Στερεά Ελλάδα / Ρούμελη - Συρτοκαλαματιανός (καγκέλι)

 

Είναι χορός της Ανατολικής Στερεάς και συνοδεύεται συνήθως από τα τραγούδια Τα Ρίτσα και η Κοντούλα. Το συρτοκαλαματιανό αρχίζει με ρυθμό καλαματιανού σε αργό τέμπο και στη συνέχεια εξελίσσεται πιο γρήγορα και χορεύεται με ταχύτερο ρυθμό. Είναι ο χορός που χορεύουν οι βλάχοι και οι τσελιγκάδες. Ανάλογα με την περιοχή που χορεύεται παρουσιάζει μικρές παραλλαγές, κυρίως σταυρώματα αριστερά – δεξιά. Τα βήματα του χορού πάνε ως εξής:

1α):  Το αριστερό έρχεται με πήδημα και πατάει στη φορά, ενώ το δεξί έρχεται σε άρση, ελαφρά λυγισμένο πάνω από το αριστερό.

1β):  Το δεξί πατάει με τα δάχτυλα στη φορά σταυρωτά πάνω από το αριστερό.

2: Το αριστερό πατάει με τα δάχτυλα δίπλα στο δεξί

3:  Το δεξί πατάει με τα δάκτυλα στη φορά.

4α): Το δεξί έρχεται με πήδημα και πατάει στη φορά, ενώ το αριστερό έρχεται σε άρση, ελαφρά λυγισμένο πάνω από το δεξί.

4β): Το αριστερό πατάει με τα δάχτυλα στη φορά σταυρωτά πάνω από το δεξί.

5 : Το δεξί πατάει με τα δάκτυλα δίπλα στο αριστερό

6 : Το αριστερό πατάει με τα δάκτυλα στη φορά.

7 : Το δεξί πατάει με όλο το πέλμα στη φορά στη διάσταση. (Τα δάκτυλα του δεξιού και ο κορμός στρέφονται διαγώνια αριστερά).

8 : Το αριστερό πατάει με τα δάκτυλα πίσω από τη φτέρνα του δεξιού, ενώ ταυτόχρονα το αριστερό ανασηκώνεται από το έδαφος, πίσω.

9 : Το δεξί πατάει με τα δάκτυλα μπροστά, στη θέση του, ενώ ταυτόχρονα το δεξί ανασηκώνεται απ’ το έδαφος, πίσω.

10:  Το αριστερό, που βρίσκεται σε άρση πίσω, πατάει με όλο το πέλμα αντίθετα στη φορά του κύκλου, σε διάσταση. (Τα δάκτυλα του αριστερού και ο κορμός στρέφονται διαγώνια δεξιά).

11: Το δεξί πατάει με τα δάκτυλα πίσω από τη φτέρνα του αριστερού ενώ το αριστερό ανασηκώνεται από το έδαφος, μπροστά.

12: Όπως το 8.


ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΪΤ

Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωΚ ή cookies) κυρίως για την προβολή διαφημίσεων από την Google - Τί είναι τα cookies...