραγουδήσατε. Πάμε τώρα παρακάτω:

Ας πάρουμε τη λέξη "Βασιλική". Η λέξη αυτή συλλαβίζεται ως Βα-σι-λι-κή. Αν βγάλουμε τα σύμφωνα και στη θέση τους βάλουμε το 'ντ' η λέξη Βασιλική θα γίνει 'νταντιντιντή'. 

Το πιάσατε το νόημα έτσι; Το βα-σι-λι-κή, μπορούμε να το πούμε και ντα-ντι-ντι-ντι.

Κι επειδή η Βασιλική αρχίζει από Β, το ντα ντι ντι ντι ,δηλαδή το - . . . είναι το Β!

Ποιο να είναι το Γ; Μα το Γατάκι φυσικά: Γα - τά  - κι. Ντα -ντά -ντι,  - - .

Και το Ψ; Ψαράδικα! Ψα-ρά-δι-κα: ντα-ντα-ντι-ντα, - - . -

Προσέξτε το εξής: Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν οι λέξεις που θα θυμάστε για κάθε γράμμα καθώς και ο ρυθμός που θα πρέπει να απομνημονεύσετε. Όπου υπάρχει το "νταα" και όχι "ντα" πρέπει να κρατάτε το "α" λίγο παραπάνω, σαν η λέξη να έπαιρνε τόνο σε αυτή τη συλλαβή. Ας πούμε στο "Κ", (Κατίνα) δεν θα μάθετε να λέτε νταντίντα αλλά ντάαντιντα, κάτι σα να προφέραμε την Κατίνα, Κάτινα. Κι επίσης προσπαθήστε τα "ντι" σας να είναι κοφτά. (Θυμηθείτε τον Κώστα Βουτσά σ' εκείνη την ταινία που έλεγε: Κάατινα! Σαλαμάκι!)

Αν σας διευκολύνει, σημειώνω εδώ ότι στα αγγλικά το ντα γράφεται dah (άρα το α, τραβάει λίγο) και το ντι γραφεται dit.

Όλες οι λέξεις του πίνακα σχηματίζονται από φωνητικούς συνδυασμούς του "ι" και του "α" έτσι ώστε να αντιστοιχούν στα "ντι" και "ντα".

ΑΒΓΔΕΖ
.--...--.-...--..
ΜίναΒασιλικήΓατάκιΔανεική Ζαχαρίτη
ντι-ντααΝταα-ντι-ντι-ντιΝτα-νταα-ντιΝταα-ντι-ντι Ντα-νταα-ντι-ντι
 
ΗΘΙΚΛΜ
..-.-...-.-.-..--
 Θάρθει -θάρθει ΚατίναΚυρά Λιλή 
 Νταα-ντι-νταα-ντι Νταα-ντι-νταΝτι-νταα-ντι-ντι 
 
ΝΞΟΠΡΣ
-.-..----.--..-....
ΝάνιΞαφινικά ΠηγαδάκιΡυάκι 
Νταα-ντιΝταα-ντι-ντι-ντα Ντι-ντα-νταα-ντιντι-νταα-ντι 
 
ΤΥΦΧΨΩ
--.--..-.------.-.--
 Αμυν ντάνταΦιφικάκι Ψαράδικα 
 Νταα-ντι-ντα-νταΝτι-ντι-νταα-ντι ντα-νταα-ντι-νταντι-ντα-ντα

Και βέβαια, και σ' αυτή τη μέθοδο τα ΕΙΣΗ και ΤΜΟΧ μαθαίνονται "παπαγαλία".

Ε  .

Ι   . .

Σ  . . .

Η  . . . .      

Τ   _

Μ   _ _

Ο   _ _ _

Χ   _ _ _ _    

 

Τώρα που μάθατε πώς διαβάζεται και πως γράφεται ο κώδικας Μορς, καιρός είναι να εξασκηθούμε λίγο. Χρησιμοποιήστε το παρακάτω πρόγραμμα, παίξτε, και μετά ψάξτε στο διαδίκτυο για να δείτε πώς μπορείτε  να γίνετε ραδιοερασιτέχνης και να ανοίξετε τα φτερά σας σε έναν καινούριο (ή παλιό) κόσμο επικοινωνίας!

Μηχανή εκμάθησης κώδικα ΜΟΡΣ

 

 

Με αυτή την εφαρμογή μαθαίνετε την "τονική" μέθοδο, όπου η παύλα είναι ένα μακρύτερος ήχος και η τελεία ένας συντομότερος. Μπορεί να εφαρμοστεί αν έχουμε φακό ή μια σφυρίχτρα. Τι γίνεται όμως αν είμαστε παγιδευμένοι σε ένα υπόγειο μετά από μια καταστροφή ή στο κελί μιας φυλακής και θέλουμε να επικοινωνήσουμε με τον έξω κόσμο; Τότε θα βρούμε μια πέτρα ή κάτι άλλο σκληρό και θα αρχίσουμε να χτυπάμε τον τοίχο ή μια σωλήνα του καλοριφέρ ρυθμικά. Στην περίπτωση αυτή, η τελεία θα είναι ένα απλό κτύπημα (ταπ) και η παύλα ένα διπλό κτύπημα (ταπ-ταπ).  Δηλαδή η παύλα θα έχει το ρυθμό του διπλού κλικ με το ποντίκι του υπολογιστή και η τελεία του απλού κλικ. Κατά συνέπεια το SOS (... --- ...)  θα ακούγεται κάπως έτσι: "ταπ-ταπ-ταπ", "ταπταπ,ταπταπ,ταπταπ","ταπ-ταπ-ταπ"!

 

Μετατροπή σε σήματα  Μορς

Γράψτε μια λέξη ή φράση στα Ελληνικά ή τα Αγγλικά στο παρακάτω πλαίσιο

στη συνέχεια πατήστε το επόμενο πλήκτρο με την ένδειξη "Κωδικοποίηση" για να μετατραπεί το κείμενο που γράψατε σε κώδικα Μορς

Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωΚ ή cookies) κυρίως για την προβολή διαφημίσεων από την Google - Μάθετε περισσότερα...