Μακεδονία - Συρτός Άνω Ορεινής Σερρών

 

Χορός της περιοχής Άνω Ορεινής Σερρών απ’ όπου πήρε και το όνομά του. Τα βήματα του χορού είναι τα εξής:

1: Το δεξί προς τη φορά

2: Το αριστερό προς τη φορά

3α: Το δεξί προς τη φορά

3β Το αριστερό στα δάχτυλα, κοντά και πίσω από το δεξί

4: Το δεξί πόδι πατάει προς τη φορά.

5α: Το αριστερό μπροστά από το δεξί, προς τη φορά

5β: Το δεξί στα δάχτυλα, κοντά και πίσω από το αριστερό

6: Το αριστερό προς τη φορά

7: Το δεξί προς τη φορά

8: Αναπήδηση στο δεξί με σύγχρονη άρση του αριστερού, λυγισμένου στο γόνατο, πάνω από το δεξί.

9: Το αριστερό πόδι πατάει προς τα πίσω.

10:Το δεξί πίσω από το αριστερό προς τα αριστερά.

11:Το αριστερό προς τ’ αριστερά, στη διάσταση.

12:Αναπήδηση στο αριστερό πόδι με σύγχρονη άρση του δεξιού, λυγισμένου στο γόνατο, πάνω από το αριστερό.


ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΪΤ

Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωΚ ή cookies) κυρίως για την προβολή διαφημίσεων από την Google - Τί είναι τα cookies...