Θράκη - Γίκνα

Γαμήλιος χορός που χορεύεται στη Θράκη, κύρια στην περιοχή της Ορεστιάδας, από άνδρες και γυναίκες. Την ονομασία του οφείλει στην μπογιά «κνα» με την οποία βάφουν οι γυναίκες τα νύχια τους. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες, τεντωμένα κάτω και εκτελούν κινήσεις μπρος – πίσω. Τα βήματα του χορού είναι 8, αλλά χορεύεται και με 12. Ο χορός χορεύεται και με διάφορους τρόπους εκτός από αυτόν που παρουσιάζεται εδώ.

1α: Το δεξί πατάει προς τη φορά και συγχρόνως τα χέρια κινούνται τεντωμένα προς τα πίσω.

1β: Το αριστερό πόδι έρχεται και πατάει κοντα΄στη φτέρνα του δεξιού, ενώ τα χέρια κινούνται τεντωμένα προς τα εμπρός.

2: Το δεξί πόδι πατάει προς τη φορά και τα χέρια κινούνται τεντωμένα προς τα πίσω.

3α: Το αριστερό πόδι περνά μπροστά από το δεξί και πατάει προς τη φορά.

: Το δεξί πόδι έρχεται και πατάει κοντά στη φτέρνα του αριστερού.

4: Το αριστερό πόδι πατάει προς τη φορά και τα χέρια κινούνται τεντωμένα προς τα πίσω.

5α: Με ένα πηδηματάκι πατάμε το δεξί πόδι δεξιά  με μέτωπο προς το κέντρο του κύκλου και τα χέρια έρχονται μπροστά με λαβή από τις παλάμες και λυγισμένους τους αγκώνες. Με τη λαβή αυτή θα εκτελέσουμε τα υπόλοιπα βήματα.

5β: Το αριστερό πόδι πατάει κοντά στο δεξί, ενώ το δεξί σηκώνεται λίγο από το έδαφος.

6 Το δεξί πατάει πάλι στη θέση του.

: Το αριστερό πόδι πατάει αριστερά σε μικρή διάσταση μετά από ένα πηδηματάκι.

: Το δεξί πόδι πατάει κοντά στο αριστερό, ενώ το αριστερό, σηκώνεται λίγο από το έδαφος.

8: Το αριστερό πόδι πατάει πάλι στη θέση του.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΪΤ

Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωΚ ή cookies) κυρίως για την προβολή διαφημίσεων από την Google - Τί είναι τα cookies...