Θράκη - Σουφλιοτούδα

 

Γυναικείος χορός που χορεύεται στη Θράκη κυρίως στο Σουφλί, όπου οφείλει και την ονομασία του. Η λαβή είναι από τις ζώνες ή από τις παλάμες σταυρωτά, με το δεξί χέρι κάθε χορεύτριας κάτω από το αριστερό της προηγούμενης. Χορεύεται με 8 ή 6 βήματα. Μπορούμε να διακρίνουμε το αργό μέρος όπου γίνονται τα βήματα στρωτά προς τη φορά και το γρήγορο όπου τα βήματα γίνονται πηδηχτά προς τη φορά και μπροστά – πίσω με μέτωπο προς το κέντρο του κύκλου. Αν χορεύουμε τον χορό με 8 βήματα τότε το κάθε μέρος αποτελείται από 4 8άρια σύνολο 32 βήματα και τον χωρίζουμε σε 3 μέρη.

Α΄ μέρος – Αργό.

1: Το δεξί πόδι πατάει δυνατά προς τη φορά. Πριν πατήσει χαμηλώνουμε λίγο το κεφάλι και συγχρόνως με το πάτημα γίνεται τάση του κεφαλιού προς τα πίσω.

2:  Το αριστερό βήμα προς τη φορά.

3:  Το δεξί βήμα προς τη φορά.

4:  Το αριστερό βήμα προς τη φορά.

5:  Το δεξί δεξιά στη διάσταση.

6:   Το αριστερό πόδι έρχεται κοντά στη φτέρνα του δεξ

ιού και ακουμπά με τα δάχτυλα στο έδαφος, ενώ γυρίζουμε μέτωπο λοξά προς τ’ αριστερά.

7:  Το αριστερό πόδι πατάει αριστερά, στη διάσταση.

8:  Το δεξί πόδι έρχεται κοντά στη φτέρνα του αριστερού και ακουμπά με τα δάχτυλα στο έδαφος, ενώ συγχρόνως στρέφουμε λοξά προς τα δεξιά.

Συνολικά εκτελούμε τέσσερα 8άρια.

Β΄ μέρος – πηδηχτά προς τη φορά.

1 – 4 : Τέσσερα πηδηχτά βηματάκια προς τη φορά.

5:  Το δεξί πόδι προς τη φορά.

6:  Γίνεται αναπήδηση πάνω στο δεξί και άρση του αριστερού χαμηλά, κοντά στο δεξί, με μέτωπο λοξά προς τα δεξιά.

7:  Με το ίδιο μέτωπο, το αριστερό πατάει προς τα πίσω.

8:   Γίνεται μια αναπήδηση πάνω στο αριστερό και άρση του δεξιού χαμηλά, κοντά στο αριστερό.

Τα παραπάνω βήματα εκτελούνται συνολικά 4 φορές.

Γ΄ μέρος – Προς το κέντρο

Μ’ ένα οχτάρι όπως του Β΄ μέρους, ερχόμαστε κουλουριαστά προς το κέντρο του κύκλου. Πάλι με μέτωπο προς το κέντρο εκτελούμε το επόμενο 8άρι προς τα πίσω (ανοίγοντας πάλι τον κύκλο) και επιστρέφουμε στην αρχική μας θέση. Τα δύο παραπάνω οχτάρια επαναλαμβάνονται συνολικά 2 φορές.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΪΤ

Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωΚ ή cookies) κυρίως για την προβολή διαφημίσεων από την Google - Τί είναι τα cookies...