Θεσσαλία - Σβαρνιάρα

α. Μέτρημα

β. Μέτρημα με μουσική

γ. Από ομάδες χορευτών

Είναι μια μορφή συρτού στα δύο με έντονο «σουστάρισμα». Χορεύεται από άνδρες και γυναίκες, ελεύθερα και με κατεύθυνση προς τη φορά του κύκλου. Η ονομασία του χορού προέρχεται από τα βήματά του που είναι βαριά, σβαρνιστά. Συνήθως χορεύεται χωρίς λαβή με τους άνδρες να έχουν τα χέρια είτε στην έκταση είτε το ένα χέρι ελεύθερο και το άλλο πίσω στη μέση, ενώ οι γυναίκες έχουν τα χέρια στη μεσολαβή.

Σ’ ορισμένες όμως περιοχές, χορεύουν πιασμένοι από τις παλάμες και με λυγισμένους τους αγκώνες.

Τα βήματα του χορού είναι τα εξής:

1: Το δεξί πατάει με όλο το πέλμα μεταξύ κέντρου και φοράς του κύκλιου, και σταυρωτά πάνω από το αριστερό ενώ ταυτόχρονα γίνεται ένα ανεβοκατέβασμα του κορμού, «σουστάρισμα».

2: Το αριστερό πατάει με τα δάχτυλα δίπλα στη φτέρνα του δεξιού.

3: Το δεξί εκτελεί μικρό βήμα και πατάει διαγώνια δεξιά

4:  Το αριστερό πατάει με όλο το πέλμα στη φορά ου κύκλου, σταυρωτά πάνω από το δεξί, ενώ ταυτόχρονα γίνεται σουστάρισμα.

5:  Το δεξί πατάει με τα δάχτυλα δίπλα στη φτέρνα του αριστερού.

6:  Το αριστερό κάνει μικρό βήμα προς τη φορά του κύκλου. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΪΤ

Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωΚ ή cookies) κυρίως για την προβολή διαφημίσεων από την Google - Τί είναι τα cookies...