Θράκη - Ζωναράδικος

Στη σελίδα αυτή υπάρχουν τρία ενσωματωμένα βίντεο. Το πρώτο δείχνει τα βήματα με μέτρημα, το δεύτερο τα βήματα με μουσική και τέλος το τρίτο μια ομάδα χορευτών να εκτελεί το χορό. Τα βίντεο προέρχονται από την ιστοσελίδα του Π.Ι.

Βήματα με μέτρημα

Βήματα με μουσική

Κανονική εκτέλεση χορού

Ο Ζωναράδικος είναι Θρακιώτικος χορός, που χορεύεται με διάφορες μορφές, σε όλη τη Θράκη αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας όπου έχουν εγκατασταθεί πρόσφυγες από την Ανατολική Ρωμυλία. Οφείλει την ονομασία του στη λαβή που χρησιμοποιούν οι χορευτές. Χορεύεται από άνδρες και γυναίκες· οι άνδρες πιάνονται στην αρχή ο ένας μετά τον άλλον και ακολουθούν οι γυναίκες.

1η Μορφή.

1:  Το δεξί πατάει με όλο το πέλμα στη φορά.

2: Το αριστερό σταυρώνει πάνω από το δεξί και πατάει στη φορά.

3: Το δεξί πατάει με όλο το πέλμα στη φορά, σε διάσταση 

: Το δεξί λυγίζει και σηκώνεται η φτέρνα  του απ’ το έδαφος, ενώ ταυτόχρονα το αριστερό έρχεται ελαφρά λυγισμένο, σε άρση, διαγώνια αριστερά.

: Το δεξί πατάει σε όλο το πέλμα στη θέση του, ενώ το αριστερό παραμένει σε άρση στη θέση του.

5:  Το αριστερό πατάει λίγο πίσω από τη φτέρνα του δεξιού.

: Το αριστερό λυγίζει και σηκώνεται η φτέρνα του από το έδαφος, ενώ το δεξί έρχεται ελαφρά λυγισμένο σε άρση διαγώνια δεξιά.

6β: Το αριστερό πατάει σε όλο το πέλμα στη θέση του, ενώ το δεξί παραμένει ε άρση στη θέση του.

2η Μορφή

1ο εξάρι

1: Το δεξί πατάει με όλο το πέλμα στη φορά και λίγο προς το κέντρο του κύκλου.

2:  Το αριστερό πατάει με όλο το πέλμα στη φορά και λίγο προς το κέντρο του κύκλου.

3: Το δεξί πατάει με όλο το πέλμα προς το κέντρο του κύκλου.

: Το δεξί λυγίζει και σηκώνεται η φτέρνα του, ενώ το αριστερό έρχεται ελαφρά λυγισμένο σε άρση.

: Το δεξί πατάει σ’ όλο το πέλμα στη θέση του, ενώ το αριστερό παραμένει σε άρση στη θέση του.

5:  Το αριστερό πατάει αριστερά στη διάσταση.

6α: Το αριστερό λυγίζει και σηκώνεται η φτέρνα του, ενώ ταυτόχρονα το δεξί έρχεται ελαφρά λυγισμένο σε άρση.

6β: Στο αριστερό πατάει σ’ όλο το πέλμα στη θέση του, ενώ το δεξί παραμένει σε άρση στη θέση του.

2ο εξάρι

1: Το δεξί που βρίσκεται σε άρση από το 1ο εξάρι, πατάει με όλο το πέλμα πίσω και δεξιά. Ο κορμός στρέφεται διαγώνια αριστερά.

2: Το αριστερό πατάει με όλο το πέλμα σταυρωτά και πίσω από το δεξί.

Τα υπόλοιπα βήματα γίνονται όπως τα αντίστοιχα του 1ου εξαριού.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΪΤ

Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωΚ ή cookies) κυρίως για την προβολή διαφημίσεων από την Google - Τί είναι τα cookies...