Μακεδονία - Καπουτζήδων

 

Είναι ο χορός της περιοχής της Πυλαίας Θεσσαλονίκης, (Καπουτζίδα). Χορευτές και χορεύτριες σχηματίζουν κύκλο ανοιχτό με μέτωπο προς το κέντρο. Τα πόδια σε στάση προσοχής. Τα χέρια συνδέονται σε λαβή καλαματιανού. Αποτελείται από δύο στροφές, κάθε μια με διαφορετικό αριθμό βημάτων.

Στροφή Α΄

1: Το δεξί πόδι, βήμα δεξιά με το γόνατο ελαφρώς λυγισμένο. Το αριστερό ανασηκώνεται από το έδαφος και λυγισμένο πίσω, πλησιάζει λίγο το άλλο.

2: Το αριστερό πατά κοντά κι πίσω από το δεξί, στηριζόμενο δυνατά στα δάχτυλά του. Το δεξί ανασηκώνεται λίγο από το έδαφος.

3: Το δεξί μικρό βήμα δεξιά.

4: Το αριστερό, βήμα δεξιά με το γόνατο ελαφρά λυγισμένο. Το δεξί ανασηκώνεται από το έδαφος και λυγισμένο ελαφρά πίσω, πλησιάζει λίγο το αριστερό.

5: Το δεξί πατά κοντά και πίσω από το αριστερό, στηριζόμενο δυνατά στα δάχτυλά του. Το αριστερό σηκώνεται από το έδαφος.

6: Το αριστερό, μικρό βήμα δεξιά.

7: Το δεξί βήμα δυνατό δεξιά και προς το κέντρο, με τα δάκτυλά του στραμμένα αριστερά μάλλον. Συγχρόνως το αριστερό ανασηκώνεται από το έδαφος και λυγισμένο ελαφρώς πίσω, φέρεται δεξιά και πίσω από το αριστερό, ψηλά από το έδαφος και με τα δάκτυλά του στραμμένα αριστερά.

8: Το αριστερό πόδι πατά πίσω και κοντά στη φτέρνα του δεξιού, στα δάκτυλά του, που είναι στραμμένα αριστερά. Συγχρόνως το δεξί ανασηκώνεται ελαφρώς από το έδαφος.

9: Το δεξί πόδι πατά στη θέση του ενώ συγχρόνως ανασηκώνεται ελαφρώς το αριστερό. Από το 7 – 9 το μέτωπο είναι στραμμένο αριστερά.

10:Το αριστερό πόδι εκτελεί βήμα αριστερά, με τα δάκτυλα προς τα δεξιά. Το δεξί ανασηκώνεται από το έδαφος και λυγισμένο ελαφρώς πίσω, φέρεται αριστερά και πίσω από το αριστερό, ψηλά από το έδαφος και με τα δάκτυλα στραμμένα δεξιά.

11:Το δεξί πόδι πατά πίσω και κοντά στη φτέρνα του αριστερού δυνατά στα δάκτυλά του, που στρέφουν δεξιά. Το αριστερό ανασηκώνεται ελαφρώς.

12:Το αριστερό πόδι πατά στη θέση του, ενώ ανασηκώνεται ελαφρά το δεξί. Το μέτωπο από το 10 –12 είναι στραμμένο δεξιά. Κατά τα βήματα 8 – 12 τα χέρια όλων συνδεδεμένα, όπως είναι, υψώνονται στη λοξή ανάταση με χαλαρούς τους αγκώνες.

 

Στροφή Β΄

Αποτελείται από δεκαοκτώ βήματα, Απ’ αυτά τα δώδεκα πρώτα είναι όμοια με τα αντίστοιχα της πρώτης στροφής. Τα υπόλοιπα είναι όμοια με τα βήματα 7 –1 2 της πρώτης πάλι στροφής. Όλα χορεύονται με τον ίδιο τρόπο.

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΪΤ

Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωΚ ή cookies) κυρίως για την προβολή διαφημίσεων από την Google - Τί είναι τα cookies...