Μακεδονία - Έντεκα

α. Μέτρημα

β. Μέτρημα με μουσική

γ. Από ομάδες χορευτών

 

Χορός της Δυτ. Μακεδονίας που χορεύεται κυρίως στο ν. Κοζάνης. Για την ονομασία του υπάρχει η ακόλουθη εκδοχή:

Στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, οι Τούρκοι επέβαλαν απαγόρευση στις μετακινήσεις από τις 11 το βράδυ και μετά. Οι Έλληνες φεύγοντας από τα καφενεία και διαλύοντας τις παρέες τους, αυτή την ώρα χόρευαν αυτόν τον χορό, που τον ονόμασαν «έντεκα». Λέγεται και «Σκόρπιος», γιατί μπορεί να χορευτεί και χωρίς διάταξη στο χώρο, σκόρπια.

1: Το δεξί με τα δάκτυλα προς τη φορά, σε διάσταση, ενώ ταυτόχρονα το αριστερό ανασηκώνεται από το έδαφος.

2: Το αριστερό πατάει με τα δάκτυλα στη θέση του.

3: Το αριστερό εκτελεί αναπίδηση αντίθετα στη φορ, ενώ ταυτόχρονα, το δεξί ανασηκώνεται από το έδαφος ελαφρά λυγισμένο και μπροστά από το αριστερό.

4α:Το αριστερό εκτελεί μια μικρή αναπήδηση αντίθετα στη φορά, ενώ το δεξί που βρίσκεται σε άρση, σταυρώνει πάνω από το αριστερό.

: Το δεξί πατάει με όλο το πέλμα αντίθετα στη φορά και σταυρωτά πάνω από το αριστερό, ενώ το αριστερό σηκώνεται από το έδαφος, ελαφρά λυγισμένο, πίσω.

5: Το αριστερό πατάει με τα δάκτυλα αντίθετα τη φορά, σε διάσταση, ενώ το δεξί ανασηκώνεται από το έδαφος.

6: Το δεξί πατάει με τα δάκτυλα στη θέση του.

7: Το δεξί εκτελεί μικρή αναπηδηση στη φορά, ενώ το αριστερό ανασηκώνεται από τοέδαφος, ελαφρά λυγισμένο και μπροστά από το δεξί.

: Το δεξί εκτελεί μικρή αναπήδηση προς τη φορά. ενώ το αριστερο που βρίσκεται σε άρση, ελαφρά λυγισμένο, σταυρώνει πάνω από το δεξί.

: Το αριστερό πατάει με όλο το πέλμα προς τη φορά και σταυρωτά πάνω από το δεξί, ενώ το δεξί ανασηκώνεται από το έδαφος, ελαφρά λυγισμένο, πίσω.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΪΤ

Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωΚ ή cookies) κυρίως για την προβολή διαφημίσεων από την Google - Τί είναι τα cookies...