Μακεδονία - Μακεδονικός

 

Σημείωση: Η εκτέλεση στο βίντεο είναι διαφορετική από αυτή που περιγράφεται παρακάτω

Ονομάζεται και «Μακεδονικός χορός», και είναι ο χορός που τα παλιότερα χρόνια, για λόγους εθνικούς χορεύονταν υποχρεωτικά απ’ όλους τους μαθητές των δημοτικών σχολείων. Είναι μικτός κυκλικός χορός.

Τα βήματα είναι τα εξής:

1:   Προβολή του δεξιού ποδιού εμπρός τεντωμένο ν’ ακουμπάει με τα δάχτυλα 

2:   Το δεξί πόδι επιστρέφει στη θέση του, στη μύτη.

4:   Το δεξί πόδι ανασηκώνεται λυγισμένο στο γόνατο και μένει εκεί.

5-6: Εκτελείται σύνθετο βήμα με το δεξί πόδι εμπρός προς τη φορά του κύκλου.

7-8: Εκτελείται σύνθετο βήμα με το αριστερό πόδι εμπρός προς τη φορά του κύκλου.

9:   Το δεξί βήμα προς τη φορά το κύκλου.

10: Το αριστερό σε άρση πάνω από το δεξί προς τη φορά του κύκλου.

11: Το αριστερό προς τα πίσω και πατάει αριστερά αντίθετα με τη φορά του κύκλου.

12: Το δεξί πόδι εκτελεί κίνηση προς τα πίσω και πατάει αντίθετα προς τη φορά.

13: Όπως το 11 σε διάσταση.

14: Προβολή του δεξιού εμπρός τεντωμένο με τα δάχτυλα ν’ ακουμπάνε κάτω.

15: Το δεξί πόδι στην προσοχή.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΪΤ

Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωΚ ή cookies) κυρίως για την προβολή διαφημίσεων από την Google - Τί είναι τα cookies...