Μακεδονία - Ακριτικός ή Μπουφιώτικος

 

Γρήγορος χορός της Δ. Μακεδονίας που χορεύεται από άνδρες και γυναίκες. Η ονομασία του προέρχεται από το χωριό Ακρίτα ή Μπούφι του Ν. Φλώρινας απ’ όπου προέρχεται.

1: Το δεξί προς τη φορά, με τα δάχτυλά του διαγώνια αριστερά.

2:Το αριστερό πατάει στη φορά και σταυρωτά πίσω από το δεξί. (Τα δάχτυλα του αριστερού και ο κορμός στραμμένα διαγώνια αριστερά.

3α): Το αριστερό εκτελεί ένα «κουτσό» στη φορά, ενώ το δεξί έρχεται σε άρση λυγισμένο προς τη φορά. Ο κορμός στρέφει προς τη φορά και παραμένει μέχρι το 6).

3β): Το δεξί πατάει στη φορά με τα δάχτυλα.

4α):Το δεξί εκτελεί ένα «κουτσό» στη φορά, ενώ το αριστερό έρχεται σε άρση λυγισμένο προς τη φορά του κύκλου.

4β): Το αριστερό, που βρίσκεται σε άρση, πατάει προς τη φορά με τα δάκτυλα.

5: Όπως και το 3.

6: Όπως και το 4.

7:Το δεξί πατάει με τα δάκτυλα στη φορά, σε διάσταση. Ο κορμός στρέφεται διαγώνια δεξιά και παραμένει εκεί μέχρι και το 10.

8: Το δεξί εκτελεί αναπήδηση επί τόπου στα δάκτυλα, ενώ το αριστερό σταυρώνει πάνω από το δεξί, ελαφρά λυγισμένο.

9: Το αριστερό που βρίσκεται σε άρση, έρχεται και πατάει αντίθετα στη φορά με τα δάχτυλα.

10: Το δεξί πατάει αντίθετα στη φορά με τα δάκτυλα και σταυρωτά πίσω από το αριστερό.

11: Το αριστερό έρχεται και πατάει με τα δάχτυλα αντίθετα στη φορά σε διάσταση. (Ο κορμός τώρα στρέφεται διαγώνια αριστερά και παραμένει σ’ αυτή τη θέση και στο 12.

12: Το αριστερό εκτελεί μια αναπήδηση επί τόπου στα δάχτυλα ενώ το δεξί σταυρώνει πάνω από το αριστερό ελαφρά λυγισμένο.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΪΤ

Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωΚ ή cookies) κυρίως για την προβολή διαφημίσεων από την Google - Τί είναι τα cookies...