Ανατολική Μακεδονία - Γενικά

Από τους χορούς της Ανατολικής Μακεδονίας εντοπίσαμε τους παρακάτω όπως αναφέρονται στους «Ελληνικούς Παραδοσιακούς Χορευτικούς Ρυθμούς» της Β. Τυροβόλα.. Οι χοροί αυτοί ανήκουν στο δίσημο, τρίσημο, τετράσημο, ακόμα και εξάσημο ρυθμικό σχήμα. Σε πολλές περιπτώσεις, οι χοροί αυτοί είναι παρόμοιοι με κείνους της ευρύτερης περιοχής, αλλά παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις στον τρόπο και το ύφος. Η μπαϊντούσκα της άνω Ορεινής Σερρών για παράδειγμα χορεύεται αντικριστά. Οι χοροί αυτοί είναι : Λεβέντικος, Βαγγελίτσα, Ανασταστιά, Χαραλάμσκα, Μανωλάκης, Μπαϊντούσκα, Στον Ίσβορο ανέβαιναν, Ιβάνα, Μήλο μου κόκκινο, Εσείς πουλιά πετούμενα, Βουργαρούδα, Τζάνε ποταμέ, Κόρη Ελένη ή Έλενο μόμε, Παρδαλά τσουράπια, Καμπάνο μωρέ Μήτρο. Ενδεικτικά θα εξετάσουμε τα βήματα ορισμένων από αυτούς.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΪΤ

Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωΚ ή cookies) κυρίως για την προβολή διαφημίσεων από την Google - Τί είναι τα cookies...