Μακεδονία - Ομορφούλα

 

Μικτός κυκλικός χορός. Χορεύεται σε ανοικτό κύκλο, με λαβή από τους καρπούς, με τεντωμένους τους αγκώνες. Ο χορός είναι πηδηχτός και γρήγορος. Τα βήματά του είναι τα εξής:

ΜΕΡΗ Α΄- Β΄

1 – 2 : Δύο αναπηδήσεις στο δεξί με άρση του αριστερού εμπρός.

3α :  Το αριστερό πόδι πατάει γρήγορα.

3β: Το δεξί πόδι ανασηκώνεται κα πατάει στη θέση του.

4 :  Το αριστερό σηκώνεται και πατάει στη θέση του λίγο πίσω από το δεξί, στη διάσταση.

5 – 8 : Επαναλαμβάνονται οι προηγούμενες κινήσεις με το άλλο πόδι.

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄

1:  Αναπήδηση στο δεξί πόδι, άρση αριστερού, πάτημα αριστερού.

2 Αναπήδηση στο αριστερό, άρση δεξιού, πάτημα δεξιού.

3: Όπως το 1

4: Όπως το 2.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΪΤ

Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωΚ ή cookies) κυρίως για την προβολή διαφημίσεων από την Google - Τί είναι τα cookies...