Θεσσαλία - Πέρα στον πέρα μαχαλά

 Χορός που χορεύεται στην περιοχή της Καρδίτσας. Χαρακτηρίζεται όπως και οι περισσότεροι Θεσσαλικοί χοροί, από αργές και μεγαλοπρεπείς κινήσεις. Κατ’ εξοχήν γυναικείος χορός• χορεύεται από τη νύφη σαν αποχαιρετιστήριος, έξω από το σπίτι της πριν από τα στέφανα. Θεωρείται από τους πιο παλιούς χορούς και χορεύεται και σήμερα σε κάθε γάμο, κυρίως στα χωριά. με οκτώ βήματα.

1: Το δεξί προς τη φορά με σουστάρισμα.

2: Το αριστερό σταυρωτά πάνω από το δεξί προς τη φορά με σουστάρισμα.

3:  Το δεξί πατάει δεξιά στη διάσταση με σουστάρισμα.  Ο κορμός στρέφει προς το κέντρο του κύκλου

4: Το αριστερό στα δάκτυλα, μπροστά και πάνω από το δεξί, ενώ το δεξί εκτελεί ταυτόχρονα μία ανάπαλση.

5:  Το αριστερό με σουστάρισμα αριστερά, σε διάσταση με τα δάκτυλα προς το κέντρο. Ο κορμός στρέφει προς το κέντρο του κύκλου

6:  Το δεξί στα δάκτυλα μπροστά και πάνω από το αριστερό.

7:  Το δεξί πατάει στα δάκτυλα δεξιά, σε διάσταση.(Τα δάκτυλα του αριστ. προς το κέντρο, του δεξιού προς τη φορά).

8: Όπως το 6


ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΪΤ

Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωΚ ή cookies) κυρίως για την προβολή διαφημίσεων από την Google - Τί είναι τα cookies...