Θεσσαλία - Κλειστός Αργιθέας

Χορεύεται από άνδρες και γυναίκες στην περιοχή της Αργιθέας των Αγράφων, με τους άνδρες στην αρχή του κύκλου και ακολουθούν οι γυναίκες στο τέλος του κύκλου.

Ο χορός αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο γίνονται 8 βήματα, με λαβή των χεριών αγκαζέ και στο δεύτερο γίνονται 5 βήματα, ενώ η λαβή αλλάζει και γίνεται από τις παλάμες με λυγισμένους τους αγκώνες.11

Την ονομασία του ο χορός την πήρε μάλλον γιατί οι χορευτές κλείνουν στο δεύτερο μέρος του χορού προς τα μέσα του κύκλου. Είναι χορός πασχαλιάτικος και χορεύτεται την Κυριακή του Πάσχα το απόγευμα στην πλατεία του χωριού, όπου γίνεται μεγάλο γλέντι και σέρνουν πρώτα το χορό οι γεροντότεροι

Α΄ Μέρος

1: Το αριστερό περνά πάνω από το δεξί προς τη φορά.
2: Το δεξί πατάει προς τη φορά.
3: Το αριστερό περνά πάνω από το δεξί προς τη φορά.
4: Το δεξί πόδι πατάει δεξιά στη διάσταση.
5: Το αριστερό σε άρση πάνω από το δεξί, λυγισμένο.
6: Το αριστερό πατάει προς τα πίσω ενώ το δεξί σηκώνεται λίγο από το έδαφος.
7: Το δεξί πατάει στη θέση του
8: Το αριστερό σε άρση πάνω από το δεξί, ή προς το κέντρο και αριστερά ακουμπώντας με τα δάχτυλα στο έδαφος.

Αφού χορευτεί αρκετές φορές το πρώτο μέρος, η μουσική αλλάζει και χορεύεται το δεύτερο μέρος, με λαβή από τις παλάμες και τους αγκώνες λυγισμένους.

1: Το αριστερό πόδι πατάει προς το κέντρο του κύκλου προς τα δεξιά.

2: Έρχεται το δεξί  σε άρση μπροστά από το αριστερό.

3: Το δεξί πατάει προς τα πίσω.

4: Το αριστερό πόδι έρχεται και πατάει πίσω από το δεξί, ενώ το δεξί σηκώνεται λίγο από το έδαφος.

5:Το δεξί πόδι πατάει στη θέση του. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΪΤ

Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωΚ ή cookies) κυρίως για την προβολή διαφημίσεων από την Google - Τί είναι τα cookies...