Μακεδονία - Σύρε – σύρε

 

Γυναικείος διμερής χορός. Το πρώτο μέρος χορεύεται με λαβή από τις παλάμες, χαμηλά και έχει 8 βήματα που εκτελούνται δύο φορές προς τη φορά. Το δεύτερο μέρος χορεύεται με μέτωπο προς το κέντρο του κύκλου, με λαβή των χεριών από τις παλάμες και λυγισμένα στους αγκώνες και γίνονται 8 βήματα επιτόπου.

Α΄ ΜΕΡΟΣ.

1: Το δεξί προς τη φορά.

2: Το αριστερό πατάει κοντά και πίσω από το δεξί.

4: Το αριστερό μπροστά από το δεξί προς τη φορά.

5: Το δεξί πατάει κοντά και πίσω από το αριστερό.

6: Το αριστερό πατάει προς τη φορά.

7: Το δεξί προς τη φορά.

8: Το αριστερό προς τη φορά.

Β΄ ΜΕΡΟΣ

1: Το δεξί σε μικρή διάσταση δεξιά και μέτωπο προς το κέντρο του κύκλου

2: Αναπήδηση στο δεξί με άρση του αριστερού λυγισμένου στο γόνατο.

3: Το αριστερό μπροστά σε μικρή διάσταση.

4: Αναπήδηση στο αριστερό, με άρση του δεξιού μπροστά με λυγισμένο γόνατο.

5 – 8: Όπως τα 1 – 4 .

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΪΤ

Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωΚ ή cookies) κυρίως για την προβολή διαφημίσεων από την Google - Τί είναι τα cookies...