Μακεδονία - Άνοιξε Ελένη την πόρτα

 

Γρήγορος, ζωηρός και πηδηχτός χορός, που χορεύεται εκτός από την Ανατολική και στην Κεντρική Μακεδονία, με χαρακτηριστικά διπλά βήματα, από άνδρες και γυναίκες.

1α:Το δεξί εκτελεί πήδημα και πατάει με τα δάχτυλα στη φορά.

1β: Το αριστερό πατάει με τα δάχτυλα πίσω από τη φτέρνα του δεξιού, ενώ το δεξί ανασηκώνεται από το έδαφος μπροστά.

1γ: Παραμένουμε ακίνητοι για χρόνο 1/8.

2: Το δεξί πατάει με τα δάχτυλα στη φορά.

3: Το αριστερό σταυρώνει πάνω από το δεξί, και πατάει με τα δάχτυλα στη φορά.

4: Τριμερές βήμα όπως και το 1(α, β, γ).

5: Το δεξί πατάει με όλο το πέλμα στη φορά, σε μικρή διάσταση, ενώ το αριστερό ανασηκώνεται από το έδαφος δίπλα στο δεξί.

6:Το αριστερό έρχεται σε άρση και σταυρώνει πάνω από το δεξί, ελαφρά λυγισμένο, ενώ το δεξί εκτελεί μια αναπήδηση επιτόπου.

7α:Το αριστερό εκτελεί πήδημα και πατάει με τα δάχτυλα αντίθετα στη φορά.7β:Το δεξί πατάει με τα δάχτυλα πίσω από τη φτέρνα του αριστερού, ενώ το αριστερό ανασηκώνεται από το έδαφος μπροστά. 7γ:Παραμένουμε ακίνητοι για χρόνο 1/8.

8:Το αριστερό πατάει με όλο το πέλμα αντίθετα στη φορά, σε μικρή διάσταση, ενώ το δεξί ανασηκώνεται από το έδαφος δίπλα στο αριστερό.

9:Το δεξί έρχεται σε άρση και σταυρώνει πάνω από το αριστερό, ελαφρά λυγισμένο, ενώ το αριστερό εκτελεί μια αναπήδηση επιτόπου.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΪΤ

Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωΚ ή cookies) κυρίως για την προβολή διαφημίσεων από την Google - Τί είναι τα cookies...