Πελοπόννησος - Μανιάτικος

Δεν εντοπίστηκε βίντεο

 

Χορεύεται κυρίως στην περιοχή της Μάνης, σε ρυθμός 2/4. Ο χορευτές σχηματίζουν κύκλο ανοιχτό με μέτωπο προς το κέντρο. Τα πόδια σε στάση προσοχής. Τα χέρια συνδέονται με τη λαβή της Τράτας (σταυρωτά). Ο χορός αποτελείται από δύο στροφές, κάθε μια από τις οποίες έχει ξεχωριστό αριθμό βημάτων.

Στροφή Α΄
1:
Το δεξί πόδι σε προεκβολή προς το κέντρο, σε όλο το πέλμα.

2: Το αριστερό σε προεκβολή προς το κέντρο με ισχυρή στήριξη στα δάχτυλα.

3: Το δεξί πόδι μισό βήμα προς το κέντρο, ώστε η καμάρα του να έλθει σε επαφή με τη φτέρνα του αριστερού.

4: Το αριστερό πόδι σε προεκβολή πίσω, σε όλο το πέλμα.

5: Το δεξί πόδι βήμα πίσω και δεξιά

6: Το αριστερό πόδι βήμα δεξιά με τα δάχτυλα προς το κέντρο.

7: Τα βήματα αυτά εκτελούνται συνολικά τέσσερις φορές.

Στροφή Β΄

1: Το δεξί πόδι έρχεται λυγισμένο μπροστά και πάνω, στη συνέχεια αριστερά, τεντώνεται κα πατά αριστερά, σταυρωτά μπροστά από το αριστερό. (Η πλάτη προς τη φορά του χορού).

2: Με ισχυρή στήριξη στα δάχτυλα του δεξιού γίνεται κλίση δεξιά (μέτωπο προς το κέντρο), ενώ συγχρόνως το αριστερό πόδι φέρεται αριστερά κοντά στο δεξί σε στάση προσοχής.

Τα βήματα αυτά εκτελούνται συνολικά οκτώ φορές. Κατά τα μονά βήματα το σώμα στρέφεται αριστερά, ενώ κατά τα ζυγά στρέφεται προς το κέντρο του κύκλου.

Από το: https://www.karyes.gr/culture/folklore.html

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΪΤ

Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωΚ ή cookies) κυρίως για την προβολή διαφημίσεων από την Google - Τί είναι τα cookies...