Θράκη - Μπαϊντούσκα

 

Είναι ζωηρός χορός που χορεύεται από άνδρες και γυναίκες σ’ ολόκληρη τη Θράκη. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές για την ερμηνεία γης ονομασίας του χορού. Αν η λέξη έχει σλαβική καταγωγή, τότε σημαίνει πάει ίσια, ενώ αν η ρίζα της λέξης είναι τούρκικη, τότε σημαίνει τον άνθρωπο που δεν περπατά ίσια, κουτσαίνει χωρίς να είναι κουτσός.

Ο χορός έχει δέκα βήματα, τα οποία τα χωρίζουμε σε τρία μέρη: Αντίθετα από τη φορά, επιτόπου και προς τη φορά.

Η λαβή είναι από τις παλάμες, με τα χέρια κάτω:

Α Μέρος

1α:  Το δεξί πόδι έρχεται πάνω από το αριστερό και κάνει ένα μικρό βήμα προς τα αριστερά, με μέτωπο λοξά αριστερά.

1β:  Το αριστερό πόδι κάνει ένα μικρό βήμα προς τα αριστερά και πίσω από το δεξί.

Επαναλαμβάνονται τα βήματα αυτά άλλες δύο φορές.

Β΄ Μέρος

6α:  Το δεξί πόδι έρχεται δυναμικά πάνω από το αριστερό και πατάει προς τα αριστερά, δυνατά στο έδαφος, ενώ τα χέρια κατεβαίνουν και τεντώνουν. Συγχρόνως σηκώνεται λίγο από το έδαφος το αριστερό πόδι.

6β:  Το αριστερό πόδι πατάει στη θέση του και το δεξί σηκώνεται λίγο από το έδαφος.

Γ΄ Μέρος

7α:  Γυρίζοντας προς τη φορά γίνεται αναπήδηση πάνω στο αριστερό πόδι και άρση του δεξιού, ελαφρά λυγισμένου, δίπλα και μπροστά στο αριστερό. Τα χέρια κινούνται τεντωμένα προς τα εμπρός.

7β:  Το δεξί πόδι πατάει προς τη φορά και τα χέρια έρχονται δίπλα στο σώμα.

8α:  Γίνεται αναπήδηση πάνω στο δεξί πόδι και άρση του αριστερού, ελαφρά λυγισμένο, δίπλα και μπροστά από το δεξί. Τα χέρια κινούνται τεντωμένα προς τα πίσω

 8β:  Το αριστερό πόδι πατάει προς τη φορά και τα χέρια έρχονται δίπλα στο σώμα.

9α:   Γίνεται αναπήδηση πάνω στο αριστερό πόδι και άρση του δεξιού, ελαφρά λυγισμένο, δίπλα και μπροστά από το αριστερό. Τα χέρια κινούνται τεντωμένα προς τα εμπρός.

9β:   Το δεξί πόδι πατάει προς τη φορά και τα χέρια έρχονται δίπλα στο σώμα.

10:   Γίνεται αναπήδηση πάνω στο δεξί πόδι και άρση του αριστερού, ελαφρά λυγισμένο, δίπλα και μπροστά από το δεξί ενώ συγχρόνως γυρίζουμε με μέτωπο προς το κέντρο του κύκλου. Τα χέρια κινούνται τεντωμένα προς τα πίσω.

11:   Το αριστερό πόδι πατάει δίπλα και λίγο πίσω από το δεξί, ενώ τα χέρια έρχονται δίπλα στο σώμα. Η κίνηση αυτή γίνεται γρήγορα και αμέσως μετά, το δεξί πόδι έρχεται πάνω από το αριστερό, προς τ’ αριστερά, στο πρώτο βήμα του χορού.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΪΤ

Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωΚ ή cookies) κυρίως για την προβολή διαφημίσεων από την Google - Τί είναι τα cookies...