Θράκη - Τριπάτης

 

Χορεύεται στην περιοχή της Ορεστιάδας, σε ευθεία παράταξη με μέτωπο προς το κέντρο του κύκλου. Είναι μικτός χορός. Τα χέρια κινούνται μπρος - πίσω με λαβή από τις παλάμες και τεντωμένους τους αγκώνες. Ο χορός χωρίζεται σε 3 μοτίβα των 4 βημάτων το καθένα ως εξής:

1ο Μοτίβο

1α: Αναπήδηση στο αριστερό, με άρση του δεξιού.

1β: Το δεξί στη συνέχεια μπροστά από το αριστερό.

2α: Αναπήδηση στο δεξί, με άρση του αριστερού

2β: Το αριστερό στη συνέχεια μπροστά από το δεξί.

3 : Όπως το 1 (α-β). 4 : Όπως το 2 (α-β).

 

2ο Μοτίβο

1: Αναπήδηση στο αριστερό πόδι προς τα πίσω με σύγχρονη άρση του αριστερού και εν συνεχεία πάτημα με μικρό βήμα προς τα πίσω.

2: Αναπήδηση στο αριστερό πόδι προς τα πίσω με σύγχρονη άρση του δεξιού και εν συνεχεία πάτημα με μικρό βήμα προς τα πίσω.

3: Όπως το 1.

4:  Αναπήδηση στο αριστερό πόδι, με σύγχρονη άρση του δεξιού, το οποίο εν συνεχεία ακουμπά με τα δάχτυλα μπροστά από το αριστερό.

 

3ο Μοτίβο

1: Πάτημα του δεξιού στη διάσταση

2: Αναπήδηση στο δεξί με σύγχρονη άρση του αριστερού.

3: Το αριστερό, αριστερά στη διάσταση.

4: Αναπήδηση στο αριστερό, με άρση του δεξιού.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΪΤ

Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωΚ ή cookies) κυρίως για την προβολή διαφημίσεων από την Google - Τί είναι τα cookies...