Βιβλιογραφία

1. Αθανασίου Μπίκου, «Ελληνικοί Χοροί», Τρίπολη 1960, σελ 6

2. ο.π. σελ 7

3. Γιώργου Ρούμπη, «Ελληνικοί Χοροί», Εκδόσεις Σμπίλιας, Αθήνα 1997. σελ. 73-80

4. Δόρα Ν. Στράτου, «Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί», Εκδόσεις ΟΕΔΒ, 1979, σελ 25

5. Ηλία Σ. Δήμα, «Η χορευτική παράδοση της Ηπείρου», Αθήνα, 1993, σελ. 31

6. ό.π. σελ 23

7. ό.π. σελ 73 και εφεξής

8. Αθανασίου Μπίκου, «Ελληνικοί Χοροί», Τρίπολη 1960, σελ 54

9. Γιώργου Ρούμπη, «Ελληνικοί Χοροί», Εκδόσεις Σμπίλιας, Αθήνα 1997. σελ. 182

10. Ηλεκτρονική Εγκυκλ. «Πανόραμα 98», Σχετ. Λήμμα.

11. Αλέξ.Μαλκογιώργου, Φώτ. Μαυροβουνιώτη, Ειρ. Αργυριάδου, «Ελληνικοί Χοροί (Ιστορία, Κοινωνιολογία, Μεθοδική Διδασκαλία, Κινητικό Περιεχόμενο)», Εκδ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ, Θεσσαλονίκη, 1997. σελ.342 και εφεξής

12. Δόρα Ν. Στράτου, «Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί», Εκδόσεις ΟΕΔΒ, 1979, σελ 113

13. Αθανασίου Μπίκου, «Ελληνικοί Χοροί», Τρίπολη 1960, σελ 82

14. Βασ. Κ. Τυροβόλα, «Ελληνικοί Παραδοσιακοί Ρυθμοί» Εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1998

15. Αθανασίου Μπίκου, «Ελληνικοί Χοροί», Τρίπολη 1960, σελ 104

16. Βασ. Κ. Τυροβόλα, «Ελληνικοί Παραδοσιακοί Ρυθμοί» Εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1998 , σελ 189

Σημ: Αν οποιοσδήποτε από τους παραπάνω συγγραφείς ενοχλείται για οποιοδήποτε λόγο από την αναφορά της εργασίας του ή την αντιγραφή αποσπασμάτων, παρακαλώ να επικοινωνήσει μαζί μου για την άμεση αφαίρεσή τους.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΪΤ

Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωΚ ή cookies) κυρίως για την προβολή διαφημίσεων από την Google - Τί είναι τα cookies...