Θεσσαλία - Θεσσαλικός (Γιούργια στα παλιούρια)

Ανδρικός και γυναικείος χορός που χορεύεται στην περιοχή του Τυρνάβου με λαβή από τις παλάμες και τους αγκώνες λυγισμένους. Σχηματίζεται κύκλος ανοιχτός με μέτωπο λοξώς δεξιά. Η φτέρνα του δεξιού ποδιού είναι μέσα στην καμάρα του αριστερού. Αποτελείται από πέντε χορευτικά μοτίβα καθένα από τα οποία έχει δικό της αριθμό βημάτων. Όλα τα βήματα εκτελούνται ισόχρονα.

ΜΟΤΙΒΟ 1ο

1: Το δεξί πόδι βήμα δεξιά
2: Το αριστερό πόδι βήμα αριστερά
3: Το δεξί, δεξιά με τα δάχτυλα προς το κέντρο
4: Το αριστερό πόδι μισό βήμα δεξιά με την φτέρνα του σε επαφή με την καμάρα του δεξιού. Τα δάκτυλά του είναι στραμμένα αριστερά με ελαφριά στήριξη στο έδαφος. Μέτωπο αριστερά.
5: Το αριστερό πόδι βήμα αριστερά.
6: Το δεξιό πόδι βήμα αριστερά.
7:Το αριστερό αριστερά με τα δάκτυλα προς το κέντρο.
8: Το δεξί πόδι μισό βήμα αριστερά με την φτέρνα του σε επαφή με την καμάρα του αριστερού. Τα δάκτυλά του είναι στραμμένα δεξιά με ελαφριά στήριξη στο έδαφος. Μέτωπο δεξιά.

Τα βήματα αυτά επαναλαμβάνονται ώστε να γίνουν δεκαέξι.

ΜΟΤΙΒΟ 2ο

Αποτελείται από 4 βήματα. Τα δύο πρώτα είναι όμοια με το 3,4  του α΄ μοτίβου. Τα δύο δεύτερα είναι όμοια με το 7,8 του α΄ μοτίβου.

ΜΟΤΙΒΟ 3ο

Αποτελείται από τα 4 πρώτα βήματα του πρώτου μοτίβου.

ΜΟΤΙΒΟ 4ο

Αποτελείται από 4 βήματα. Τα δύο πρώτα είναι όμοια με το 7,8  του α΄ μοτίβου. Τα δύο δεύτερα είναι όμοια με το 3,4 του α΄ μοτίβου.

ΜΟΤΙΒΟ 5ο

Αποτελείται από τα (4) βήματα 5-8 του πρώτου μοτίβου.


ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΪΤ

Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωΚ ή cookies) κυρίως για την προβολή διαφημίσεων από την Google - Τί είναι τα cookies...