Στερεά Ελλάδα / Ρούμελη - Κουλουριώτικος

Χορός και τραγούδι του 19ου αιώνα. Χορεύονταν σταυροκρατητά όπως η τράτα, και οι χορεύτριες μιμούνται με τις κινήσεις του κορμιού, το κύμα που έρχεται από το πλελαγο, χτυπέι πάνω στο βράχο και ξαναγυρίζει κατά το πέλαγο.

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΪΤ

Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωΚ ή cookies) κυρίως για την προβολή διαφημίσεων από την Google - Τί είναι τα cookies...