Μακεδονία - Νιζάμικος

 

Είναι ανδρικός χορός της Νάουσας και χορεύεται με λαβή των χεριών από τις παλάμες με λυγισμένους τους αγώνες. Η ονομασία του οφείλεται στους Νιζάμηδες, Τούρκους οπλισμένους φοροεισπράκτορες τους οποίους οι Ναουσαίοι προσπαθούσαν να εξευμενίσουν με το χορό αυτό και να γλιτώοουν το χαράτσι. Ο Νιζάμικος χορεύεται κάθε χρόνο στο καρναβάλι της Νάουσας με την ονομασία «Μπούλες και Γενίτσαροι». Τα βήματα είναι τα εξής:

1: Το δεξί προς τη φορά μέτωπο λίγο προς τ’ αριστερά

: Το αριστερό πίσω από το δεξί με τη φτέρνα προς τη φορά.

: Το δεξί με τη φτέρνα προς τη φορά.

3: Το αριστερό πόδι πατάει πίσω από το δεξί με τη φτέρνα προς τη φορά, ενώ συγχρόνως σηκώνεται από το έδαφος το δεξί πόδι.

4: Το δεξί προς τη φορά στη διάσταση, γυρίζοντας με μέτωπο προς το κέντρο του κύκλου.

: Γίνεται μια αναπήδηση πάνω στο δεξί, με άρση του αριστερού, λυγισμένου στο γόνατο μπροστά.

: Το αριστερό δίπλα στο δεξί και το δεξί σηκώνεται λίγο από το έδαφος.

6: Το δεξί σε μικρή διάσταση, σχεδόν επιτόπου.

7: Αναπήδηση στο δεξί με άρση του αριστερού λυγισμένου στο γόνατο.

8: Το αριστερό δίπλα στο δεξί.

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΪΤ

Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωΚ ή cookies) κυρίως για την προβολή διαφημίσεων από την Google - Τί είναι τα cookies...