Μακεδονία - Ράικος

 

Χορεύεται στις περισσότερες περιοχές της Μακεδονίας από άνδρες και γυναίκες με λαβή των χεριών από τις παλάμες, με τα χέρια τεντωμένα κάτω. Ο χορός αποτελείται από 12 βήματα που εκτελούνται στην αρχή στρωτά και στη συνέχεια πηδηχτά και με περισσότερες κινήσεις σε κάθε βήμα. Τα 8 βήματα του χορού γίνονται προς τη φορά και τα υπόλοιπα 4, αντίθετα από τη φορά.

1:Το δεξί προς τη φορά.

2: Το αριστερό λυγισμένο σε άρση δίπλα στο δεξί

3: Το αριστερό προς τη φορά.

4: Το δεξί, λυγισμένο σε άρση δίπλα στο αριστερό.

5: Το δεξί πόδι δεξιά στη διάσταση.

6: Το αριστερό πόδι σταυρωτά μπροστά από το δεξί, ενώ το δεξί σηκώνεται λίγο από το έδαφος.

7: Το δεξί πάλι στη θέση του

8: Άρση του αριστερού, λυγισμένου μπροστά από το δεξί.

9: Το αριστερό αριστερά στη διάσταση.

Τα επόμενα βήματα γίνονται αντίθετα.

10: Το δεξί πόδι πατάει σταυρωτά μπροστά από το αριστερό, ενώ το αριστερό σηκώνεται λίγο.

11: Το αριστερό πατάει πάλι στη θέση του.

12:Γίνεται άρση του δεξιού, λυγισμένο μπροστά από το αριστερό.

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΪΤ

Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωΚ ή cookies) κυρίως για την προβολή διαφημίσεων από την Google - Τί είναι τα cookies...