Μακεδονία - Γερακίνα

 

Σημείωση: Ο χορός στο βίντεο διαφέρει από την περιγραφή που ακολουθεί, κυρίως στα πρώτα βήματα.

Γυναικείος χορός που χορεύεται στη Νιγρίτα Σερρών. Την ονομασία του οφείλει στα λόγια του τραγουδιού που αναφέρονται σε μια όμορφη νέα, τη Γερακίνα. Σύμφωνα με την παράδοση η Γερακίνα, προσπαθώντας να αντλήσει νερό από ένα πηγάδι, έπεσε μέσα και δεν κατάφερε να σωθεί παρά τις προσπάθειες του αγαπημένου της. Η ιστορία έγινε θρύλος και με τον καιρό εξελίχθηκε σε έναν από τους καλύτερους χορούς.

Ο χορός αποτελείται από τρία μέρη, και η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με τα χέρια κάτω. Στο πρώτο μέρος γίνονται 12 βήματα προς τα δεξιά, ενώ τα χέρια πηγαίνουν στον δεξί ώμο της προηγούμενης και το αριστερό στη μεσολαβή και 12 βήματα προς τ’ αριστερά, αλλάζοντας χέρια. Στο δεύτερο μέρος γίνονται δύο 6άρια με μέτωπο προς το κέντρο του κύκλου, ενώ στο 3ο μέρος γίνονται 22 κινήσεις επιτόπου, παλαμάκια και κινήσεις του κορμού αριστερά-δεξιά.

Α΄ ΜΕΡΟΣ

1: Το δεξί πατάει προς το κέντρο του κύκλου, ενώ το αριστερό σηκώνεται λίγο από το έδαφος προς το δεξί και τα χέρια κινούνται τεντωμένα στην πρόταση. 2:Το αριστερό πατάει στη θέση του και τα χέρια κατεβαίνουν. 3: Το δεξί πατάει κοντά στο αριστερό. 4: Στροφή προς τη φορά,  το αριστερό μπροστά από το δεξί. Το δεξί σηκώνεται λίγο από το έδαφος πλησιάζοντας το αριστερό. Τα χέρια πηγαίνουν ένα στο δεξί ώμο της προηγούμενης κι ένα στη μεσολαβή. 5: Το δεξί πατάει πίσω από το αριστερό στα δάχτυλα 6: Το αριστερό μικρό βήμα προς τη φορά.

7: Το δεξί περνά μπροστά από το αριστερό και το αριστερό σηκώνεται λίγο από το έδαφος πλησιάζοντας το δεξί 8: Το αριστερό πίσω από το δεξί στα δάχτυλα9: Το δεξί προς τη φορά 10: Το αριστερό μπροστά από το δεξί προς τη φορά.  11: Το δεξί με τη φτέρνα προς τη φορά κοντά στο αριστερό, ενώ ταυτόχρονα γίνεται στροφή του σώματος αντίθετα προς τη φορά 12: Το αριστερό πόδι σηκώνεται από το έδαφος και πατάει δίπλα στο δεξί.. Τα χέρια παίρνουν αντίστροφη θέση

Μετά την αντιστροφή των χεριών, επαναλαμβάνονται τα 12 αυτά βήματα αντίστροφα.

ΜΕΡΟΣ Β΄

1: Το δεξί προς το κέντρο του κύκλου.

2: Το αριστερό λίγο μπροστά από το δεξί.

3: Το δεξί κοντά στο αριστερό.

(Στα βήματα αυτά γίνεται συγχρόνως πρόταση των χεριών.)

4: Το αριστερό πόδι προς τα πίσω

5: Το δεξί πόδι πίσω από το αριστερό.

6: Το αριστερό κοντά στο δεξί.

(Στα βήματα αυτά τα χέρια κατεβαίνουν)

Το β΄ μέρος επαναλαμβάνεται άλλη μία φορά.

ΜΕΡΟΣ Γ΄

Στη θέση της προσοχής, χτυπάμε τέσσερις φορές παλαμάκια (δεξιά- αριστερά). Στη συνέχεια με τα χέρια στη μεσολαβή, κάνουμε έξι περιστροφικές κινήσεις του σώματος. Ακολουθούν έξι φορές παλαμάκια και έξι ακόμα περιστροφικές κινήσεις.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΪΤ

Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωΚ ή cookies) κυρίως για την προβολή διαφημίσεων από την Google - Τί είναι τα cookies...