Στερεά Ελλάδα / Ρούμελη - Χορός της Τράτας

 

Ο χορός αυτός που χορεύεται κυρίως στην περιοχή των Μεγάρων σε ρυθμό 2/4, έχει πάρει τις κινήσεις του από τη ζωή των ψαράδων. Ανάλογα με την εθιμική περίσταση, παρουσιάζει διάφορες παραλλαγές που αποδίδονται με διαφορετικό ρυθμό και χορευτικό μοτίβο, προσαρμοσμένο προς την ανάλογη εορτάσιμη ημέρα του χρόνου.

Έτσι για παράδειγμα έχουμε τη λαμπρή καμάρα, που χορεύεται αποκλειστικά και μόνο τη μέρα του Πάσχα, τα «Μόινα-νενά» και το «Συρτό της Τράτας»που χορεύονται σε όλες τις χορευτικές πειριστάσεις.

Ο χορός της Τράτας ξαναζωντανεύει κάθε Τρίτη μέρα του Πάσχα στην πλατεία του Αγίου Ιωάννη Γαλιλαίου (Χορευταρά) από γυναίκες με τα χέρια χιαστί, σχηματίζοντας κύκλο, ντυμένες με τις παραδοσιακές ενδυμασίες, και στολισμένες με όμορφα κοσμήματα.

Ο χορός αποτελείται από έξι βήματα, που χορεύονται με ισόχρονο ρυθμό ως εξής:

1: Το δεξί πόδι, βήμα δεξιά.

2: Το αριστερό πόδι βήμα αριστερά.

3: Το δεξί πόδι, βήμα δεξιά.

4: Το αριστερό πόδι βήμα δεξιά στα δάκτυλά του ,ελαφρώς τεντωμένο. Συγχρόνως όμως το δεξί γόνατο λυγίζει και το σώμα κλίνει αριστερά, ώστε το κεφάλι, ο κορμός και το αριστερό πόδι να ευθυγραμμιστούν.

5: Το αριστερό πόδι, εν συνεχεία, αφού τεντωθεί το δεξί, εκτελεί βήμα αριστερά.

6: Το δεξί πόδι βήμα αριστερά, στα δάκτυλα ελαφρώς τεντωμένο. Συγχρόνως όμως το αριστερό γόνατο λυγίζει και το σώμα κλίνει δεξιά, ώστε το κεφάλι, ο κορμός και το αριστερό πόδι να ευθυγραμμιστούν.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΪΤ

Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωΚ ή cookies) κυρίως για την προβολή διαφημίσεων από την Google - Τί είναι τα cookies...