Μακεδονία - Πατρούνινο ή Πετρούνα ή Πατρώνα ή Πατρούλα

 

Χορεύεται στις περισσότερες περιοχές της Μακεδονίας από άνδρες και γυναίκες με λαβή των χεριών από τις παλάμες, με τα χέρια τεντωμένα κάτω. Ο χορός αποτελείται από 12 βήματα που εκτελούνται στην αρχή στρωτά και στη συνέχεια πηδηχτά και με περισσότερες κινήσεις σε κάθε βήμα. Τα 8 βήματα του χορού γίνονται προς τη φορά και τα υπόλοιπα 4, αντίθετα από τη φορά.

 

Χορός που σε μερικά χωριά χορεύεται κατά τη διάρκεια του εθίμου «Ρουγκάτσια». Η λαβή είναι από τις παλάμες, με λυγισμένους τους αγκώνες και αποτελείται από 9 βήματα που τα μετράμε σε τρία τριάρια.

Α ΜΕΡΟΣ

1: Με μια αναπήδηση στο δεξί πόδι, το αριστερό τεντώνει σε άρση προς το κέντρο.

2: Δεύτερη αναπήδηση στο δεξί και το αριστερό λυγίζει στο γόνατο, όπως είναι σε άρση.

3α:Τρίτη αναπήδηση στο δεξί., Το αριστερό σε άρση, χαμηλά πλάι στο δεξί.

3β:Το αριστερό πατάει αριστερά κοντά στο δεξί.

Β΄ ΜΕΡΟΣ

1: Με μια αναπήδηση στο αριστερό πόδι, το δεξί τεντώνει σε άρση προς το κέντρο.

2: Δεύτερη αναπήδηση στο αριστερό και το δεξί λυγίζει στο γόνατο, όπως είναι σε άρση.

: Τρίτη αναπήδηση στο αριστερό με σύγχρονη μικρή μετακίνηση προς τα δεξιά,, Το δεξί σε κινείται κι αυτό σε πλάγια άρση δεξιά

3β:Το δεξί πατάει δεξιά.

Γ΄ ΜΕΡΟΣ

1: Αναπήδηση στο δεξί με σύγχρονη άρση του αριστερού.

2: Αναπήδηση ξανά στο δεξί, και πάτημα του αριστερού προς τη φορά.

3: Το δεξί δίπλα σο αριστερό, κλείνει στην προσοχή.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΪΤ

Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωΚ ή cookies) κυρίως για την προβολή διαφημίσεων από την Google - Τί είναι τα cookies...