Μακεδονία - Μακρυνίτσα

(Από επίδειξη χορευτικού συλλόγου)

(Από φυσικούς χορευτές).

Στο πρώτο βίντεο παρουσιάζεται ο χορός όπως χορεύτηκε σε εκδήλωση επίδειξης στην Αμερική.

Υπάρχουν αρκετές διαφορές από την περιγραφή που ακολουθεί, αλλά παρατηρείστε και τις διαφορές σε σχέση με το δεύτερο βίντεο όπου χορεύεται από φυσικούς χορευτές, σε πλατεία κατά τη διάρκεια τοπικής εκδήλωσης

 

Χορεύεται κυρίως από γέροντες στα Αλώνια της Φλώρινας. Είναι μεγαλοπρεπής και βαρύς χορός. Η λαβή είναι από τις παλάμες και με λυγισμένους τους αγκώνες.

Τα βήματα είναι 12 τα οποία χωρίζονται σε τρία τεσσάρια.

Μέρος Α’

1 – 2 : Γίνονται δύο ταλαντώσεις στο δεξί πόδι με άρση του αριστερού, λυγισμένου προς το κέντρο του κύκλου.

3: Το αριστερό πατάει προς το κέντρο και το δεξί έρχεται κοντά και πίσω από το αριστερό, σε άρση, ελαφρά λυγισμένο.

4: Το δεξί έρχεται και ακουμπά με τα δάχτυλα στο έδαφος προς τα πίσω δεξιά.

 

 

Μέρος Β’

1 – 2 : Γίνονται δύο ταλαντώσεις στο αριστερό πόδι με άρση του δεξιού, λυγισμένου προς το κέντρο του κύκλου.

3: Το δεξί πατάει προς τα δεξιά στη διάσταση και το αριστερό σηκώνεται λίγο από το έδαφος.

4α: Το αριστερό πατάει στη θέση του, ενώ το δεξί σηκώνεται λίγο από το έδαφος.

4: Το δεξί πατάει στη θέση του.

 

 

Μέρος Γ’

1: Το αριστερό πάνω από το δεξί προς τη φορά.

2: Το δεξί σε άρση κοντά και πίσω από το αριστερό, λυγισμένο.

3: Το δεξί δεξιά στη διάσταση.

4: Το αριστερό πόδι έρχεται τεντωμένο προς το κέντρο και ακουμπά με τη φτέρνα στο έδαφος, ενώ συγχρόνως κάνουμε μια τάση του κορμού προς τα πάνω και πίσω, με σύγχρονο τέντωμα των χεριών στη λοξή ανάταση.

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΪΤ

Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωΚ ή cookies) κυρίως για την προβολή διαφημίσεων από την Google - Τί είναι τα cookies...