Μακεδονία - Νικολός

 

Χορεύεται κυρίως από γυναίκες στην περιοχή της Σιάτιστας. Μόλις αρχίσει ο χορός, οι  χορεύτριες  γυρίζουν προς τη φορά και με το δεξί χέρι πιάνουν τον αριστερό ώμο της προηγούμενης χορεύτριας, ενώ με το αριστερό πιάνουν το δεξί χέρι της επόμενης που στηρίζεται κι αυτό με την παλάμη στον αριστερό ώμο.

Ο χορός αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο γίνονται 30 βήματα (5x6) με τη λαβή που προαναφέρθηκε και χορεύεται σε κύκλο. Μπορούν όμως να γίνουν τα 15 βήματα προς τη φορά του χορού και τα υπόλοιπα αντίθετα από τη φορά. Το δεύτερο μέρος εκτελείται με μέτωπο προς το κέντρο του κύκλου και γίνονται δύο δωδεκάρια.. Το πρώτο αρχίζει με το δεξί πόδι και το δεύτερο με το αριστερό, ενώ η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με τους αγκώνες τεντωμένους, με μικρή κίνηση μπροστά – πίσω στα πρώτα 8 βήματα και στα δύο δωδεκάρια.

Α' Μέρος

1: Το δεξί πόδι πατάει προς τη φορά, ενώ το αριστερό σηκώνεται και πλησιάζει το δεξί.

2: Το αριστερό πατάει πίσω, στα δάχτυλα.

3: Το δεξί προς τη φορά.

4: Το αριστερό μπροστά από το δεξί και πατάει προς τη φορά, ενώ το δεξί σηκώνεται και πλησιάζει  το αριστερό.

5: Το δεξί πατάει πίσω στη θέση του στα δάχτυλα.

6: Το αριστερό πόδι πατάει προς τη φορά.

 

Β' Μέρος

1: Με πήδημα το δεξί πόδι πατάει προς το κέντρο.

2: Γίνεται μια αναπήδηση πάνω στο δεξί πόδι, ενώ το αριστερό έρχεται στον  αέρα με τα δάχτυλα κοντά στον αστράγαλο του δεξιού.

3: Το αριστερό πόδι με πήδημα πατάει πίσω στη θέση του.

4: Γίνεται  μια αναπήδηση στο αριστερό, ενώ το δεξί έρχεται στον αέρα με τα δάχτυλα κοντά στον αστράγαλο του αριστερού.

Τα βήματα επαναλαμβάνονται συνολικά 2 φορές. και συνεχίζουμε προς τα δεξιά:

1α::Το δεξί πατάει στα δάχτυλα δεξιά.

1β: Το αριστερό έρχεται και πατάει με τα δάχτυλα κοντά στο δεξί.

2α-2β: Όπως τα προηγούμενα

3: Το δεξί πατάει δεξιά

4: Γίνεται μια αναπήδηση πάνω στο δεξί, ενώ το αριστερό έρχεται στον αέρα κοντά στο δεξί.

Τα βήματα του Β’ μέρους γίνονται πάντα με μέτωπο προς το κέντρο του κύκλου.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΪΤ

Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωΚ ή cookies) κυρίως για την προβολή διαφημίσεων από την Google - Τί είναι τα cookies...