Μακεδονία - Μακεδονικός κλέφτικος

 

Είναι ένας από τους ωραιότερους Μακεδονικούς χορούς, που χορεύεται κυρίως στην περιοχή του Γιδά και έχει ρυθμό 2/4.

Χορευτές και χορεύτριες σχηματίζουν κύκλο ανοικτό με μέτωπο προς το κέντρο. Τα πόδια σε στάση προσοχής. Λαβή καλαματιανού ή από τους ώμους. Ο χορός αποτελείται από τρεις στροφές, κάθε μια από τις οποίες περιλαμβάνει τέσσερα βήματα. Τα βήματα μετριούνται σε διπλούς χρόνους (έ-να, δύ-ο, τρί-α, τέ- σσερα) και εκτελούνται ως εξής:

Μέρος 1ο

Ε:Το δεξί πόδι χαλαρά τεντωμένο μπροστά, πάνω, ενώ το αριστερό εκτελεί αναπήδηση στα δάχτυλα.

να: Το δεξί πόδι επανέρχεται στην αφετηρία.

Δύ: Το αριστερό πόδι χαλαρά τεντωμένο μπροστά , πάνω, ενώ το δεξί εκτελεί αναπήδηση στα δάχτυλα.

ο: Το αριστερό πόδι επανέρχεται στην αφετηρία.

Τρι: Το δεξί βήμα αριστερά, σταυρωτά μπροστά από το αριστερό, στηρίζοντας το σώμα και με το γόνατο ελαφρώς λυγισμένο.

α: Το αριστερό επανέρχεται στη θέση του με τα δάχτυλα στραμμένα αριστερά. Το μέτωπο στραμμένο αριστερά.

Τέ: Το αριστερό αναπηδά ελαφρώς και πατά πάλι στην ίδια θέση με τα δάχτυλα όμως προς το κέντρο. Ταυτόχρονα το δεξί φέρεται λυγισμένο εμπρός και δεξιά διαγράφοντας ημικύκλιο.

σσερα: Το δεξί συνεχίζοντας την κίνηση προς τα δεξιά, τεντώνεται κα πατά με τα δάχτυλα στραμμένα δεξιά και με το βάρος του σώματος πάνω του. Ταυτόχρονα το αριστερό ανασηκώνεται στα δάχτυλά του με το γόνατο ελαφρώς λυγισμένο. Το μέτωπο είναι στραμμένο δεξιά.

Μέρος 2ο

Ε: Το δεξί αναπηδά ελαφρώς στα δάχτυλά του και πατά πάλι στην ίδια θέση με το γόνατο ελαφρά λυγισμένο. Ταυτόχρονα το αριστερό πόδι φέρεται λυγισμένο εμπρός (δεξιά) και πάνω.

να: Το αριστερό πόδι τεντώνεται κα πατά δεξιά, με το βάρος του σώματος πάνω του. Ταυτόχρονα το δεξί ανασηκώνεται στα δάχτυλα με το γόνατο ελαφρώς λυγισμένο.

Δύ: Το αριστερό αναπηδά ελαφρώς στα δάχτυλά του και πατά πάλι στην ίδια θέση με το γόνατο ελαφρά λυγισμένο. Ταυτόχρονα το δεξί πόδι φέρεται λυγισμένο εμπρός (δεξιά) και πάνω.

ο:Το δεξί πόδι τεντώνεται κα πατά δεξιά, με το βάρος του σώματος πάνω του. Ταυτόχρονα το αριστερό ανασηκώνεται στα δάχτυλα με το γόνατο ελαφρώς λυγισμένο.

Τρι:Το αριστερό βήμα δεξιά, σταυρωτά προ του δεξιού, με το βάρος του σώματος πάνω του και με το γόνατο ελαφρώς λυγισμένο. Συγχρόνως το δεξί πόδι ανασηκώνεται λυγισμένο πίσω και πάνω

α: Στη συνέχεια το δεξί πατά πάλι στη θέση του με τα δάκτυλά του στραμμένα δεξιά. Το μέτωπο είναι στραμμένο δεξιά.

Τέ: Το δεξί αναπηδά ελαφρώς και πατά πάλι στην ίδια θέση με τα δάχτυλα όμως προς το κέντρο. Ταυτόχρονα το αριστερό φέρεται λυγισμένο εμπρός και αριστερά διαγράφοντας ημικύκλιο.

σσερα: Το αριστερό συνεχίζοντας την κίνηση προς τα αριστερά, τεντώνεται κα πατά σε πλάγια εκβολή αριστερά και με το βάρος του σώματος πάνω του. Ταυτόχρονα το δεξί ανασηκώνεται στα δάχτυλά του με το γόνατο ελαφρώς λυγισμένο. Το μέτωπο είναι στραμμένο προς το κέντρο.

Μέρος 3ο

Ε: Το δεξί πόδι φέρεται αριστερά, σταυρωτά, λίγο μπροστά από το αριστερό και πατάμε ολόκληρο το πέλμα και τα δάχτυλα στραμμένα προς το κέντρο. να:Το αριστερό πόδι ανασηκώνεται και με χαλαρό το γόνατο μετατοπίζεται και πατά λίγο αριστερότερα.Δύ – ο : Όπως το Έ – να. Τρι – α : Όπως το Έ – να. Τέ: Το δεξί πόδι φέρεται κοντά στο αριστερό σε στάση προσοχής. σσερα: Το αριστερό πόδι σηκώνεται με ελαφρώς λυγισμένο το γόνατο και πατά πάλι στη θέση του. Καθ’ όλη τη διάρκεια της στροφής το μέτωπο είναι στραμμένο προς το κέντρο.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΪΤ

Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωΚ ή cookies) κυρίως για την προβολή διαφημίσεων από την Google - Τί είναι τα cookies...