Θράκη - Του μαμά τα παλληκάρια

 

Χορός της Γρατινής Κομοτινής που πήρε την ονομασία του από τα λόγια του τραγουδιού απ’ το οποίο συνοδεύεται. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες τεντωμένα κάτω και χορεύεται από άνδρες και γυναίκες. Τα βήματα του χορύ είναι 16 από τα οποία τα 8 χορεύονται προς τη φορά του κύκλου και τα υπόλοιπα ανάποδα.

Βήματα προς τη φορά:

1:  Το δεξί βήμα προς τη φορά. 2:  Το αριστερό βήμα προς τη φορά.3:  Το δεξί πόδι πατάει προς τη φορά. 4:  Αναπήδηση στο δεξί με άρση του αριστερού μπροστά, ελαφρά λυγισμένου. 5:  Το δεξί πόδι πατάει προς τη φορά.6:  Το αριστερό προς τη φορά. 7:  Το δεξί πόδι πατάει δεξιά στη διάσταση, ενώ ερχόμαστε με μέτωπο προς το κέντρο του κύκλου.8:  Το αριστερό πόδι πατάει δίπλα στο δεξί στην προσοχή.

Βήματα αντίθετα από τη φορά:

1: Το αριστερό αριστερά στη διάσταση, ενώ τα χέρια λυγίζουν στους αγκώνες.

2: Το δεξί έρχεται στην προσοχή.

3: Το αριστερό αριστερά στη διάσταση.

4: Το δεξί έρχεται στην προσοχή.

5: Με μέτωπο λοξά προς τη φορά, το αριστερό πατάει προς τα πίσω, ενώ τα χέρια κατεβαίνουν στην αρχική λαβή.

6: Το δεξί πόδι προς τα πίσω.

7: Το αριστερό πόδι πατάει αριστερά στη διάσταση και ερχόμαστε με μέτωπο στο κέντρο του κύκλου.

8: Το δεξί πόδι έρχεται και πατάει δίπλα από το αριστερό στην προσοχή.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΪΤ

Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωΚ ή cookies) κυρίως για την προβολή διαφημίσεων από την Google - Τί είναι τα cookies...