Μακεδονία - Λυτός

 

ΑΡΓΟ ΜΕΡΟΣ

1: Το δεξί πόδι με ταλάντωση πάνω στο αριστερό, έρχεται σε άρση λυγισμένο μπροστά του.

2: Το δεξί πόδι με ταλάντωση του αριστερού, πατάει προς τη φορά, ώστε να προηγείται η φτέρνα.

3: Το αριστερό πίσω από το δεξί, προς τη φορά.

4: Το δεξί προς τη φορά.

5: Το αριστερό πόδι περνά πάνω από το δεξί, προς τη φορά.

6: Το δεξί, δεξιά σε μικρή διάσταση, κάπως γρήγορα.

7: Το αριστερό ακουμπά με τα δάχτυλα στο έδαφος, σταυρωτά εμπρός από το δεξί, ενώ συγχρόνως τα χέρια λύνουν τη λαβή και κινούνται το αριστερό προς τα εμπρός και πάνω και το δεξί προς τα πίσω, ελαφρώς λυγισμένα στους αγκώνες.

8: Το αριστερό παραμένει στη θέση του, ενώ τα χέρια έχουν τελειώσει.

9: Με μια ταλάντωση πάνω στο δεξί, έρχεται το αριστερό σε άρση, λυγισμένο μπροστά από το δει και τα χέρια αφούπρώτα κάνουν μια μικρή κίνηση το δεξί προς τα πάνω και το αριστερό προς τα πίσω, έρχονται πάλι στη αρχική τους λαβή.

10:Το αριστερό πόδι πατάει αριστερά στη διάσταση.

11:Το δεξί πόδι έρχεται και ακουμπά με τα δάχτυλα στο έδαφος, σταυρωτά μπροστά από το αριστερό ενώ συγχρόνωςτα χέρια λύνουν τη λαβή και κινούνται ο δεξί προς τα εμπρός και πάνω και το αριστερό προς τα πίσω, ελαφράλυγισμένο στους αγκώνες.

12 : Παραμένουμε στη θέση αυτή για έναν χρόνο.

Με το 1 της επανάληψης τα χέρια εκτελούν την κίνηση του 9. και στο 2 έρχονται στην αρχική τους λαβή.

ΓΡΗΓΟΡΟ ΜΕΡΟΣ

Το γρήγορο μέρος αρχίζει αφού πρώτα χορευτεί μερικές φορές το αργό. Τα βήματά του είναι όλα πηδηχτά, ενώ τα χέρια μπορούν να ακολουθούν την κίνηση των ποδιών.

1 : Με αναπήδηση πάνω στο αριστερό πόδι, έρχεται το δεξί σε άρση μπροστά από το αριστερό, λυγισμένο

2– 6: Όπως τα βασικά.

7 : Το αριστερό σταυρωτά μπροστά από το δεξί.

8: Το δεξί πόδι αφού σηκωθεί λίγο από το έδαφος πατάει πάλι στη θέση του

9: Με αναπήδηση πάνω στο δεξί πόδι, έρχεται το αριστερό σε άρση μπροστά από το δεξί, λυγισμένο

10:Το αριστερό αριστερά στη διάσταση.

11:Το δεξί πόδι σταυρωτά μπροστά από το αριστερό.

12:Το αριστερό πόδι αφού σηκωθεί λίγο από τη θέση του πατάει ξανά στο έδαφος.

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΪΤ

Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωΚ ή cookies) κυρίως για την προβολή διαφημίσεων από την Google - Τί είναι τα cookies...